آبیاری صنعت توریسم با خونِ کشاورزان کهمان

سرکوب خونین دیروزِ کشاورزان روستای کَهمان (استانِ لرستان) به دست جمهوری اسلامی، بار دیگر نشان داد که حکومت هیچ قُبحی در استفاده از گلوله علیه مردم بی‌دفاع ندارد؛ خواه معترضِ آب باشند یا نان، بنزین یا کار، آموزش یا آزادی. اما فراتر از آن، جنگِ دیروزِ سنگ و گلوله بین کشاورزان و پلیس در این روستا، حکایتِ مُشت نمونۀ خروار از روستاهایی است که درختان و کشاورزانش به‌خاطر ارادۀ حکومت به سودهای سهل‌الوصولِ «تغییر کاربری زمین» ذبح می‌شوند. …. (دنباله…)

بهرام رحمانی: روز جهانی کارگر خجسته باد!

به مناسب روز جهانی کارگر ۱۴۰۰، ترجمه اشعاری از هنرمندان نامی ترکیه را به مادران داغ‌دیده خیزش‌های ۹۶ و ۹۸، فعالین جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش جوانان و دانشجویان، روشنفکران مترقی و مردمی، بازنشستگان، خلق‌های تحت ستم، زندانیان سیاسی و… تقدیم می‌کنم! …. (دنباله…)

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

کانون نویسندگان ایران خواهان به رسمیت شناختن عملی و رسمی حق آزادی بیان و اعتصاب برای همه‌ی گروه‌های اجتماعی و همچنین آزادی بی‌درنگ و بی‌قید و شرط تمام زندانیان سیاسی از جمله کارگران و فعالان کارگری زندانی است، و ضمن تأکید بر این خواسته‌ها، روز اول ماه مه را به کارگران ایران شادباش می‌گوید. …. (دنباله…)

تقی روزبه: محل واقعی منازعه کجاست؟

تا این جا معلوم می شود که یکی مخالف مذاکره بویژه توسط این تیم است و دیگری عجله دارد که هر چه زودتر به توافق برسد و پایان ریاست جمهوری پر از بحران و تنش را به مصداق شاهنامه آخرش خوش است به پایان برساند. البته به ظاهر کسی مخالف مذاکره نیست و حتی جلیلی هم در گذشته سال ها مشغول مذاکره بود، اما مساله اصلی رویکرد حاکم در این مذاکره است که حاکی از صف آرائی دو موضع کاملا متضاد در ساختار قدرت است. …. (دنباله…)

ویدئو: “وظایف و مطالبات طبقه کارگر” – جلسه سخنرانی به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

سخنران حسین اکبری (فعال جنبش کارگری) …. (دنباله…)

مجموعه نوشته هاى اسماعیل مولودى

مجموعه اى از مقالات، سخنرانی ها، مصاحبه ها و نامه هاى اسماعیل مولودى – مه ۱۹۹۸ تا جون ۲۰ …. (دنباله…)

شباهنگ راد: اوّل ماه مه [روز جهانی کارگر] مظهر اعتراض و یگانگی کارگران

لازم است تا جدا از گرامی‌داشت روز جهانی کارگر، بارِ مسئولیتِ ناکرده‌های خودی را از کارگران طلب نکرد و مهم‌تر این‌که، از فرامینِ غیرمسئولانه‌ای هم‌چون به‌چالش کشاندن عملیِ ارگان‌های سرکوب‌گر نظام جمهوری پرهیز کرد. باید دانست که برافرازی پرچم کارگران تنها و تنها در اثرِ تحرکات عملی سازمانِ کمونیستی با برنامه ممکن‌پذیر است و خلاف آن، فرار از بازگوئی حقیقت و بخصوص تحریف از آرمان و ایدئولوژی مارکسیست – لنینیستی‌ست. …. (دنباله…)

کمیته‌ی فعالین کارگری سوسیالیستی: بردگــان گرفتـار نظـام کــار دستمـزدی! اول مـاه مـه و طبـقـه‌ی کارگـر

رفـقـای کارگـر، سرمایه‌داری ما را درونِ درامِ بزرگ هستی خودبیگانه‌سازی گرفتار کرده که هم بازی‌گر و هم تماشاگر آن هستیم، هرگز به آزادی دست نخواهیم یافت، تا آن‌گاه که به بازشناسی خود درون مناسبات بردگی حاکم پی‌نبرده باشیم.
هر گاه ما به‌طور اجتماعاً طبقاتی، به چنان آگاهی از مبارزه‌ی به‌جای هر کس برای خود، به مبارزه‌ی هر کس برای طبقه برسیم، آن‌گاه ماهیت مبارزه‌ی طبقاتی نیز از مبارزه‌ی درخود، به مبارزه برای خود دگرگون خواهد شد. …. (دنباله…)

بهرام رحمانی: در روز جهانی کارگر به همبستگی و پیوستگی در راه مبارزه‌ طبقاتی تاکید ورزیم!

به هر رو تغییر و جابه‌جایی حکومت‌ها نیز در تجربە به ما آموختە است، مادام کە کارگران و طبقە کارگر از سازمان‌دهی مناسبی برخوردار نباشند، در هیچ حکومتی نمی‌توانند خود‌به‌خود از زندگی در خور و شایستەای بر خوردار شوند. علاوە بر آن، طبقە کارگر برای این‌کە بتواند سازمان‌های خاص خود را تشکیل دهد و از آن‌ها به عنوان وسیلە مبارزاتی‌اش حراست کند، مانند اکثر گروە‌ها و طبقات اجتماعی، نیازمند دموکراسی و آزادی است و آزادی در هیچ نقطەای از جهان بدون مبارزە و تلاش مشترک اکثریت گروه‌های اجتماعی برقرار نشدە است. …. (دنباله…)

“بیراهۀ «صلح» و موقعیت طبقۀ کارگر” / بیانیه سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان به مناسبت اول می روز جهانی کارگران

اول می فرصتی است که طبقۀ کارگر و سایر فرودستان و محرومان با گردهمایی ها و برپایی اعتراضات، نفرت عمیق و فریاد خفته در درون شان نسبت به این همه جنایت و ددمنشی، استثمار و برده‌گی مزدی، و توحّش و لجام گسیخته‌گی هیولای سرمایه و نیروهای اسلام سیاسی را ابراز بدارند و نگذارند که سرنوشت و آیندۀ شان را دیگران و بر خلاف منافع اکثریت عظیمی از مردم جامعه رقم بزنند. ما کارگران باید در یک چنین روزی در صف واحد یک صدا و متحد، سوای تعلقات زبانی، قومی و جنسیتی، از هستی و موقعیت اجتماعی مان به عنوان یک طبقۀ واحد و به عنوان انسان‌های هم‌سرنوشت و هم‌منفعت دفاع نموده و دست رد بزرگی به سینۀ نیروهای ارتجاعی و حامیان شان در کمپ ارتجاع بورژوا-امپریالیستی بزنیم. …. (دنباله…)

زنان آرزم (آورد رهایی زنان و مردان): به مناسبت اول ماه مه (روز کارگر) – از روز جهانی زن تا روز معلم

این سه روز (روز جهانی زن، روز کارگر و روز معلم) که نماد مبارزه‌ی بی امان ِ ستم دیدگان و بی‌چیزشدگان برای زندگی بهتر است، به ما یادآوری می‌کند که اگر همچنان استوار بایستیم، بی‌هراس از سرکوب و بگیر و ببند، سِیلی خواهیم شد که نه فقط قدرت جابه‌جا کردن وزیر و وکیل را خواهیم داشت* که بنیان هر چه ظلم است درهم خواهیم پیچید. …. (دنباله…)

ویلیام آرمسترانگ: ‘چرخش’ در سیاست خارجی ترکیه؛ حرکت روی ریسمان باریک

رجب طیب اردوغان گفته ترکیه با کشورهایی که به منافع ملی‌‌‌اش احترام بگذارند، “هیچ مشکل غیرقابل حلی ندارد. “رییس‌جمهوری ترکیه همچنین گفت: “ما به دنبال افزایش دوستی‌ها و کاهش دشمنی‌ها در دوره پیش‌رو هستیم.” اما این لحن ملایم رئیس‌جمهوری ترکیه با پوشش‌ رسانه‌های حامی دولت و بیانیه‌های رسمی سرشار از اشارات ملی‌گرایانه، تاریخی و مذهبی این کشور در سال‌های اخیر تناقض دارد. …. (دنباله…)

پرونده متهمان سب النبی و توهین به مقدسات در اراک؛ ۱۱ متهم، ۲ محکوم به اعدام و شناسایی ۶ تن

علاوه بر ۲ محکوم به اعدام پیشین پرونده موسوم به “سب النبی” در اراک، هویت چهار تن دیگر از ۱۱ شهروند بازداشت شده در این پرونده احراز شد. این چهار شهروند در خردادماه سال ۹۹ در شهرهای مختلف و در ارتباط با یک گروه تلگرامی بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار از زندان اراک آزاد شدند. هرانا پیشتر از صدور حکم اعدام توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری یک استان مرکزی برای دو تن از هم پرونده‌های این شهروندان به نام‌های سید صدرالله فاضلی زارع و  یوسف مهراد خبر داده بود. این حکم روز پنجشنبه ۲ اردیبهشت ماه در زندان اراک به آنان ابلاغ شد. …. (دنباله…)

یک قایق انفجاری هدایت‌پذیر بندر ینبع عربستان را هدف قرار داد

عربستان سعودی اعلام کرد یک قایق هدایت‌پذیر پر از مواد منفجره بندر ینبع واقع در سواحل غربی این کشور در دریای سرخ را هدف قرار داده است. شاهدان گفته‌اند که در پی انفجار این قایق بدون سرنشین، آسمان ساحل از دود پوشیده شد. …. (دنباله…)

بیانیه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد به مناسبت اول می روز جهانی کارگر

ما کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران (اهواز) با این چشم انداز علیه ظلم و بیداد می‌جنگیم و برای سقف مطالبات کارگری اعم از مسکن و رفاه همگانی، بیمه بیکاری و درمانی مکفی، اعتراضات و اجتماعات آزاد، آموزش رایگان و امنیت شغلی هم پیمان می‌شویم و در کوره‌های ذوب آهن بر مشت‌های فولادین خود حک می‌کنیم تا در مسیر لغو استثمار انسان از انسان دست از سازماندهی و مبارزه طبقاتی بر نداریم. …. (دنباله…)

روز کارگر ۱۴۰۰ گسترش مبارزۀ طبقاتی کارگران علیه نظام سرمایه داری در ایران

در شرایط امروز، گسترش مبارزه طبقاتی کارگران در ایران در آستانه روز کارگر۱۴۰۰  در گرو پیوند هر چه بیشتر جنبش های اجتماعی ضد سرمایه داری است. …. (دنباله…)

بیانیه نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور به مناسبت امروز اول ماه مه

امسال کارگران و زحمتکشان ایران در حالیکه با یکی از سیاه ترین سالها از نظر معیشتی و مقابله با ویروس کرونا روبرواند را باید  به سال همبستگی و اتحاد سراسری با پرچم ” تامین معیشت همگانی، بهداشت و آموزش رایگان برای همگان”، بر علیه جمهوری اسلامی تبدیل کنند. …. (دنباله…)

پسماندها و زباله‌های تولیدی اتحادیه اروپا به کدام کشورها صادر می‌شود؟

اداره آمار اتحادیه اروپا (یورواستات) اعلام کرد که حجم صادرات زباله ۲۷ کشور عضو این اتحادیه با افزایش ۷۵ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۰۴ به حدود ۳۲.۷ میلیون تُن در سال ۲۰۲۰ رسیده است. …. (دنباله…)

تبادل آتش راکت و توپخانه در نوار غزه همزمان با تشدید خشونت‌ در بیت‌المقدس

نوار غزه و شهرهای یهودی‌نشین واقع در خاک اسرائیل جمعه شب و بامداد شنبه بار دیگر شاهد تبادل آتش راکت و توپخانه میان گروه‌های فلسطینی و نظامیان اسرائیل بود. …. (دنباله…)

اسرائیل ماهیگیری در سواحل غزه را برای فلسطینی‌ها ممنوع کرد

اسرائیل ماهیگیری در سواحل غزه را برای فلسطینی‌ها ممنوع کرد
ماهیگیران در بندرگاه اصلی نوار غزه
ارسال
نسخه چاپی
اسرائیل روز دوشنبه ششم اردیبهشت اعلام کرد که به دلیل تداوم شلیک راکت از نوار غزه به خاک این کشور، محدوده ماهی‌گیری در آب‌های ساحلی غزه را مسدود می‌کند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که شب گذشته پنج راکت از نوار غزه به خاک این کشور شلیک شده و دو مورد از آن‌ها توسط پدافند هوایی ردگیری و منهدم شده است.
نهاد مسئول مناسبات با فلسطینان در ارتش اسرائیل گفت: «محدوده‌های ماهی‌گیری تا اطلاع ثانوی مسدود خواهد شد. دلیل این اقدام تداوم شلیک راکت از نوار غزه به سوی خاک اسرائیل در طول شب گذشته است».
در بیانیه این نهاد از مسئولان این حملات نام برده نشده ولی یادآوری می‌کند گروه حماس که نوار غزه را در کنترل دارد مسئول تمامی حملات به خاک اسرائیل می‌داند.
رئیس اتحادیه ماهی‌گیران نوار غزه صبح دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: «اقدام اسرائیل مجازات جمعی ۵۰ هزار نفری است که از ماهی‌گیری در نوار غزه گذران زندگی می‌کنند».
گروه حماس نیز این اقدام اسرائیل را «نقض آشکار» حقوق ماهی‌گیران و «تداوم تعرض» علیه ساکنان نوار غزه توصیف کرد.
سخنگوی این گروه در بیانیه‌ای افزود: «ما اعمال فشار و اقدامات محدودکننده در مورد فلسطینیان را نمی‌پذیریم و اسرائیل هزینه این رفتار تجاوزگرانه را خواهد پرداخت».
جمعه شب و شنبه شب نیز شماری موشک از نوار غزه به سوی خاک اسرائیل شلیک شد و به تلافی این حملات جنگنده‌های اسرائیلی نقاطی در نوار غزه را بمباران کردند.
افزایش درگیری میان فلسطینیان و اسرائیل
EMBED SHARE
افزایش درگیری میان فلسطینیان و اسرائیل
EMBED SHARE
The code has been copied to your clipboard.
<iframe src=”https://www.radiofarda.com/embed/player/0/31221138.html?type=video” frameborder=”0″ scrolling=”no” width=”640″ height=”360″ allowfullscreen></iframe>
width
640
px height
360
px
ارسال به فیس‌بوک
ارسال به توئیتر
The URL has been copied to your clipboard
https://www.radiofarda.com/a/israel-shuts-gaza-fishing-zone-after-third-night-of-rockets/31221138.html
No media source currently available
0:000:03:43
0:00
برپایه توافق صلح اسلو ماهی‌گیران ساکن نوار غزه می‌توانند در محدوده‌ای به فاصله ۲۰ مایل دریایی (حدود ۳۷ کیلومتر) از ساحل ماهی‌گیری کنند. ولی از زمان امضای آن توافق تاکنون دولت اسرائیل متناسب با شدت تنش در مناسبات با حماس این محدوده را کوچکتر کرده است.
در پی توافقی بین اسرائیل و حماس در ماه سپتامبر، محدوده ماهی‌گیری به فاصله ۱۵ مایل دریایی (حدود ۲۷ کیلومتر) از ساحل تعیین شد.
همزمان، تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار است در مورد احتمال به تأخیر انداختن انتخابات ماه آینده تصمیم‌گیری کند. دلیل آن احتمال ممنوع شدن رای‌گیری در بخش شرقی بیت‌المقدس/اورشلیم از سوی دولت اسرائیل به دلیل حوادث خشونت‌آمیز و افزایش تنش در روزهای اخیر است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، محمد اشتیه، نخست‌وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی در جلسه روز دوشنبه کابینه گفت دولت روز پنج‌شنبه و در جلسه ملاقات رهبران تمامی جناح‌های فلسطینی در این مورد تصمیم‌گیری خواهد کرد.
اسرائیل تاکنون تصمیم نهایی خود در مورد اجازه دادن به ساکنان شرق اورشلیم/بیت‌المقدس برای شرکت در رای‌گیری را اعلام نکرده‌ است.
طبق توافق صلح اسلو حدود شش هزار فلسطینی ساکن شرق اورشلیم حق دارند از طریق اداره پست اسرائیل آرا خود را ارسال کنند ولی استفاده از این روش مشروط به اجازه دولت اسرائیل است.
به گفته کمیسیون انتخابات فلسطینیان، شرکت حدود ۱۵۰ هزار فلسطینی دیگر ساکن سایر بخش‌های شهر بیت‌المقدس/اورشلیم در رای‌گیری‌ها به اجازه دولت اسرائیل مشروط نیست.
آرای شش هزار فلسطینی ساکن بخش شرقی اورشلیم در رای‌گیری‌ها در انتخابات فلسطینیان که حدود ۲.۵ میلیون رای‌دهنده دارد سرنوشت‌ساز نخواهد بود ولی شرکت آن‌ها در انتخابات اهمیت نمادین فراوانی دارد.
بسیاری از فلسطینیان معتقدند که برگزاری انتخابات بدون مشارکت آن‌ها به رسمیت شناختن ادعای مالکیت اسرائیل بر بیت‌المقدس/اورشلیم خواهد بود.

اسرائیل روز دوشنبه ششم اردیبهشت اعلام کرد که به دلیل تداوم شلیک راکت از نوار غزه به خاک این کشور، محدوده ماهی‌گیری در آب‌های ساحلی غزه را مسدود می‌کند. …. (دنباله…)

شیوع کرونا و درخواست از روحانی برای بستن مرزهای سه‌گانه ایران

شیوع کرونا و درخواست از روحانی برای بستن مرزهای سه‌گانه ایران
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نسبت به خطر شیوع سویه جهش‌یافته هندی ویروس کرونا به دولت روحانی هشدار داد. او این نوع جهش‌یافته ویروس کرونا را بسیار خطرناک دانست و خواستار بستن مرزهای سه‌گانه ایران شد.
موارد ثبت شده ابتلا به ویروس کرونا در ایران در حال افزایش است. مسئولان جمهوری اسلامی از ۵۰۰ فوتی کرونایی طی یک روز خبر داده‌اند. اکنون، احتمال گسترش سویه‌ جهش‌یافته ویروس کرونا از هند به ایران موجب نگرانی برخی از مسئولان شده است.
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با نگرانی‌های برخاسته از شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران نامه‌ای به حسن روحانی نوشته است.
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از روحانی خواست تا برای مقابله با شیوع بیشتر ویروس کرونا و به‌ویژه نوع جهش‌یافته هندی آن، “فورا” اقدام کند.
شهریاری در این نامه از روحانی خواست، بدون درنگ مرزهای سه‌گانه ایران را مسدود کرده و یا مرزها را به گونه‌ای کنترل کند “تا از طریق مسافر یا بار، این انتقال مرگبار صورت نگیرد”.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شیوع گسترده ویروس کرونا را “خطری قطعی” برای زندگی و امنیت سلامت و چرخه معیشت مردم ایران دانست و گفت که ابراز تاسف پس از وقوع چنین احتمالی “سودی در بر نخواهد داشت”.
شهریاری از حسن روحانی در عین حال خواست که اقدامات دولت در زمینه مقابله با شیوع ویروس کرونا “با قید فوریت” به اطلاع کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برسد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نسبت به خطر شیوع سویه جهش‌یافته هندی ویروس کرونا به دولت روحانی هشدار داد. او این نوع جهش‌یافته ویروس کرونا را بسیار خطرناک دانست و خواستار بستن مرزهای سه‌گانه ایران شد. …. (دنباله…)

افشای ظریف بهانه است، سرکوب ما نشانه‌ست

نگاهی به جنجال‌ها پیرامون فایل صوتی محمدجواد ظریف …. (دنباله…)

اخراج بیش از صد نیروی خدماتی، اداری و پشیبانی شهرداری کوت عبدالله

(دنباله…)

شمارۀ هفدهم «اعتراض» (تریبون “نه” به وضعیت موجود) به پیشواز اول ماه می

اول ماه می، روز اعتراض انسانی علیه یک زندگی غیر انسانی است! اول ماه می، روز همبستگی کُل طبقه ی کارگر در برابر کُل بورژوازی و «روز اعتراض انسانی علیه یک زندگی غیر انسانی است.» کلیه ی خواست ها و مطالبات در همه ی اکسیونها، محافل و جشن ها در این روز، نباید از محور لغو کارمزدی و براندازی مالکیت خصوصی به دور باشد …. (دنباله…)

محمود طوقی: نقد آراء محمدرضا نیکفر در ایدئولوژی ایرانی (بخش دوم)

نیکفر از موقعیت های نابرابر می گوید. این موقعیت های نابرابر ریشه در کجا دارد، در اقتصاد یا سیاست و یا اندیشه. و ربطی به ژن ایرانی یا آسیایی آن ندارد. اما این نابرابری یک واقعیتی عینی ست. و بر می گردد به ساخت و ذهن مردمانی که در این منطقه زندگی می کنند. ساختی پیشاسرمایه داری و عقب افتاده و ذهنی درگیرودار هزار تابو و خرافه. اما برای خروج از این نابرابری باید نخست در ذهن به یک رنسانس برسیم، یک نوزایی فکری و ببینیم که چگونه غلبه کنیم بر این ساخت عقب افتاده. نیندیشیدن همانطور که نیکفر بدرستی می گوید سرنوشت مقدری نیست. بحث امتناع فکری برای کسی ست که نخواهد و نداند در چه چاهی گرفتاراست. شکی نیست که راه برون رفت برای تمامی ملت ها دیر یا زود گشوده خواهد شد بشرط ها و شروط ها. …. (دنباله…)

بیانیه مشترک تشکل های کارگری, معلمان, بازنشستگان و زنان به مناسبت روز جهانی کارگر

بیانیه مشترک پانزده تشکل شامل: سندیکاها و دیگر تشکلات مستقل کارگری، کانون‌های صنفی معلمان، تشکلات مستقل بازنشستگان و تشکلات مدافع حقوق زنان به مناسبت اول ماه مه (یازده اردیبهشت)، روز جهانی کارگر …. (دنباله…)

اسماعیل مولودی: به پیشواز اول می! ضامن پیروزی مبارزه طبقاتی کارگران، ایجاد تشکل و اتحاد است!

پیام مانیفست کمونیست (کارگران جهان متحد شوید) عصاره آن پیام اول می به همه کارگران جهان و ایران است که بدون اتحاد و همبستگی طبقاتی نمیتوان توازن قوای مبارزه را به نفع طبقه کارگر به پایان رساند. …. (دنباله…)

«جنبش کارگری و مطالبه واکسیناسیون رایگان و فوری»، گفت‌وگو با حسین اکبری، فعال کارگری

گفت‌وگو با حسین اکبری، فعال کارگری در تهران. او کرونا را یار دوازدهم برای پیشبرد سیاست‌های سرکوبگرانه و نئولیبرالی می‌داند و می‌گوید: آنچه اکنون و آینده ما را به گروگان گرفته کرونا است. واکسیناسیون فوری، رایگان و همگانی باید به مطالبه اصلی کارگران و روشنفکران تبدیل شود. …. (دنباله…)

تعیین زمان و شعبه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهران رئوف

مهران رئوف در تاریخ بیست و پنج مهرماه نود و نه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده و هم اکنون در یکی از سلول های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه، موسوم به بند و دو الف زندان اوین به سر می‌برد. …. (دنباله…)

دیوان عالى ترکیه بهروز عرب زاده شاعر، مترجم و عضو کانون نویسندگان را به ترک خاک محکوم کرد

دیوان عالى ترکیه با صدور حکمى بهروز عرب زاده، شاعر، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران در تبعید را به «ترک خاک» محکوم کرد. بدین ترتیب او باید در طی مدت کوتاهی که از طرف اداره مهاجرت ترکیه تعیین می‌شود، این کشور را ترک کند. …. (دنباله…)

آغاز عملیات زمینی ترکیه در شمال عراق

نیروی زمینی ترکیه عملیاتی را در شمال عراق تحت عنوان پنجره ببر آغاز کرد. …. (دنباله…)

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه: گرامی باد روز رزم جهانی طبقه کارگر

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، پیشاپیش فرا رسیدن روز جهانی کارگر را به کارگران نیشکر هفت تپه وتمامی کارگران جهان، شاد باش میگویید. …. (دنباله…)

زخمی شدن ۵ کولبر با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی مریوان

روز یکشنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰،  نیروهای مرزبانی با رگبار آتش مستقیم، باعث زخمی شدن ۵ کولبر زحمتکش این منطقه شدند. …. (دنباله…)

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران در اراک

تجمع کنندگان با سردادن شعارهایی از قبیل “اسماعیل گرامی آزاد باید گردد” خواهان آزادی اسماعیل گرامی، فعال کارگری محبوس در زندان تهران بزرگ شدند …. (دنباله…)

گزارشی از تجمع بازنشسگان کرج

ساعت۱۰ و نیم در مقابل اداره کل تامین اجتماعی کرج تجمع کردیم و نیروهای امنیتی از هفته قبل به مراتب خیلی بیشتر بودند و فیلمبردارهای نیروی انتظامی همه در حال فیلمبرداری بودند. …. (دنباله…)

کشتار ارامنه؛ خشم ترکیه و آذربایجان از به رسمیت‌شناختن «نسل‌کشی» ارامنه توسط جو بایدن؛ ارمنستان استقبال کرد

مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، نیز در واکنش به این اظهارات، یادآور شد: کلمات نمی‌توانند تاریخ را تغییر داده یا بازنویسی کنند. این مقام ارشد سیاست خارجی ترکیه افزود: فرصت‌طلبی سیاسی بزرگترین خیانت به صلح و عدالت است. دولت ترکیه خواستار اصلاح این «اشتباه فاحش» از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده شده است. …. (دنباله…)

سفر محمد جواد ظریف به قطر و عراق: به دنبال میانجی؟

نزدیک به یک هفته بعد از آن که دیدار محرمانۀ فرستادگان جمهوری اسلامی با نمایندگان عربستان در بغداد فاش شد، محمد جواد ظریف عازم قطر و عراق شده است. وزارت امور خارجه دلایل دقیق این سفر را توضیح نداده، اما یک نمایندۀ عراقی تأکید کرده که این سفر “هیچ ارتباطی با هیچ وساطتی از سوی بغداد ندارد”. …. (دنباله…)

نامه اعتراضی خانواده‌های اعدامیان دهه شصت به مقامات جمهوری اسلامی

خانواده‌های اعدام‌شدگان دهه ۶۰ و کشتار جمعی تابستان ۶۷ در نامه‌ای به مقامات مسئول، به از بین‌بردن گورهای جمعی در خاوران اعتراض کردند. پیش‌تر فرزندان اعدام‌شدگان بیانیه‌ای اعتراضی صادر کرده بودند. …. (دنباله…)

​​​​​​​تجمع اعتراضی بازنشستگان و پرستاران ایران در چند شهر

بازنشستگان در تجمعات هفتگی و سراسری خود در چندین شهر ایران ، خواهان انطباق دستمزدها با هزینه‌ها شدند. پرستاران نیز با تجمع در مقابل ساختمان قوه قضاییه خواستار اجرای قانون تعرفه‌گذاری شدند. …. (دنباله…)

بیانیه هزار نفر علیه ​​​​​​”پولی‌سازی واکسیناسیون کرونا” در ایران

بیانیه‌ای که به امضای یک هزار نفر از فعالان سیاسی و اجتماعی رسیده خواستار توقف پولی‌سازی و تسریع واکسیناسیون رایگان کرونا شده است. اظهارات اخیر برخی از مقامات به نگرانی‌ها دامن زده است. …. (دنباله…)

وُسع مردم فقط به پای مرغ می‌رسد، ماهی و میگو پیشکش! / یک کارگر: بچه شمالم اما ماه‌هاست «ماهی» ندیده‌ام

متاسفانه در روزهایی به سر می‌بریم که تورم و افزایش قیمت‌ها، مهارگسیخته و سرکش به پیش می‌تازد؛ کافیست بخشی از داده‌های تورمی اخیر را مرور کنیم تا واقعیت تلخِ «ناتوانی معیشتیِ کارگری که فقط ۴ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد» خود را به خوبی نشان دهد. …. (دنباله…)

مستمری از کارافتادگان کارگری از پول توجیبی فرزندان آقازاده‌ها کمتر است

کشوری‌ها با همسان‌سازی حداقل ۶ میلیون تومان می‌گیرند …. (دنباله…)

فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٨,٣ درصد رسید

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۴٠,٨ درصد برای دهک دهم تا ۴۵.٨ درصد برای دهک دوم است. …. (دنباله…)

پنجمین تجمع اعتراضی معلمین جوان در محل مجلس شورای اسلامی

(دنباله…)

وزیر بهداشت ایران در نامه‌ای به وزیر بهداشت هند: حاضریم تجربه و دانش خود در «عبور از موج سهمگین کرونا» را در اختیار شما قرار دهیم

سعید نمکی در نامه‌ای به همتای هندی خود نوشت: دولت و ملت ایران آماده اند تا در این روزهای سخت و در اوج گرفتاری شهروندان عزیز کشور هندوستان با اپیدمی COVID-۱۹ از هر کمک فنی، کارشناسی و تجهیزاتی دریغ نکند. …. (دنباله…)

مصطفی تاج‌زاده به صورت رسمی اعلام کرد نامزد انتخابات ریاست‌ جمهوری می‌شود

مصطفی تاج‌زاده، معاون سیاسی وزیر کشور در دولت محمد خاتمی با صدور بیانیه‌ای به صورت رسمی اعلام کرد برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نامزد خواهد شد. …. (دنباله…)

نیلوفر حامدی: همه اعتراضات مردمی در فروردین ۱۴۰۰

تنها یک ماه از آغاز سال ۱۴۰۰ زمان گذشته است اما کمتر روزی بوده که تجمعات مردمی برای اعتراض به تصمیمات و رویدادهای مختلف از سوی مسئولان کشور، راه به اخبار نیابد. از مالباختگان بورس که یک روز مقابل مجلس و روز دیگر مقابل تالار بورس دست به تجمع زدند، تا بازنشستگان کشوری، کارگران، معلمان و وکلا که هر کدام به نحوی از وضعیت معاش خود گله دارند. این گزارش، نگاهی دارد به این اعتراضات، زمان برگزاری و تعدادشان، آن هم در شرایطی که فقط یک ماه از آغاز سال جدید گذشته و تمرکز رسانه‌های جریان اصلی بر انتخابات ریاست جمهوری پیش رو معطوف شده است، اما مردم در فریادهای خود مدام از این می‌گویند که «رای نخواهند داد.» …. (دنباله…)

نفتکش ایرانی در سواحل سوریه هدف حمله پهپادی قرار گرفت

وزارت نفت سوریه روز شنبه ۴ اردیبهشت از آتش‌سوزی در یک نفتکش در سواحل این کشور خبر داد و عامل این رخداد را «حمله پهپادی» دانست. …. (دنباله…)

۳ میلیون تن فولاد گم شد!

عضو عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از سرنوشت نامعلوم ۳ میلیون تن فولاد در زنجیره تولید و صادرات خبر داد و گفت این رقم معادل حدود ۱۰ درصد فولاد کشور است. …. (دنباله…)

بهرام رحمانی: جراحی ۱۵۰ کتاب تاریخی توسط «فرهاد حکیم‌زاده»!

فرهاد حکیم‌زاده در لندن محاکمه شد. جرم او جراحی کردن ١۵٠ کتاب تاریخی است موضوع کتاب‌ها سفرنامه‌های اروپایی‌ها به ایران و حکومت‌های ترکی و مغولی است. فرهاد حکیم‌زاده، نویسنده، تاجر، مدیر انتشارات و رییس سابق بنیاد میراث ایران که در لندن زندگی می‌کند، با استفاده از تیغ جراحی صفحات کتاب‌های تاریخی و ارزشمندی را جدا کرده است که برخی از آن‌ها متعلق به قرن شانزدهم بودند. …. (دنباله…)

فرزانه راجی: نام عزیزان ما را از صفحات تاریخ حذف نکنید!

این گونه دست اندازی‌ها و محو کردن آثار جنایات پیشین تازگی ندارد، گاه به بهانه «ساماندهی» و گاه به بهانه «کمبود جا». نوشته زیر را شهریور ماه سال ١٣٨۴ نوشتم و پخش کردم، امروز هنوز همانجایم و این بار در اوضاع نابسامان مملکت که همواره برایشان «نعمت» محسوب می‌شود، وقیحانه تر کمر به نابودی نام و نشان عزیزان ما بسته‌اند. …. (دنباله…)

بیانیه جمعی از فرزندان اعدام‌شدگان دهه ۶۰ و تابستان ۶۷ در اعتراض به تلاش حکومت برای زدودن «بقایای جنایت» در خاوران

در طی چند روز گذشته چندین قبر جدید در محل گورهای دسته‌جمعی خاوران حفر شده‌اند. این اولین بار نیست که حکومت جمهوری اسلامی تلاش می‌کند بقایای جنایاتش در سال های دهه ۶۰ و قتل‌عام تابستان ۱۳۶۷ را بپوشاند و به فراموشی تاریخ بسپارد. …. (دنباله…)

تجمع کارگران کارگران راه آهن شمال مازنداران در اعتراض به اجرا نشدن طرح تجمیع

تجمع کارگران کارگران راه آهن شمال مازنداران در اعتراض به پرداخت نامنظم حقوق و اجرا نشدن طرح تجمیع …. (دنباله…)

صد و یک وکیل دادگستری خواستار آزادی وکلای زندانی و تعدادی از زندانیان سیاسی و مدنی شدند

۱۰۱ وکیل دادگستری در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواهان آزادی چندین فعال سیاسی و مدنی و همچنین وکیل زندانی شدند. …. (دنباله…)

بایدن کشتار ارامنه در زمان امپراتوری عثمانی را بعنوان «نسل کشی» به رسمیت شناخت

جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه ۴ اردیبهشت (۲۴ آوریل) همزمان با یکصد و ششمین سالگرد بزرگداشت قربانیان تبعید و کشتار ارامنه در امپراطوری عثمانی، از این واقعه به عنوان «نسل‌کشی» یاد کرد. …. (دنباله…)

حرکت خودرویی کشاورزان اصفهان در اعتراض به عدم تحقق حقآبه‌های خود، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

سال‌هاست که کشاورزان چشم امید خود را از دولت‌ها بریده‌اند و تا جایی که توانسته‌اند خود به مقابله با این بحران و مدیریت برداشت‌های آب رفته‌اند. اما در این میان آنچه که از سوی نهادهای ذی‌ربط چوبی لای چرخ این اراده بوده است دامن زدن به تضادهای قومی و منطقه‌ای بوده است. …. (دنباله…)

مهران زنگنه: معامله‌ی ایران و چین و ناروائی رژیم جمهوری اسلامی

«قرار همکاری» ایران-چین طی سفر شی به ایران ۲۰۱۶ پیشنهاد شد۱۶ ، ولی در آن زمان تازه برجام امضا شده بود، و با توجه به تناسب قوا در سطح حاکمیت ایران، و تمایلات روحانی و کابینه‌ی او در آن زمان، بیشتر خواست «همکاری» با اروپا و بستن قراردادهائی مثل توتال  یا «رشوه به غرب» غالب بود و به آن توجه چندانی نشد. در سال ۲۰۱۹ پس از تحریم‌های ترامپ و همکاری ضمنی اروپا با آمریکا، ظریف، که «دیپلمات»‌های ایرانی دست اندر کار قرارداد ترکمن‌چای را نیز تحسین می‌کند، در جلد یکی از همان دیپلمات‌های مورد تحسینش، با تائید خامنه‌ای به چین سفر کرد و مقدمات موافقتنامه‌ی امروزی را فراهم آورد که مورد تائید هر دو جریان حاکم بر ایران است. …. (دنباله…)

سخنرانی بهرام رحمانی: کابوس‌های رجب اردوغان رئیس جمهور ترکیه

ویدیو سخنرانی بهرام رحمانی – ۱۹ آپریل ۲۰۲۱- کابوس‌های رجب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در «کانون دوستداران فرهنگ ایران – آمریکا» …. (دنباله…)

در پی بسته شدن مرز سراوان؛ گرفتاری سوختبران آن سوی مرز در کنار نبود آب و غذا

در پی بسته شدن مرز سراوان بر روی سوختبران، قریب به دو هفته است که تعداد زیادی از سوخت‌بران ایرانی‌ آن‌سوی مرز بدون آب و غذا مانده‌اند و امکان ورود به کشور را ندارند …. (دنباله…)

گاردین: ایران دادگاه‌های دو زندانی دوتابعیتی را پیش از دور بعدی مذاکرات هسته‌ای برگزار می‌کند

قرار است جلسه محاکمه ناهید تقوی زندانی ایرانی-آلمانی و مهران رئوف زندانی ایرانی-بریتانیایی روز چهارشنبه آینده برگزار شود. …. (دنباله…)

تلاش تازه‌ی جمهوری اسلامی برای حذف مدارک اعدام و کشتار زندانیان سیاسی در دهه‌ی ۶۰

جمهوری اسلامی سال‌هاست می‌کوشد به روش‌های مختلف مدارک این جنایت بزرگ علیه بشریت را از بین ببرد. …. (دنباله…)

ایران تعداد سانتریفیوژهای غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم را کاهش داد

ایران پنجشنبه شب ضمن تایید کاهش سانتریفیوژهای مورد استفاده برای غنی‌سازی اورانیورم با خلوص ۶۰ درصد این اقدام را بخشی از یک طرح از پیش برنامه‌ریزی شده توصیف کرد. …. (دنباله…)

۳۳ اثر باستانی به دست آمده از قاچاقچیان در نیویورک در راه کابل است

مجموعه‌ای از ۳۳ اثر باستانی مصادره شده از یک فروشنده آثار هنری مستقر در نیویورک که به گفته مقامات یکی از پرکارترین قاچاقچیان آثار باستانی در جهان است، این هفته از سوی ایالات متحده آمریکا به دولت افغانستان تحویل داده شد. …. (دنباله…)

ادامه درگیری‌ها میان نیروهای کرد و نیروهای دولتی در قامشلی سوریه

برخی منابع خبری از ادامه درگیری‌ها در شهر قامشلی در شمال شرقی سوریه خبر دادند. در این درگیری‌ها که میان نیروهای امنیتی کرد و نیروهای متحد دولت رخ داده است، چندین نفر در داخل شهر قامشلی کشته و زخمی شده‌اند. …. (دنباله…)

کارگران روزمزد، بی‌دفاع در برابر کرونا

۳۴ میلیون ایرانی فاقد درآمد ثابت و بیمه هستند. …. (دنباله…)

بیش از یک سال پس از آغاز بحران کرونا، میلیون ها تن از مردم آمریکا بیکارند

(دنباله…)

سمیه کارگر کماکان در زندان به سر ‌می‌برد

سمیه کارگر، فارغ‌التحصیل رشته‌ی فلسفه‌ از دانشگاه تبریز، به خاطر عدم توان تامین وثیقه در زندان به سر ‌می‌برد. …. (دنباله…)

کودتای ارزی تاریخی دولت و بانک مرکزی (۹۹-۱۳۹۶)

کودتای ارزی ۹۹-۱۳۹۶ از نظر عمق، شدت و مدت در تاریخ ایران بی سابقه است. …. (دنباله…)

نهادهای حقوق بشری: دو نفر در اراک به اتهام توهین به پیغمبر به اعدام محکوم شدند

شعبه اول دادگاه کیفری یک شهر اراک دو نفر را به اتهام “سب نبی” به اعدام محکوم کرده است. حکم اعدام این دو نفر روز گذشته در زندان به آنان ابلاغ شد. …. (دنباله…)

از مینیاپولیس تا شیکاگو و اکنون اوهایو … و اینکه فردا در کدام شهر این قتل عمد مجدداً انجام خواهد گرفت و نفر بعدی کیست!؟

گروه کمونیست‌های انقلابی سنتز نوین کمونیسم در ایران: تنها راه‌حل برای پایان دادن به وحشیگری پلیس، کشتار سیاه‌پوستان و مردم لاتین توسط پلیس، انقلاب توسط میلیون‌ها نفر از افراد ستم‌کش و استثمارشونده در قعر جامعه که هیچ آینده ای برای زندگی شان متصور نیستند و هیچ رابطه و علاقه اصلی و هیچ پیوندی بین آن‌ها با این سیستم قاتل وجود ندارد، است. …. (دنباله…)

درخواست بنیاد راکفلر از صندوق بین‌المللی پول برای ایفای نقش تعیین‌کننده در مبارزه با «همه‌گیری»

در ماه مارس، توافق اولیه مبنی بر راه‌اندازی ماشین چاپ صندوق بین‌المللی پول که به نظر می‌رسد گرد گرفته، حاصل شد. سخن از انتشار واحد پولی ارز غیرنقدی (حق ویژۀ برداشت) در میان است و آن، ارز خاصی است که فقط بصورت غیرنقدی موجود است و دامنۀ کاربردی بسیار محدودی دارد. از آن فقط کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول می‌توانند برای وام متقابل استفاده کنند. …. (دنباله…)

دو فعال دانشجویی مجموعا به ۷۲ ضربه شلاق محکوم شدند

میلاد ناظری و سید شبیر حسینی به تحمل ۳۶ ضربه شلاق از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شاهرود محکوم شدند …. (دنباله…)

صدای کارزار: گفتگو با بهرام رحمانی در خصوص شرایط اعضای زندانی کانون نویسندگان ایران و وضعیت آزادی بیان

گفتگوی سیروان قادری با بهرام رحمانی پیرامون اعضای زندانی کانون نویسندگان،وضعیت بکتاش آبتین و موضوع آزادی بیان …. (دنباله…)

کاهش آبشارهای غنی‌سازی ۶۰ درصد نطنز؛ تصمیم فنی است، گمانه‌زنی نکنید

یک هفته پس از آغاز تولید اورانیوم ۶۰ درصد در نطنز، خبرگزاری رویترز به نقل از یک گزارش محرمانه آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید که ایران تعداد سانتریفیوژهای غنی سازی اورانیوم تا خلوص ۶۰ درصد را از دو مجموعه آبشار به یک مجموعه کاهش داده است. …. (دنباله…)

بر گورهای جمعی کشتار ۶۷ ده قبر جدید کنده‌اند

در خاوران، که یکی از گورهای جمعی محل دفن زندانیان سیاسی اعدام‌شده در کشتار ۱۳۶۷ است، ۱۰ قبر جدید کنده شده است. …. (دنباله…)

گزارش عراق از حمله راکتی به محدوده فرودگاه بغداد و نزدیک محل استقرار نیروهای آمریکایی خبر داد

دست‌کم سه راکت شامگاه پنجشنبه ۲اردیبهشت به محدوده فرودگاه بین‌المللی بغداد، و منطقه‌یی که نیروهای نظامی آمریکا در آن ساکن هستند، اصابت کرده است. …. (دنباله…)

حمله موشکی به پایگاه آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد

منابع خبری بامداد جمعه گزارش دادند، تعدادی راکت کاتیوشا به پایگاه نیروهای آمریکایی که در مجاورت فرودگاه بین المللی بغداد قرار دارد، اصابت کرده است. …. (دنباله…)

نامه محمد شریفی‌مقدم از زندان خطاب به ناشران: برایمان کتاب بفرستید

«محمد شریفی‌مقدم»، فعال دانشجویی و از دراویش گنابادی که در زندان «تهران بزرگ» یا همان «فشافویه» زندانی است، طی نامه‌ای از ناشران و مترجمان خواسته است که برای زندانیان کتاب ارسال کنند. …. (دنباله…)

نگرانی از تلاش حکومت برای از بین بردن نماد خاوران، گورستان گروهی از زندانیان سیاسی اعدام شده در سال ۱۳۶۷

سایت «بیداران» و منابعی دیگر خبر داده‌اند که حرکاتی در گورستان خاوران مشاهده می‌شود که ممکن است در راستای تلاش همیشگی حکومت برای از بین بردن این نماد یادآور کشتار بزرگ در تابستان ۱۳۶۷ باشد. …. (دنباله…)

۳۰ میلیون دلار از کل پول‌های بلوکه شده ایران بابت خرید واکسن و اقلام دارویی از کره جنوبی آزاد شده است

رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی چهارشنبه یکم اردیبهشت اعلام کرد که سئول ۳۰ میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران توسط بانک‌های کره جنوبی را برای خرید واکسن کووید -۱۹ آزاد کرده است. …. (دنباله…)

خطر بازگرداندن سه پناهجوی ایرانی در ترکیه به ایران

خطاب به سازمان ملل، عفو بین الملل و اتحادیه اروپا می گوییم، اقدام فوری و عملی برای آزادی و ممانعت از دیپورت ما به ایران، تشکیل کمیته حقیقت یاب مستقل، و اقدامات بازدارنده در خصوص این اقدامات ضد بشری دولت ترکیه را خواستاریم. …. (دنباله…)

اسد می‌خواهد دوره ریاست جمهوری خود را تمدید کند

رئیس پارلمان سوریه اعلام کرد بشار اسد رسماً درخواست نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آتی این کشور را به دیوان عالی قانون اساسی سوریه ارائه داد. …. (دنباله…)

محمود ملاکی دستگیر شد

وی بیش از ۱۳روز است، در بازداشت به سر می برد. …. (دنباله…)

نماینده آمریکا حمایت ایران از حوثی‌های یمن را ‘چشمگیر و مرگبار’ خواند

نماینده ویژه آمریکا در یمن، حمایت جمهوری اسلامی ایران از حوثی‌ها را “چشمگیر و مرگبار” توصیف کرد و خواهان کمک بین‌المللی برای توقف “کمک‌های تسلیحاتی ایران” به این گروه شد. …. (دنباله…)

در سه سال گذشته حدود ۱۵ میلیارد دلار صرف خرید خانه در خارج شده است

وزیر سابق راه و شهرسازی: در سه سال گذشته حدود ۱۵ میلیارد دلار صرف خرید خانه در خارج شده است. این به مفهوم خروج سرمایه بسیار سنگین از کشور بوده درحالیکه ورود سرمایه حدود صفر است …. (دنباله…)

واکنش اسرائیل به فرود ‘موشک سرگردان’ سوریه در نزدیکی راکتور هسته‌ای

اسرائیل گفت در واکنش به شلیک این موشک، به چندین سکوی پرتاب در سوریه حمله کرده است. …. (دنباله…)

درگیری سپاه و مخالفان مسلح در مریوان ‘چهار کشته’ بر جای گذاشت

سپاه هویت کشته‌شدگان را اعلام نکرده و آنها را اعضای “یک گروه تروریستی ضد‌انقلاب” معرفی کرده است. …. (دنباله…)

حمله مرگبار ‘طالبان پاکستان’ به هتل سفیر چین در کویته

حمله‌ای مرگبار به یک هتل مجلل در کویته، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان، دست کم چهار کشته و ۱۲ زخمی بر جای گذاشته است. …. (دنباله…)

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون مطالبه واکسیناسیون فوری و سراسری

جامعه ایران خسته و منزجر از تمامی بیحقوقی‌های تحمیلی، فقر و فلاکت گسترده و سرکوب هر نوع صدای حق‌خواهی و مطالبه‌گری است و دیگر تداوم این مشکلات و بازی دادن جان انسان‌ها در مواجهه با بیماری کرونا را برنمیتابد و قاطعانه خواهان مطالبه واکسیناسیون فوری و سراسری افراد جامعه است. …. (دنباله…)

درخواست توقف پولی‌سازی واکسن کرونا و تسریع واکسیناسیون رایگان

ما امضاکنندگان این دادخواست خواستار توقف هرگونه موازی‌کاری و مداخله‌ی بخش‌ خصوصی در فرآیند واردات و توزیع واکسیناسیون کرونا هستیم …. (دنباله…)

تورم نقطه‌ ای فروردین ماه به ۵۰ درصد رسید

تورم سالانه قیمت‌ها در سال منتهی به فروردین نسبت به سال قبل چقدر رشد کرده که رقم ۳۸.۹ درصد را نشان می‌دهد. …. (دنباله…)

سیمین کاظمی: نتیجه سیاست نئولیبرالیستی در نظام سلامت: رایگان نبودن درمان و طرح پولی شدن واکسن کووید

آنچه وضعیت سلامت و پیشگیری و درمان کووید در ایران را قابل تأمل می کند این است که حتی سازمان های جهانی تحت سیطره ی سرمایه داری همچون سازمان بهداشت جهانی به این اصل اذعان دارند که سلامت حق همگانی است و نه امتیازی برای اقلیت و باید برای ساختن جهانی سالم تر و عادلانه تر برای همه و در همه جا کوشید ولی در ایران با وجود اصل ٢٩ قانون اساسی حق سلامت همگانی نقض و نادیده گرفته می شود. …. (دنباله…)

محمد ایران‌‌نژاد: نزدیک به دو ماه در بازداشت اطلاعات سپاه، تنها یک ملاقات «از پشت شیشه»

محمد ایران‌نژاد، فعال مدنی و شهروند ساکن تهران که در کتابفروشی‌اش بازداشت شد، پس از هفته‌ها بی‌خبری تنها موفق به ملاقاتی «از پشت شیشه» با پدر و مادر خود شده است. …. (دنباله…)

گزارش عفو بین‌الملل: ایران بعد از چین، بیشترین شمار اعدام‌ها را داشته است

اجرای احکام اعدام در ایران نسبت به سال قبل اندکی کاهش داشته اما استفاده از آن به عنوان “ابزار سرکوب سیاسی” بیشتر شده. …. (دنباله…)

بیش از ۸۰۰ کنشگر حقوق زنان:‌ محسن نامجو خود را یک «زن‌ستیز نژادپرست طرفدار ژن خوب» معرفی کرد

فعالان زنان تاکید کرد‌ه‌اند که «با بی‌ثمر ماندن حربه عذرخواهی»، «ما پیشنهادی جز دادرسی عادلانه برای برون‌رفت از چاله‌ای که محسن نامجو خود او را در آن گرفتار کرده نداریم و با صدای بلند حمایت بی‌دریغمان را از حق دادخواهی عادلانه برای آزاردیدگان اعلام می‌کنیم، به تبعیض جنسیتی و محرومیت خوانندگان زن اعتراض داریم و در برابر تبعیض و آزار ساکت نخواهیم نشست.» …. (دنباله…)

بیانیه‌ی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد به مناسبت اول می روز جهانی کارگر

ما کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران (اهواز) با این چشم‌انداز علیه ظلم و بیداد می‌جنگیم و برای سقف مطالبات کارگری اعم از مسکن و رفاه همگانی، بیمه بیکاری و درمانی مکفی، اعتراضات و اجتماعات آزاد، آموزش رایگان و امنیت شغلی هم پیمان می‌شویم و در کوره‌های ذوب آهن بر مشت‌های فولادین خود حک می‌کنیم تا در مسیر لغو استثمار انسان از انسان دست از سازماندهی و مبارزه طبقاتی بر نداریم. …. (دنباله…)

انفجار قدرتمندی یک کارخانه موشکی حساس اسرائیل را لرزاند

بنابر گزارش روزنامه هاآرتص، انفجاری نیرومند در یک کارخانه موشکی حساس در مرکز اسرائیل و هنگام آزمایش رخ داده است. تاکنون گزارشی از تلفات جانی گزارش نشده است. این خبر یک روز پس از وقوع انفجار منتشر شده است. …. (دنباله…)

با وجود بحران آب در خوزستان شبانه لوله‌های انتقال آب به شیراز بارگیری شد

این استان سال‌هاست که با بحران آب روبه‌روست و دسترسی به آب آشامیدنی پاکیزه برای مردم دشوار است. در سال‌های اخیر بارها خوزستان شاهد اعتراض‌های مردمی علیه کمبود آب بوده است. …. (دنباله…)

بیانیه کارگران غیررسمی نفت در گرامیداشت روز جهانی کارگر

اول ماه مه روز اتحاد مبارزاتی ما ۹۹ درصدی های جامعه برای رهایی از توحش و بربریت سرمایه داری و برای داشتن جامعه ای شایسته انسان است. با برافراشتن پرچم اول مه این روز همبستگی جهانی کارگری را گرامی میداریم. …. (دنباله…)

هشدار پوتین به غربی‌ها: حسن نیت ما را حمل بر بی‌تفاوتی یا ضعف نکنید

روز چهارشنبه ۲۱ آوریل/اول اردیبهشت، ولادیمیر پوتین سخنرانی سالانۀ خود را کوتاه‌تر از سال‌های گذشته – به مدت یک ساعت و ۱٨ دقیقه – در حضور اعضای دولت، نمایندگان مجلس دوما، سناتورها و همچنین استانداران کشور ایراد کرد. …. (دنباله…)

دادگاه ناهید تقوی بدون دسترسی وکیل به پرونده ۸ اردیبهشت آغاز می‌شود

پس از گذشت شش ماه از بازداشت ناهید تقوی، شهروند دوتابعیتی ایرانی آلمانی پرونده او به دادگاه ارجاع شده و رسیدگی به آن هفته ‌آینده آغاز می‌شود. این در حالی است که وکیل ناهید تقوی تاکنون به پرونده دسترسی نداشته است. …. (دنباله…)

خانم فرنگیس صلصالی (مادر گلچوبیان) از مادران خاوران بدرود حیات گفت

یکی دیگر از مادران دادخواه درگذشت …. (دنباله…)

اعتراضات دانش‌آموزی در افغانستان به خاطر کمبود کتاب و معلم

شماری از دانش‌آموزان مدرسه‌ی «فیض محمد کاتب» واقع در شهرک اتفاقِ کابل، دیروز سه‌شنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰، در اعتراض به کمبود معلم و همچنین کمبود کتب درسی دست به تجمع اعتراضی زدند. …. (دنباله…)

بیانیه: کانون نویسندگان ایران ۵۳ ساله شد

اکنون که پنجاه و سومین سالگرد تأسیس کانون نویسندگان ایران را در غیاب یاران در بندمان گرامی می‌داریم، همچنان راه همان راه است و اراده‌ی جمعی نویسندگان تنها با تکیه‌ی آگاهانه بر همان اصول نخستین، راهگشای حیات فردی و جمعی آنان است: ناوابستگی به قدرت، دفاع مستمر از آزادی بیان برای همگان و مخالفت با سانسور. …. (دنباله…)

ثبت دادخواست رسمی ۱۷ نفر از زندانیان سیاسی: اتحاد علیه سلول انفرادی

این زندانیان عقیدتی و سیاسی با استناد به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در سال ۸۲ و قانون آئین دادرسی کیفری، مدعی شده‌اند که سلول انفرادی «مصداق بارز شکنجه» بوده و امری غیرقانونی است …. (دنباله…)

تعیین زمان و شعبه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی سلیمی، نویسنده و مترجم

دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی سلیمی، نویسنده، مترجم و پژوهشگر در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. آقای سلیمی در تاریخ ۱۷ تیرماه توسط نیروهای وزارت اطلاعات در منزل مادر خود در شهرستان اهر بازداشت به زندان اوین منتقل شد. وی نهایتا در تاریخ ۲۷ مردادماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. …. (دنباله…)

فشار مضاعف بر مریم اکبری‌منفرد در زندان سمنان

مریم اکبری‌منفرد، زندانی سیاسی، دوازدهمین سال از پانزده سال دوران محکومیت خود را سپری می‌کند …. (دنباله…)

تداوم بازداشت محمود ملاکی

محمود ملاکی معلم و عضو هیات مدیره‌ی کانون صنفی فرهنگیان استان بوشهر بیش از ۱۳ روز است که در بازداشت به سر می‌برد …. (دنباله…)

بهرام رحمانی: صادق هدایت با آثارش زنده است و در جامعه ما حضور دارد!

صادق هدایت را باید یکی از جسورترین نویسندگان در نقد اسلام و مقدسات خرافی دانست. وی، در واقع نه به خاطر هنر نوشتنش بلکه به خاطر همین جسارت و گستاخی به مقدسات اسلامی در آثاری مثل «توپ مرواری» است که همواره توسط جمهوری اسلامی و عده‌ای خرافه‌پرست تکریم می‌شود؛ وگرنه مشخص است که کتاب‌های صادق هدایت از لحاظ ادبیات و جنبه‌های فنی داستان‌نویسی ایرادی ندارد. …. (دنباله…)

مرجان افتخاری: “توان مبارزاتی طبقه کارگر؟” – به مناسبت ۱ ماه مه

در حالی طبقه کارگر و مزدبگیران به استقبال اول ماه مه میروند که فقر و تهیدستی گسترده ای به آنها تحمیل شده. در پی سیاستهای جمهوری اسلامی و سرمایه داری جهانی بطور مشخص تحریمهای امپریالیسم آمریکا، اقتصاد ایران که به صادرات نفت وابسته است با رکود بی سابقه ای روبرو است. در حالی که در سال ۲۰۱۸ صادرات نفت ۲,۸٫میلیون بشکه در روز بود در اواخر سال ۲۰۲۰ به ۳۰۰,۰۰۰ بشکه در روز رسید. رشد تولید ناخالص داخلی(BIP) غیر از سال ۲۰۱۶ با رشدی برابر با ۱۳٫۴۰% از سال ۲۰۱۷ رو به کاهش گذاشت. به این صورت که در سال ۲۰۱۷ ابتداء به کمترین در صد رشد مثبت یعنی ۳٫۷۵% و سپس به -%۶٫۰۳ در سال ۲۰۱۸ و به ۶٫۷۸ -در سال ۲۰۱۹ میرسد.(۱) هنوز آمار مربوط به سال ۲۰۲۰ منتشر نشده. …. (دنباله…)

پاسخ متقابل مسکو به پراگ؛ روسیه ۲۰ دیپلمات جمهوری چک را اخراج کرد

مسکو نسبت به اتهامات جمهوری چک واکنش نشان داد و دستور اخراج شماری از دیپلمات های جمهوری چک را صادر کرد. …. (دنباله…)

روسیه ۳۴ کودک بی‌سرپرست خانواده‌های داعشی را تحویل گرفت

تشکیلات خودگردان شمال و شرق سوریه روز یکشنبه ۳۴ کودک یتیم به جای مانده از والدین داعشی کشته شده در جنگ سوریه را به نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور دفاع از حقوق کودکان تحویل داد. …. (دنباله…)

امتناع کیوان صمیمی از حضور در جلسه بازپرسی به دلیل الزام به پوشیدن لباس زندان

کیوان صمیمی از تاریخ ۱۷ آذرماه ۹۹ دوران محکومیت ۳ ساله خود را در زندان اوین سپری می کند. …. (دنباله…)

مردم توان خرید گوشت قرمز ندارند

قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه با اعمال ۱۰ درصد سود برای مصرف کننده نهایی حدود ۱۴۰ هزار تومان است. …. (دنباله…)

“من هم سقط جنین داشته ام…” / پایان دادن به بارداری: غیرقانونی است و من خودم را به دردسر نمی‌اندازم

روایتی که می‌خوانید روایتی از پایان دادن به بارداری زنی است که علیرغم استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری، بارداری ناخواسته را تجربه کرده است. زنی که تصمیم به پایان دادن به بارداری  می‌گیرد اما در جامعه‌ای که سقط جنین غیرقانونی است تجربه زنان از پایان دادن به بارداری تجربه‌ای سخت و طاقت‌فرسا است. …. (دنباله…)

لجین الهذلول، فعال حقوق زنان در عربستان سعودی برنده جایزه حقوق بشری واسلاو هاول شد

شورای اروپا جایزه حقوق بشری واسلاو هاول را به لجین الهذلول، فعال حقوق زنان در عربستان سعودی اهدا کرد. این شورا گفته است الهذلول «برای پایان دادن به نظام مردسالاری و همچنین ممنوعیت رانندگی زنان» مبارزه کرده است. …. (دنباله…)

“خون‌نامه پرستاران” – نامه جمعی از پرستاران کشور که از ابتدای همه‌گیری ویروس کرونا در بیمارستان‌ها در سخت‌ترین شرایط مشغول خدمت‌رسانی هستند

درخواست می‌شود ضمن رفع مشکلات پرستاران در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، موضوع ذکرشده را در زمینه حذف پرستاری از مشاغل سخت و زیان‌آور بررسی کرده و جهت بازنگری در آن اقدام فرمایید. امضاکنندگان زیر، موارد ذکرشده در نامه را تأیید کرده و خواستار پیگیری و رسیدگی جدی و فوری هستند. …. (دنباله…)

لغو قانون «سقف اجاره بها» در برلین، آلمان

در پی این اقدام هزاران برلینی به خیابان ها آمدند و اعتراض خود را با اقداماتی از قبیل کوبیدن به در قابلمه نشان دادند. …. (دنباله…)

جیک سالیوان: آمریکا تا از بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای خود مطمئن نشود هیچ امتیازی نمی‌دهد

مشاور امنیت ملی کاخ سفید، اطمینان از بازگشت ایران به تعهدات خود در برجام را ضروروتی بنیادی‌ خواند و تاکید کرد که آمریکا تا در این مورد مطمئن نشود هیچ امتیازی نمی‌دهد. …. (دنباله…)

خرمای ممتاز در میادین میوه و تره‌بار تهران ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان

خرمای خاصویی هر کیلوگرم ۲۴۵۰۰ تومان …. (دنباله…)

می‌خواهم خودم برای آینده‌ام تصمیم بگیرم

بسیاری از زنان پناهنده در یونان، در فقدان حضور مددکارانِ مسلط به زبان‌های عربی و فارسی (برای ارتباط با پناهجویان افغانستانی و ایرانی)، از حضور یک سالْ یک‌بارِ نیروهای فرمایشی کمیسایاری پناهجویان نیز محروم می‌شوند‌. …. (دنباله…)

واکسیناسیون کرونا در آمریکا به همه افراد بزرگسال گسترش یافت

در حالی که تاکنون بیش از نیمی از بزرگسالان ساکن آمریکا واکسن کرونا دریافت کرده‌اند، از روز دوشنبه همه افراد بزرگسال در این کشور می‌توانند واکسن کرونا بزنند. …. (دنباله…)

آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۲۰ تا ۲۷ فروردین ۱۴۰۰)

گزارش هفتگی کانون نویسندگان ایران در رابطه با آزادی بیان در هفته ای که گذشت …. (دنباله…)

بازداشت سه شهروند کُرد توسط نیروهای امنیتی پیرانشهر

یک مادر به همراه دو فرزند پسرش در شهرستان پیرانشهر واقع در استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. …. (دنباله…)

آتش سوزی در یک کارگاه اسفنج سازی در شهرستان پردیس جان ۶ کارگر را گرفت

روز دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰، به علت آتش سوزی یک کارگاه اسفنج سازی واقع در روستای کرشت از توابع شهرستان پردیس، ۴ زن و ۲ مرد کارگر به خاطر بسته شدن در و محبوس ماندن در آتش، سوختند و جان باختند …. (دنباله…)

مهدی کوهستانی: “نقش جنبش مستمری بگیران و بازنشستگان همزمان با جشن اول ماه می” / یکشنبه های عصیان مبارزه با وعده های تو خالی و چالش قدرت

بی شک جنبش کارگری ایران، مراسم  اول ماه می امسال را در شرایط سیاسی واجتماعی  دیگری برگذار میکند. اگر جنبش کارگری برای ساختن تشکل سراسری خود نیاز به زمان بیشتری داشت، تشکل سراسری مستمری بگیران و بازنشستگان این خلا را پر کرده است. تشکلی که نیاز به هماهنگی زیادی ندارد و فعالیت اش در موضوع اش برجسته است. …. (دنباله…)

چهارمین اعتراض سراسری بازنشستگان در سال ۱۴۰۰

یکشنبه ۲۹ فروردین چهارمین تجمع سراسری بازنشستگان در سال جاری برگزار شد. معترضان در استان‌های مختلف از جمله کرمانشاه، هرمزگان، خوزستان، تهران، اصفهان، البرز، کرمان، قزوین و خراسان رضوی به خیابان آمدند. …. (دنباله…)

حمله راکتی به پایگاه هوایی آمریکا در صلاح الدین عراق

مقام‌های عراقی حملات مشابه را که مرتب اتفاق می‌افتند کار گروه‌های تحت حمایت ایران می‌دانند …. (دنباله…)

مصدومیت ۹ کارگر فولاد در اثر انفجار کوره در یزد

پنج نفر از مصدومان حادثه در محل درمان شده و چهارنفر بعدی با استفاده از آمبولانس به بیمارستان شهدای محراب یزد منتقل شده‌اند. …. (دنباله…)

یک نظامی دیگر در ایران نامزد انتخابات ریاست ‌جمهوری شد

سرتیپ محمدحسن نامی، وزیر پیشین ارتباطات در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد دوشنبه ۳۰ فروردین نامزد انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری شد …. (دنباله…)

۱۲۰۰ نفر از رانندگان و کارمندان اتوبوسرانی تهران به کرونا مبتلا شده‌اند

تاکنون بیش از ۱۲۰۰ نفر در اتوبوسرانی تهران در بخش‌های مختلف مبتلا به این ویروس شده‌‌اند و ۱۳ نفر از رانندگان اتوبوس و همینطور از نیروهای ستاد و کارمندان اتوبوسرانی تهران جان خود را بر اثر ابتلا به کووید-۱۹ از دست داده‌اند …. (دنباله…)

وزارت بهداشت به سه شرکت خصوصی مجوز واردات واکسن داد

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرده است که بخش خصوصی می‌تواند با ارز نیمایی واکسن کرونا وارد کشور کند. دکتر سید حیدر محمدی مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو شرایط واردات واکسن کرونا توسط بخش خصوصی را شرح داد. فقط یک شرط: برگه تایید شده نمایندگی یک شرکت دارویی تولیدکننده واکسن. سه شرکت خصوصی مجوز واردات واکسن را دریافت کرده‌اند. …. (دنباله…)

اسرائیل و یونان بزرگترین قرارداد دفاعی خود را امضا کردند

دو کشور اسرائیل و یونان با هدف بسط و تحکیم روابط سیاسی و اقتصادی و دفاعی خود بزرگترین توافقنامه تأمین نیازهای دفاعی را امضا کردند. پیش از آن وزیران دفاع کشورهای امارات، قبرس، یونان و اسرائیل با یکدیگر ملاقات کرده بودند. …. (دنباله…)

مقایسه دستمزد کارگران ایران با کارگران کشورهای مختلف

فاصله بسیار زیادی بین حداقل حقوق کارگران در ایران و حداقل حقوق کارگران در کشوری مثل قطر وجود دارد که باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. …. (دنباله…)

چرا کمتر از حداقل دستمزد؟!

زمان واریز حقوق اسفند نزدیک می‌شود اما افزایش ۳۹ درصدی پایه مزد برای بسیاری از کارگران کشور که در کارگاه‌های کوچک و زیرپله‌ای کار می‌کنند، بیشتر شبیه رویاست تا واقعیت …. (دنباله…)

مشارکت بیش از ۵۰ هواپیمای روسیه در مانور نظامی در دریای سیاه

دفتر مطبوعاتی ناحیه نظامی جنوبی روسیه صبح امروز (شنبه) اعلام کرد در مانورهای نظامی در آب‌های ساحلی دریای سیاه بیش از ۵۰ جنگنده، هواپیما و هواپیمای جنگی مشارکت دارند. …. (دنباله…)

ستاد ملی کرونا: «پول بدهید که منتظر نمانید»

در چنین وضعیتی خبری منتشر می‌شود که سهمیه‌ی واکسن کارگران شهرداری آبادان را مدیران و اعضای شورای شهر که ماسک زدند و لباس پاکبانان را پوشیدن می‌زنند. در پاسخ جمهوری اسلامی باز هم «آس» دیگری رو می‌کند؛ علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی کرونا امروز اعلام کرد که اگر افرادی می‌خواهند زودتر از موعد مقرری که در سند ملی واکسیناسیون درج شده واکسن بزنند، باید هزینه‌ی آن را بپردازند. …. (دنباله…)

مناسبات جمهوری چک و روسیه در پی اعلام اخراج ١٨ دیپلمات روسی از پراگ پر تنش شد

روسیه روز یکشنبه تصمیم دولت جمهوری چک مبنی بر اخراج ١٨ دیپلمات روسی را «تحریک آمیز» توصیف کرد و اطمینان داد که در این باره مقابله به مثل خواهد کرد. پراگ روز شنبه ١٧ آوریل اعلام داشت که انفجار انبار مهمات «وِربِتیچه» در این کشور که در سال ٢٠١۴ روی داد، کار سرویس اطلاعاتی ارتش روسیه بوده است. …. (دنباله…)

سالیوان: تا بازگشت کامل ایران به برجام تحریم‌ها لغو نمی‌شوند

مشاور امنیت ملی آمریکا می‌گوید تا زمانی که ایالات متحده از بازگشت کامل ایران به تعهدات برجامی اطمینان حاصل نکرده است، هیچ تحریمی لغو نخواهد شد. جو بایدن پیش از این گفته بود غنی‌سازی ۶۰درصدی “کمک‌کننده” نیست. …. (دنباله…)

امیر جواهری لنگرودی: در آستانه اول ماه مه سال یکشنبه های اعتراض بازنشستگان، زحمتکشان دیروز و معترضان امروز؛ “فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون”!۱۴۰۰

تحولات همین روزهای اندک از شروع سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که سال جاری، سال تلاش جامعه برای آزادی زندانیان سیاسی وعقیدتی در کنار مبارزه عمومی و گسترده برای دفاع از امنیت شغلی و جسارت بخشیدن به بهبود معیشت و افزایش دستمزدها و رودررویی با حاکمیت برای مبارزه کشاندن آنها در مقابل سیاست خصوصی سازی و شرکت های پیمانکاری وسایر مطالبات خواهد بود و مجموعه این خواسته ها در شرایط سخت و سهمناک کرونایی در بطن مبارزه ومطالبات اول ماه مه امسال یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۰، چنانچه در برابر تهاجم، بازداشت و زندان حاکمان به خیابان کشیده نشوند، دهن باز می کنند و تمامی سال کارگران و زحمتکشان روستایی و شهری را به صفی واحد بدل می نماید. …. (دنباله…)

محمود طوقی: نقد آراء محمدرضا نیکفر در ایدئولوژی ایرانی (بخش نخست)

کتاب ایدئولوژی ایرانی کتابی ست که نامش برگرفته شده از کتاب ایدئولوژی آلمانی نوشته کارل مارکس است. نیکفر در مقدمه کتاب از برآشفته شدن دوستدار از نقد او بر تزهایش گزارش می دهد و می گوید نداشتن فرهنگ بحث و انتقاد از نبود فرهنگ تفکر جدی تر است. این بر خورد جدا از درست بودن و نبودنش جایش در ابتدای یک بحث جدی نیست. باید اجازه داد و به هوش و گوش خواننده احترام گذاشت که بدون پیش داوری وارد یک بحث جدی شود و قضاوت کند کدامیک علمی تر و منصقانه تر بحث می کنند. نباید ذهن خواننده را نخست آلوده کرد و بعد او را وارد بحث کرد. …. (دنباله…)

زمین لرزه‌ای به شدت ۵.۹ درجۀ ریشتر بندر گناوه در استان بوشهر را لرزاند

زلزله‌ای به شدت ۵.۹ درجۀ ریشتر در ساعت ١١ و ١١ دقیقه و ۵٠ ثانیۀ یکشنبه ٢٩ فروردین/ ١٨ آوریل، منطقۀ بندر گناوه در استان بوشهر را لرزاند. تکانه‌های این زمین لرزه در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز احساس شده است. براساس نخستین آگاهی‌های موجود، این زلزله در عمق ١٠ کیلومتری زمین رخ داده و دارای چند پس لزره نیز بوده است. …. (دنباله…)

تقی روزبه: نظریه «دولت های غارتگر» چه نسبتی با سرمایه داری واقعا موجود دارد؟ آیا از این منظر می توان با رویکرد دولت محور به مقابله مؤثر پرداخت؟ (بخش اول)

واقعیت آن است که آقای مهرداد وهابی نه از منظر تحلیل ابژکتیو تحولات جهانی که برعکس از منظر اثبات اهداف سیاسی مدنظر خود به تنظیم نظریه دولت های غارتگر فراطبقاتی، با هدف مبارزه فراطبقاتی و نفی فعلیت مبارزه ضدسرمایه داری و ایجاد پشتوانه ای تئوریک برای آن مبادرت کرده است و همین هم سبب تناقضات گوناگون و لاینحلی در این دستگاه نظری شده است. البته حق بدیهی ایشان و هر کس است که هر آنچه را که درست می داند تبلیغ و ترویج کند و حق مخالفان هم هست که بدون خدشه ای به این حق طبیعی و فراگیر، آن را مورد نقد و بحث قراردهند. …. (دنباله…)

دولت اسراییل با دادگاه بین‌المللی لاهه همکاری نمی‌کند

دولت اسراییل تنها یک روز پیش از پایان مهلت تعیین‌شده اعلام کرد با تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری لاهه در خصوص «احتمال ارتکاب جنایات جنگی» در سرزمین‌های فلسطینی همکاری نمی‌کند. …. (دنباله…)

ناکارآمدی مدیریت شرکت واحد نسبت به واکسیناسیون رانندگان خطوط بی آرتی، جان صدها راننده را به خطر انداخته است

مدیریت ناکارآمد شرکت واحد با توجه به اینکه ناوگان حمل ونقل عمومی (خطوط بی آرتی تهران) همچنان درامر جابجایی شهروندان انجام وظیفه میکنند هیچگونه تمهیداتی و تدابیری برای پیشگیری از این بیماری کشنده از قبیل دستکش و مواد ضدعفونی کننده دراختیار رانندگان قرار نداده است. …. (دنباله…)

کانون مرغداران گوشتی ایران از بازار سیاه برای جوجه یکروزه خبر داد

(دنباله…)

درگذشت روزانه ۴۷ نفر در تصادفات نوروز

بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور در نوروزی که گذشت، به طور متوسط روزانه ۴۷.۶ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. …. (دنباله…)

بهرام رحمانی: اجازه ندهیم دولت فاشیست ترکیه پناه‌جویان را به ایران دیپورت کند!

طبق قوانین شناخته شده بین‌المللی که دولت ترکیه نیز آن‌ها را پذیرفته است وقتی افرادی در کشور خود تحت پیگرد سیاسی قرار دارند و جان‌شان در خطر است، مسئولان آن کشور وظیفه دارند که از جان آن‌ها محافظت کنند و دیپورت آن‌ها، خلاف قانون و حقوق بین‌الملل است.
همه این پنج پناهجو از فعالین سیاسی و اجتماعی شناخته‌ای هستند که برای نجات جان‌شان از جهنم جمهوری اسلامی گریخته‌اند و در ترکیه تقاضای پناهندگی کرده اند و رسماً نیز بعنوان پناهجو شناخته شده‌اند. دیپورت این پناهجویان به ایران خطرات جانی و یا حبس‌های طویل‌المدت برای آن‌ها به همراه خواهد داشت. همچنان‌چه دیپورت محمد رجبی و سعید تمجیدی به ایران در دسامبر ۲۰۱۹ یعنی دو تن از معترضین نوامبر ۲۰۱۹ که برای نجات جان خود به ترکیه گریخته بودند منجر به این شد که حکم اعدام علیه آن‌ها در ایران صادر شود. …. (دنباله…)

ارائه داروی تاریخ مصرف گذشته به مبتلایان ویروس اچ آی وی با برچسب تاریخ جعلی

مرکز بیماری‌های رفتاری بخش عفونی بیمارستان امام خمینی تهران داروی دولوتگراویر که حدود ۸ ماه از تاریخ انقضای آن گذشته را به دستکم یکی از مبتلایان به ویروس اچ آی وی با برچسب تاریخ جعلی ارائه داده است. در شرایطی داروهای تاریخ مصرف گذشته به مبتلایان به ویروس اچ آی وی ارائه شده است که این دارو در بازار آزاد به فروش نمی‌رسد. همچنین توقف مصرف دارو و یا مصرف داروی تاریخ مصرف گذشته می‌تواند منجر به مقاومت بدن مبتلایان این ویروس به درمان شده و خطرات جانی جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. …. (دنباله…)

سینا روحانی: آیا همه‌ی ما از تورم به یک اندازه آسیب می‌بینیم؟

باوجود ادعاهایی که شیوع تورم را به اتفاقات و بحران‌های مقطعی و گذرای داخلی و خارجی ربط می‌دهد، دیگر سال‌هاست که این پدیده به یکی از خصیصه‌های ساختاری و پایای اقتصاد ایران بدل شده است. در چنین شرایطی ممکن است این‌گونه به نظر برسد که همه‌ی ما به ‌یک اندازه از بالا رفتن مداوم قیمت‌ها آسیب می‌بینیم؛ اما آیا واقعا این‌چنین است؟ …. (دنباله…)

سیامک اقبالی: مضحکه تلخ امنیت در حکومت اسلامی

«در نطنز می‌خورند، در اوین می‌زنند.» این جمله که در شبکه‌های اجتماعی دهان به دهان شد بیانگر واقعیت عملکرد دستگاه امنیتی نظام ولایی است. …. (دنباله…)

تحلیل همکاری استراتژیک ۲۵ ساله ایران و چین در سایۀ طرح کمربند-راه

در هفته‌های اخیر امضای سند همکاری جامع راهبردی ۲۵ ساله میان جمهوری اسلامی و چین و محرمانگی مفادش، واکنش و اعتراضات عمومی را در میان جامعه برانگیخت. در این مطلب (و ویدیو) به این همکاری که باید در چهارچوب استراتژی کمربند-راه فهم شود پرداخته‌ایم. …. (دنباله…)

جمهوری اسلامی غنی سازی ۶۰درصدی اورانیوم را آغاز کرد

قالیباف: با افتخار اعلام می‌کنم در ساعت ۰۰:۴۰ نیمه‌شب گذشته و در شب زیارتی سید الشهدا(ع)، دانشمندان جوان و خداباور ایرانی توانستند به محصول اورانیوم با غنای ۶۰درصد دست یابند. …. (دنباله…)

اقتصاد چین رشد سریع خود را از سر گرفت

رشد اقتصاد چین در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته به رکورد ۱۸.۳ درصد رسیده است که بیشترین جهش در تولید ناخالص داخلی این کشور از زمان آغاز انتشار آمار سه ماهه در سال ۱۹۹۲ است. …. (دنباله…)

حمایت “مادران پارک لاله ایران” از بیانیه مؤثر ۹ تشکل کارگران، معلمان و بازنشستگان!

ما از بیانیه جمعی ۹ تشکل کارگران، معلمان و بازنشستگان که هر روزه صدای اعتراض شان در خیابان‌های سراسر ایران بلند است، حمایت می‌کنیم و می‌گوییم: تنها با اعتراض و عمل مشترک و همگانی و با مطالبه واکسیناسیون فوری، عمومی، رایگان، استاندارد؛ می‌توانیم شرایط و امکانات لازم را برای مبارزه با بحران کرونا مهیا کنیم و سیاست مرگ بار و سود محور حکومت اسلامی ایران را متوقف سازیم و منابع به غارت رفته را به دست آوریم. …. (دنباله…)

جان باختن یک سوختبر گرفتار در منطقه حائل مرز بلوچستان براثر گرسنگی

یک سوختبر به نام “فضل سبزل”که مدتها در منطقه حائل مرز بلوچستان توسط ارتش پاکستان و سپاه تروریستی پاسداران گرفتار بود، به گرسنگی و تشنگی جان خود را از دست داد. …. (دنباله…)

مقامات رده بالا‌تر شهرداری و و اعضای شورای شهر آبادان، سهمیه‌ی واکسن پاکبانان را برای خود تزریق کردند

بیشترین آمار ابتلا به کرونا از فهرست‌های ارائه شده توسط مدیران شهرداری مربوط به پاکبانان است …. (دنباله…)

پایان دیدار طرف‌های توافق هسته‌ای در وین؛ در نشست کمیسیون مشترک برجام چه گذشت؟

نشست کمیسیون مشترک برجام که بعد از ظهر پنجشنبه در گراند هتل وین جریان داشت با توافق طرف‌های حاضر در توافق هسته‌ای با ایران در مورد ادامه گفت‌وگوهای فنی در نشست‌های کارشناسی پایان یافت. …. (دنباله…)

احضار عطا باباخانی به شعبه یک دادسرای عمومی و انقلاب کرج

عطا بابا خانی تاکنون دوبار به پلیس امنیت و شعبه یک دادسرای کرج احضار شده و با ابلاغیه ای که از سوی شعبه یک دادسرای کرج بدستش رسیده باید در روز شنبه ۲۸ فروردین در این شعبه حضور پیدا کند. …. (دنباله…)

کریس هجیز: استعمار صهیونیستی فلسطین

جنگ بین اسرائیل و فلسطین حاصل دشمنی های قومی- نژادی دیرینه آباء و اجدادی نیست. این یک کشمکش فحیع بین دو ملتی است که ادعای مشابه مالکیت بر سر یک سرزمین دارند. این پروژه یک درگیری جعلی و ساخته شده، محصول۱۰۰ سال اشغال استعماری توسط  صهیونیست ها و بعد هم اسرائیل است، که از طرف انگلیس، آمریکا و بقیه قدرت‌های بزرگ امپریالیستی پشتیبانی می‌شود. …. (دنباله…)

کانون دوستداران فرهنگ ایران برگزار می کند: کابوس های رجب اردوغان

مهمان کانون: بهرام رحمانی
دوشنبه ۱۹ آوریل ۲۰۲۱
ساعت ۷ بعد از ظهر بوقت واشنگتن برابر با یک صبح به وقت اروپا …. (دنباله…)

پایان نشست کمیسیون مشترک برجام – گفتگوهای فنی ادامه دارد

نشست کمیسیون مشترک برجام در روز پنحشنبه در گرندهتل وین آغاز برگزار شد. قرار شد گفت‌وگوهای فنی در نشست‌های کارشناسی ادامه یابد. …. (دنباله…)

کارگران پیمانی ایران بر سر دو راهی ابتلا به کرونا و مرخصی اجباری

با شدت گرفتن شیوع کرونا در ایران برخی کارگران پیمانی به مرخصی اجباری و بدون حقوق فرستاده شده‌اند. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی می‌گوید آنهایی که هنوز در محل کار حضور می‌یابند با خطر ابتلا به کرونا روبرو هستند. …. (دنباله…)

پاسخ طالبان به فراخوان آتش‌بس: جنگ در ماه رمضان ثواب دارد

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، آتش‌بس در ماه رمضان را رد کرد. او به روزنامه ۸ صبح گفت که برای دوام جنگ «رمضان و غیررمضان» ندارد و جنگ در ماه رمضان ثواب بیشتری هم دارد. …. (دنباله…)

تجمع بزرگ انجمن داروسازان در مقابل مجلس

جمعی از داروسازان سراسر در روز ۲۵ فروردین ۱۴۰۰، طی یک تجمع اعتراضی در مقابل مجلس، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. …. (دنباله…)

مانیفست جنبش مستقل زنان افغانستان

آنچه می‌خوانید مانیفست جنبش مستقل زنان افغانستان در آغاز سده‌ی ۱۴۰۰ هجری خورشیدی است. نخستین مانیفست سیاسی- فمنیستی تقدیم می‌شود به تمام زنان افغانستان؛ و تمام فراموش‌شدگان تاریخ جهان! …. (دنباله…)

مسعود فرهیخته: حاکمان از خواب غفلت بیدار شوید فاجعه در راه است

شعارهای امسال در خصوص انزجار از “دروغگویی”؛ “بی عدالتی” و “عدم توجه به مطالبات  کارگران؛ فرهنگیان و سایر اقشار جامعه”  نشان از بی اعتباری و افول تدریجی پشتوانه مردمی نسبت به حاکمیت است. …. (دنباله…)

قتل کودک کار در ولنجک تهران! / جنازه در سطل زباله بود

مادر مقتول ده ساله به نام مجتبی در اولین اظهارات خود به ماموران پلیس گفت:«شب حادثه با پسرم حرف زده بودم.او با من تماس گرفت و گفت روبروی سوپرمارکت ولنجک هستم. به او گفتم ماست بخر و به خانه بیا. اما بعد از آن دیگر خبری از او نشد تا اینکه جسدش را پیدا کردند.» …. (دنباله…)

انجمن اسلامی دانشگاه شریف خواستار آزادی با قرار وثیقه علی یونسی و امیرحسین مرادی شد

درخواست مطرح شده از سوی انجمن اسلامی دانشگاه شریف در حالی‌ست که اعضای این تشکل دانشجویی در جلسه بازجویی عمومی از این دو دانشجو حضور داشتند و در سناریوی ارائه شده از سوی مأموران امنیتی ایفای نقش کردند. …. (دنباله…)

رشد شاخص قیمت‌ها در دهه ۹۰ رکورد شکست

داستان تورم در هشت دهه گذشته حاکی از آن است که بیشترین رشد شاخص قیمت‌ها در دهه ۹۰ شمسی ثبت شده است. متوسط قیمت‌ها در دهه ۹۰ تقریبا ۹ برابر شد و نشان می‌دهد بزرگ‌ترین کاهش ارزش پول ملی در این دهه ثبت شده است. …. (دنباله…)

بیانیه کناره‌گیری جمعی از اعضای کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید

بدین وسیله ما امضاء‌کنندگان ذیل اعلام می‌داریم که از تاریخ ارسال و انتشار این نامه، از کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید، کناره‌گیری کرده و مسئولیّت کلیّه عوارض و پی‌آمدهای مترتّب بر کناره‌گیری ما، مستقیما و بی‌هیچ امّا و اگری به عهده‌ی هیات دبیران کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید، به دلیل سکوت و مماشات در برابر یک جریان انحرافی و هم‌چنین بی‌توجهی به تذکرات و پیشنهادات اعضاء خواهد بود. …. (دنباله…)

بهرام رحمانی: دلایل ترک کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید

در پایان بسیار علاقه‌مندم از آن بخش از اعضای کانون و انجمن تشکر کنم که با وجود سلیقه‌ها و افکار و دیدگاه‌های متفاوت، اما در عین حال سال‌های طولانی مسئولانه و داوطلبانه و آگاهانه و با صداقت در کنار هم در چارچوب اهداف و منشور و اساسنامه کانون و انجمن، حتی در شرایط سخت و دشوار مالی و اجتماعی تلاش و فعالیت کردیم تشکر کنم و بگویم: «به درود رفقا!» …. (دنباله…)

۴۰۰ هزار دوز واکسن کرونا از چین وارد ایران شد

صبح چهارشنبه ۲۶ فروردین ۴۰۰ هزار دوز واکسن کرونا سینوفارم اهدایی کشور چین وارد ایران شد. …. (دنباله…)

کارگران روغن نباتی جهان همچنان به دنبال حقوق معوقه سال‌های ۹۳ تا ۹۷ هستند

گروهی از کارگران این شرکت می گویند که این مطالبه قدیمی مربوط به چندین ماه حقوق و اضافه کاری، حق شیفت و جذب، حق ایاب و ذهاب و لباس کار و… می‌شود. کارخانه روغن‌نباتی جهان به‌عنوان یکی از بزرگترین تولید‌کننده‌های روغن خوراکی در ایران در سال ۱۳۹۱ و در جریان واگذاری‌های اصل ۴۴ به بخش خصوصی فروخته شد …. (دنباله…)

درخواست اعاده دادرسی پرونده امیرسالار داوودی در دیوان عالی کشور پذیرفته شد

امیرسالار داوودی به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌ و راه‌اندازی یک کانال تلگرامی به نام «بدون روتوش» به مجموعاً ۲۹ سال و سه ماه حبس و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شده است …. (دنباله…)

مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در وین امروز از سر گرفته می شود

قرار بود این مذاکرات پیش از این ادامه یابد اما اعلام شد به دلیل ابتلای یکی از مذاکره‌کنندگان به کرونا تاخیر افتاده است. …. (دنباله…)

​​​​​​​محسن رضایی: اعتراف به “آلودگی امنیتی” و تایید سرقت اسناد هسته‌ای

رضایی حادثه تاسیسات اتمی نطنز را “رخدادی حیثیتی” دانست و گفت کشور “دچار آلودگی امنیتی” شده است. او اولین مقام رسمی جمهوری اسلامی است که سرقت اسناد هسته‌ای توسط اسرائیل را پس از سه سال تایید کرد. …. (دنباله…)

آلمان ، فرانسه و انگلیس برنامه غنی‌سازی ۶۰ درصدی ایران را محکوم کردند

آلمان، فرانسه و انگلیس در بیانیه مشترکی برنامه جمهوری اسلامی ایران برای غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم را محکوم کردند؛ چرا که تولید اورانیوم با غنای بالا می‌تواند به ساخت سلاح اتمی منجر شود. …. (دنباله…)

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در ‌حمایت از اقدام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران در اعتراض به تداوم زندان اسماعیل عبدی

ما کارگران متشکل در اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن اعلام همبستگی با خواست شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران برای آزادی اسماعیل عبدی، خود را بخشی از جنبش اعتراض به زندانی کردن فعالین صنفی میدانیم و همصدا با معلمان ایران اعلام میداریم که چنانچه اسماعیل عبدی به فوریت آزاد نگردد، در‌ کنار اقدامات عملی شورای هماهنگی ‌تشکل‌های صنفی معلمان خواهیم بود. …. (دنباله…)

تشکل‌ های کارگری، بازنشستگان و معلمین: تداوم مرگ با ویروس کرونا و ضرورتِ اعتراض

۹ تشکل‌ کارگری، معلمین و بازنشستگان, از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای کارگران هفت تپه بیانیه مشترکی در باره بحران همه گیری و شیوع بیماری کرونا و ضرورت اعتراض عمومی به بی توجهی مسئولین جمهوری اسلامی منتشر کردند …. (دنباله…)

زندان قرچک ورامین، شکنجه‌گاهی هر روزه است

گذران حبس در زندان قرچک ورامین بسیار گران و در ازای واریز پول است. قرچک، نمونه‌ی غایی اعمال سیاست‌های نئولیبرالیسزاسیون و خصوصی‌سازی ابتدایی‌ترین ملزومات یک زندانی نظیر حق دسترسی به آب شرب سالم، غذای استاندارد، البسه و حق تماس تلفنی است. …. (دنباله…)

کارزار پرستاران به هفت هزار امضا رسید

عده‌ای از پرستاران با راه‌اندازی کارزاری با عنوان «خون‌نامه پرستاران» از مسئولان خواسته‌اند تا به وعده‌های خود در رابطه با پرستاران عمل کنند. این نامه خطاب به سران سه قوه نوشته شده است. و تا به حال نزدیک به هفت‌هزار امضا دارد. …. (دنباله…)

بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نطنز بازدید کردند

در پی وقوع انفجار در تاسیسات اتمی نطنز بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این تاسیسات بازدید کردند. هنوز از جزئیات این بازدید خبری منتشر نشده است، اما گفته شده بازرسان آژانس به فعالیت‌های خود در ایران ادامه می‌دهند. …. (دنباله…)

شورای برگزاری اول ماه مه ۲۰۲۱: روز کارگر ۱۴۰۰ گسترش مبارزۀ طبقاتی کارگران علیه نظام سرمایه داری در ایران

در شرایط امروز، گسترش مبارزه طبقاتی کارگران در ایران در آستانه روز کارگر۱۴۰۰  در گرو پیوند هر چه بیشتر جنبش های اجتماعی ضد سرمایه داری است. …. (دنباله…)

شورای برگزاری اول ماه مه ۲۰۲۱: متحدن به استقبال اول ماه مه می رویم!

زنده باد اول ماه مه، روزهمبستگی جهانی کارگران

تامین معیشت، بهداشت و آموزش رایگان حق همگانی است! …. (دنباله…)

محسن رضایی؛ اعتراف به “آلودگی امنیتی” و تایید سرقت اسناد هسته‌ای

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام حادثه تاسیسات اتمی نطنز را “رخدادی حیثیتی” دانست و گفت کشور “دچار آلودگی امنیتی” شده است. او اولین مقام رسمی جمهوری اسلامی است که سرقت اسناد هسته‌ای توسط اسرائیل را پس از سه سال تایید کرد. …. (دنباله…)

بهرام رحمانی: یکی از وقایع دردناک و تکان‌دهنده تاریخ، بمباران شیمیایی حلبچه است!

در کردستان عراق هر ساله ١۴ آوریل یعنی ٢۵ فروردین به عنوان روز گرامی‌داشت قربانیان این فاجعه برگزار می‌شود، اکنون در سی و دومین سال یاد به سر می‌بریم. عملیات «انفال» زخمی بر پیکر بشریت به ویژه مردم کرد است! بنابراین یکی از وقایع دردناک و تکان‌دهنده تاریخ، بمباران شیمیایی حلبچه است. البته ابعاد این فاجعه تنها به حلبچه محدود نبوده، بلکه حتی بخش‌هایی از روستاها و شهرهای مرزی ایران را نیز تحت تاثیر ویرانگر و مخرب خود قرار داده است. «انفال»، نام مجموعه‌ هشت عملیات قتل‌عام کردها است که در سال ۱۹۸۸، به دست حکومت صدام حسین انجام گرفت و در طی آن، دست‌کم یک‌صدوهشتاد هزار کرد به شیوه‌ای سیستماتیک قتل‌عام، و در گودال‌های ‌جمعی در جنوب و شرق عراق، «گم‌ و گور» شدند. …. (دنباله…)

منبر فائزه و ترس و لرز طبقه متوسط

فائزه هاشمی به عنوان عضو مستقر و موثری از طبقه‌ی حاکم، ضمن تطهیر خودش، پدرش، برادرانش از سال‌ها مسولیت در سرکوب و کشتار و استثمار و غارت، با فرصت‌طلبی هوشمندانه‌ای همه‌ی کلیشه‌های راست را تَکرار کرد؛ از ضرورت عادی‌سازی روابط با اسراییل تا اعلان اتحاد با اپوزیسیون راست وابسته با نام نامی مسیح علی‌نژاد تا اعلام عبور از انتخابات و یک سری حرف‌های قشنگ در مورد «بابا». …. (دنباله…)

محمود طوقی: جستارهایی پیرامون انسان و جامعه (قسمت هشتم)

صحبت این است که داستان نویسی که با لباس شاه دامادیش می رود در ینگه دنیا و پا روی پا می اندازد و حرف های شیک و تمیز می زند برای فلان رئیس جمهور اما داخل که می آید چرا سطلی از لجن بر می دارد و بر سر ما خالی می کند و توجیه می کند که دارد داستان می نویسد. اما چرا در داستان او قهرمان ما می شود ضد قهرمان و آدمی ذلیل و دیوانه که عاشق یک فاحشه شده است. این درست است؟. این انصاف است.؟ چه جهان نامردی بقول مصطفی شعاعیان. و بعد می گویی نباید با یک کار یک نفر را در زباله دانی تاریخ ریخت. نه حضرت ما چه کسی باشیم که کسی را در زباله دانی تاریخ بیندازیم این ها خودشان در زباله دانی خم شده اند. …. (دنباله…)

مهرداد درویش‌پور: گذار از انقلاب پوپولیستی به انقلاب اسلامی در ایران

در گذشته این نظام پیشین بود که یکسره سیاه‌نمایی شده و دیگر موانع رشد‌اندیشه‌ی دموکراسی در ایران ازجمله در بین روشنفکران و اپوزیسیون نادیده گرفته می‌شد. امروز با فراگیر شدن حس پشیمانی از انقلاب، عناصر سفید و سیاه در تحلیل پیشین جابه‌جا شده‌اند. این گرایش به‌ویژه در میان برخی از کنشگران درگیر در انقلاب به قصد متقاعد کردن دیگران به حسرت و پشیمانی خود، چنان به سیاه‌نمایی از همه‌ی دگراندیشان و کتمان و دگرگونه جلوه دادن نقش خود و سفیدنمایی از نظام گذشته منجر شده که گاه از مسئولان  رده‌بالای نظام پیشین که به برخی از نواقص آن دوران اشاره کرده‌اند گوی سبقت را می‌ربایند. …. (دنباله…)

صدور حکم ۱۳ سال زندان برای دو معترض آبان در کرمانشاه

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دو نفر از شرکت‌کنندگان در اعتراضات سراسری آبان سال ۱۳۹۸ در کرمانشاه را جمعا به ۱۳ سال زندان محکوم کرده است. …. (دنباله…)

مهران رئوف فعال کارگری زندانی، شش ماه انفرادی

کمیته حمایت از مهران رئوف از همه امضاکنندگان پتیشن و حمایت های بی دریغ فعالین کارگری، هنرمندان، نویسندگان، وکلا، زنان و تشکل های سیاسی و مدنی از مهران قدردانی می کند. علاوه بر حمایت اشخاص و تشکل های سیاسی و مدنی، اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران همواره در هر اقدامی به ما یاری رساندند و راهکارهای مناسبی را برای جلب حمایت بین المللی به ما پیشنهاد دادند. …. (دنباله…)

۱۱ میلیون دختر به دلیل کرونا شاید هرگز به مدرسه بازنگردند

باتوجه‌به شیوع کرونا، ۲۴ میلیون کودک در دنیا در معرض ترک تحصیل کامل قرار دارند و ۱۰۰ میلیون کودک نیز بدون کسب مهارت در خواندن، دوره کرونا را سپری می‌کنند. …. (دنباله…)

ژاپن پساب فوکوشیما را در اقیانوس آرام خالی می‌کند

دولت ژاپن تصمیم گرفته که آب‌ خنک‌کننده راکتورهای نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما را در اقیانوس آرام تخلیه کند. این تصمیم خشم کره جنوبی و و اعتراض چین را برانگیخته. چین این اقدام را غیرمسئولانه می‌داند. …. (دنباله…)

انتقال امیرسالار داودی، وکیل دادگستری به زندان رجایی‌شهر

امیرسالار داودی که سومین سال محکومیت ۱۵ ساله خود را سپری می‌کند از اوین به رجایی شهر منتقل شده است. او اخیرا در اعتراض به جابجایی‌ مکرر زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کرده بود. فعالان حقوق بشر این انتقال‌ها را تبعید می‌نامند. …. (دنباله…)

حمله به کشتی اسرائیلی در نزدیکی بندر فجیره

یک کشتی تجاری اسرائیلی با پرچم باهاما، در حوالی بندر فجیره امارات هدف حمله قرار گرفته است. کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل از قول مقامات امنیتی اعلام کرد که کشتی مورد اصابت موشک ایران قرار گرفته اما خسارت چندانی ندیده است. …. (دنباله…)

خانواده‌های کم درآمدی که از سر ناچاری «پوست مرغ» می‌خورند!

در قانون اساسی بارها تاکید شده که همه شهروندان باید زندگی شایسته وتوام با منزلت انسانی داشته باشند اما وقتی به قانون عمل نمی‌شود هر روز و هر سال شاهد کاسته شدن از سطح کیفی زندگی مردم هستیم؛ از سطح منزلت دهک‌های کم درآمد تا جایی کاسته شده که مجبورند خلاءهای سفره را با پوست مرغ، ماده‌ای پر از هورمون و بی‌کیفیت، پر کنند! …. (دنباله…)

کاهش ۸۵۰ هزار نفری شاغلان روستاها در دو سال اخیر

طی سه سال با وجود ۱/۵ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی، تعداد شاغلان روستاها نزدیک به ۱۳ درصد کاهش داشته است …. (دنباله…)

بهرام رحمانی: یک حادثه صدها تحلیل و تفسیر و چشم‌انداز نگران‌کننده!

با توجه به هم‌زمانی سفر وزیر دفاع امریکا به اسرائیل و سفر رییس دستگاه اطلاعات اسرائیل به آمریکا با ماجرای انفجار نطنز از یک‌سو و هدف قرارگرفتن کشتی ساویز ایرانی در شب برگزاری نشست وین و تاکید نیویورک تایمز مبنی بر این‌که اسرائیل حمله به کشتی ساویز را به اطلاع آمریکا رسانده بود احتمالا مقامات آمریکایی نیز از چنین رخدادهایی ناراضی نیستند. برنامه هسته‌ای گسترده و پرهزینه‌ای که هیچ چیز برای مردم ایران نداشته است به جز فقر و مخاطرات امنیتی و انزوای بین‌المللی و تحریم‌های کمرشکن، امروز تبدیل به تهدیدی برای امنیت ملی ایران و جهان نیز شده است. اکثریت شهروندان جامعه ایران که به نوعی اسیر یک حکومت مستبد و خشونت‌طلب هستند، بدون آن که نظرشان پرسیده شود، بایستی ناظر جهالت و جنگ‌طلبی حکومتی باشند که به هیچ چیز به جز بقای حاکمیت تبه‌کار و مافیایی خود نمی‌اندیشد. در حالی که جمهوری اسلامی با معرفی نسل جدیدی از سانتریفیوژها و سرعت بخشیدن به برنامه هسته‌ای میلیاردها دلاری خود، اکنون قصد دارد غنی‌سازی اورانیوم را تا ۶۰ درصد افزایش دهد. …. (دنباله…)

برهان عظیمی: «ستم‌کشان جهان و مرگ شاهزاده فیلیپ، دوک ادینبورگ»، تأملاتی در مورد مرگ فیلیپ

بی‌بی‌سی در فرم شکایتی که در وب‌سایت اصلی خود به زبان انگلیسی قرار داده، نوشته که “شکایاتی درباره پوشش بسیار زیاد تلویزیونی” درباره همسر ملکه بریتانیا دریافت کرده و بنابراین از مخاطبان می‌خواهد که با واردکردن آدرس ایمیل، شکایتشان را ثبت کنند!! عجبا!
مردم جهان صدایشان درآمده که این فیلیپ مُرد که مُرد او را می‌شناسیم که به‌عنوان شوهر ملکه الیزابت چه جنایت‌ها که نکردند! …. (دنباله…)

این کهنه دستگاه ستم و استثمار با صلابت گام های پولادین طبقه کارگر دیری نخواهد پائید!

جمعی از کمونیست ها و رادیکال های شهر یوتبوری – سوئد: با توجه به اینکه شیوع کووید ۱۹، امکان برگزاری مراسم های اول ماه مه را به اشکال قبلی  با محدودیت زیادی مواجه کرده است، باید به برگزاری مراسم این روزبزرگ دراشکال دیگرهمت گماشت. …. (دنباله…)

پست اینستاگرامی سحر بهشتی در مورد یاوه گویی های علی مطهری

برابری ارزش جان برادرم ستار بهشتی با دوکیسه برنج …. (دنباله…)

ایران غنی سازی ۶۰ درصد را آغاز کرد

هزار سانتریفیوژ دیگر با ۵۰ درصد ظرفیت بیشتر به ماشین‌های موجود در نطنز، علاوه بر جایگزینی ماشین‌های صدمه دیده، اضافه می‌شود. …. (دنباله…)

۴۲ درصد تهرانی ها مستأجرند

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی درباره اجاره داری حرفه ای، راهکار خروج از بازار اجاره نشینی سنتی را راه اندازی سیستم اجاره داری حرفه ای عنوان کرده است. …. (دنباله…)

عمق نفوذ دشمن و گاندوبازی حکومت

عمق نفوذ دشمن و گاندوبازی حکومت
حدود ۱۰ ماه پیش، یعنی ۱۲ تیرماه سال گذشته بود که تاسیسات نطنز با انفجاری دچار تخریب گسترده شد، ۲۱ فروردین همان سال بود که به گزارش ایسنا خسارات وارده جبران شده و تاسیسات دوباره راه‌اندازی شده‌اند. درست روز بعد از راه‌اندازی مجدد این تشکیلات، دوباره خبر از «قطعی برق» در این تاسیسات منتشر شد. خبری که در ابتدا سعی شد یک مشکل فنی در تاسیسات و «حادثه» نشان داده شود، به طوری که بهروز کمالوند، سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفته بود که «بامداد روز یکشنبه حادثه‌ای در بخشی از شبکه توزیع برق تاسیسات غنی سازی نطنز رخ داده است. بر اساس اطلاع ما خوشبختانه این حادثه صدمات انسانی و آلودگی به دنبال نداشته است» (در این میان ذکر این نکته خالی از طنز نیست که بعد از بازدید طی یک اتفاق نامعلوم دست و سر آقای کمالوند دچار شکستگی شد). اما به زودی مشخص شد که مسئله جدی‌تر از مشکل فنی ساده است و رد پای موساد و اسرائیل در این حادثه مشخص شد، به گزارش روزنامه گاردین اسرائیل به طور غیررسمی تایید کرد که پشت حمله به این تاسیسات قرار دارد و خود مقامات اسرائیلی پیشتر گفته بودند که اگر بایدن به برجام برگردد، اسرائیل با ایران وارد جنگ خواهد شد. رویارویی یک قدرت مهم امپریالیستی که خود را ارباب منطقه می‌داند، خواهان گسترش سلطه‌اش بر مردم و منابع سرزمین‌هاست و در این راه طبق سابقه‌اش در اشغال، از هیچ جنایت و کشتاری ابا ندارد با قلدر بی‌عقلی که جز سواری دادن به قدرت‌های امپریالیستی و برافروختن آتش جنگ و قلدری در منطقه کاری نمی‌کند باید هم به این‌جا برسد. چه بسا شاهدیم که خطرات زیست‌محیطی چنین انفجاری و فجایعی که می‌تواند برای مردم به بار آورد اساسا محل توجه دو طرف این رویارویی نیست.
در ابتدا دلیل این انفجار یک حمله سایبری به سیستم برق تاسیسات حدس زده می‌شد اما کانال ۱۳ اسرائیل گزارش کرد که علت این حادثه مواد منفجره‌ای بودند که در تاسیسات نطنز «دفن» شده بود. این عملیات در کنار عملیات سال پیش، عملیات ترور محسن فخری‌زاده و عملیات دزدیدن اسناد هسته‌ای و انتقال آن به اسرائیل نشان از عمق نفوذ سرویس‌های امنیتی اسرائیل در سیستم‌های امنیتی «جزیره ثبات» خاورمیانه است. به عبارت دیگر نمی‌توان نفوذ اسرائیل را به ضعف ساختاری سیستم امنیتی ربط داد، این سطح از توان آسیب رسانی تنها با تشکیل یک «لایه اطلاعاتی» ممکن است. لایه اطلاعاتی به این معنی که یک گروه سازمان یافته از «خودی»‌ها در بالاترین سطوح امنیتی از طرف اسرائیل سازماندهی شده‌اند. نکته جالب توجه این است که این عملیات کمی پس از اتمام پخش سریال «گاندو ۲» عملی شد. گاندویی که قرار بود عمق نفوذ سیستم‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی را نشان دهد، که البته در همان موقع پخش سریال احتمالا اسرائیل درحال اجرای طرح جاسازی بمب زیر تاسیسات نطنز بود.
نیویورک تایمز به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داده که «این انفجار ضربه ای محکم به توان ایران برای غنی سازی اورانیوم وارد کرده است و دست کم نه ماه طول می کشد که تولید اورانیوم غنی شده نطنز بازیابی شود». از طرف دیگر می‌توان این اقدام را در راستای مذاکرات نیز تفسیر کرد. بارها گفته شده بود که با وضعیت فعلی ایران چند ماه با ساخت بمب اتم فاصله دارد و این موضوع بدون شک یک اهرم فشار از طرف جمهوری اسلامی برای سرعت بخشیدن به مذاکرات هسته‌ای و گرفتن هرچه سریع‌تر امتیاز و لغو تحریم‌ها بود. اما اکنون برآوردها نشان می‌دهد که تاسیسات هسته‌ای تا ۹ ماه دیگر توان راه‌اندازی مجدد ندارند و این مسئله اهرم فشار جمهوری اسلامی بر آمریکا و اروپا را از بین می‌برد. اکنون می‌توان مشاهده کرد که در مذاکرات اکنون آمریکا و اروپا برتری قاطع را نسبت به جمهوری اسلامی دارند و این اتفاق می‌تواند تغییرات مهمی را در مذاکرات پیش رو بین ایران و آمریکا برای بازگشت به برجام به وجود بیاورد.
متن از گروه نویسندگان «#سرخط»
در ابتدا دلیل این انفجار یک حمله سایبری به سیستم برق تاسیسات حدس زده می‌شد اما کانال ۱۳ اسرائیل گزارش کرد که علت این حادثه مواد منفجره‌ای بودند که در تاسیسات نطنز «دفن» شده بود. این عملیات در کنار عملیات سال پیش، عملیات ترور محسن فخری‌زاده و عملیات دزدیدن اسناد هسته‌ای و انتقال آن به اسرائیل نشان از عمق نفوذ سرویس‌های امنیتی اسرائیل در سیستم‌های امنیتی «جزیره ثبات» خاورمیانه است. …. (دنباله…)

تجمع جمعی از معلمان مقابل مجلس

جمعی از معلمان تازه استخدام شده در اعتراض به حقوق پایین نسبت به معلمان باسابقه و لایحه‌ی رتبه‌بندی تجمع کردند. …. (دنباله…)

حسین اکبری: چرا در روز جهانی کارگر شعار واکسیناسیون فوری، رایگان و همگانی مهمترین شعار است؟ / فریاد درد و رنج مردم از کرونا؛ “فریاد اول ماه می”

امروز مبارزه علیه تهدید بشریت از راه گرایشات منفعت طلبانه سرمایه داری نئولیبرال از پاندومی ویروس کرونا ضرورتی درنگ ناپذیر است. پیش و بیش از هر چیز باید توده های مردم و افکار عمومی را نسبت به وظایف دولت ها برای تامین سلامت و حفظ جان ها و جلوگیری هرچه فوری از قربانی شدن کارگران و زحمتکشان بیشتر در پای این بیماری مرگ‌زا  آگاه کرد. مردم باید بدانند دولت ها مسوول حفظ جان و زندگی آنان در قبال هر گونه آسیب ناشی از بلایای طبیعی هستند. “اول ماه می” می تواند میدانی با گستردگی جهان برای مبارزه علیه پاندومی کرونا و به سود واکسیناسیون فوری و رایگان گردد و در این میان شایسته است کارگران آگاه ایران سهم و دین خود را به خانواده، جامعه و مردم ادا کنند. …. (دنباله…)

کشته شدن دو مأمور امنیتی هنگ مرزی نگور بلوچستان

معترضان ناشناس با چندین اسلحه کلاشنیکف به سمت خودروی پژو ۴۰۵ مأموران تیراندازی کرده و از محل متواری شده‌اند. …. (دنباله…)

چه بر سر علی یونسی و امیرحسین مرادی آوردند؟

وکیل علی یونسی و امیرحسین مرادی از اتهام فساد فی‌الارض برای این دو خبر‌ داد. قرار دادگاه این دو در همین روز اعلام شده بود که طبق گفته‌ی برادر علی با وجود حضور قاضی و وکیل، به دلایلی نامعلوم وزارت اطلاعات از انتقال  علی و امیرحسین به دادگاه ممانعت کرد. …. (دنباله…)

والنتین کاتاسونوف: صندوق بین‌المللی پول و نسخه جدید اجماع واشنگتن

دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول، ممکن است منوط به مایه‌کوبی (واکسیناسیون) همگانی (اجباری) جمعیت بشود.  …. (دنباله…)

پرونده‌سازی جدید برای گلرخ ایرایی در زندان

گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان آمل، توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس محکوم شد. …. (دنباله…)

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت آزادی جعفر عظیم زاده

اتحادیه آزاد کارگران ایران آزادی جعفر عظیم زاده را به تمامی کارگران ایران تبریک میگوید و خواهان آزادی فوری شاپور احسانی راد از زندان، و منع تعقیب قضایی از پروین محمدی، ناهید خداجو ، نسرین جوادی، حیدر قربانی، جوانمیر مردای و دیگر کارگران زندانی است. …. (دنباله…)

علی یونسی و امیرحسین مرادی؛ یک سال شکنجه برای اعتراف تلویزیونی

یک سال از بازداشت «امیرحسین مرادی» و «علی یونسی»، دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف توسط وزارت اطلاعات گذشته است؛ اما همچنان نه‌تنها از آزادی آن‌ها خبری نیست، بلکه حتی برگزاری دادگاه این دو دانشجو هم مدام به تأخیر می‌افتد. …. (دنباله…)

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در تاسیسات نطنز مجروح و راهی بیمارستان شد

«بهروز کمالوندی»، سخنگوی سازمان انرژی اتمی در بازدید از حادثه صورت گرفته در مجتمع غنی سازی «شهید احمدی روشن» دچار حادثه و راهی بیمارستان شده است. …. (دنباله…)

محمد حسن پوره: یکشنبه های عصیان؛ هر یکشنبه عصیان رادیکال تر می شود

در همان لحظه های اولیه، لباس شخصی ها گوشی های همراه چند نفر از جمله بنده را گرفتند که بعد از اعتراض گوشی ها را برگرداندند ولی گوشی دو نفر را توقیف نمودند. …. (دنباله…)

وزیر دفاع آمریکا در اسرائیل در بارۀ پروندۀ اتمی ایران گفتگو می‌کند

لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا برای گفتگو در بارۀ پروندۀ اتمی ایران وارد تل‌آویو شد. این سفر در حالی انجام می‌گیرد که دور دوم مذاکرات اتمی وین باید بزودی آغاز شود. تقریباً هم‌زمان با ورود لوید آستین به اسرائیل، مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که در تأسیسات اتمی نطنز حادثه‌ای رخ داده است. …. (دنباله…)

۴۰ درصد زنبورهای عسل در ایران به علت نامعلومی تلف شدند

محسن موسویان مدیرعامل اتحادیه مرکزی زنبورداران ایران روز یکشنبه از تلف شدن ۴۰ درصد زنبورهای عسل این کشور در زمستان سال گذشته خبر داد و از مسئولان خواست برای نجات زنبورهای باقی مانده با تامین نهاده‌های تولید به میزان کافی و با قیمت مناسب فورا کمک کنند. …. (دنباله…)

پای یک سفیر در میان است؛ قتل قاضی منصوری، مشابهت ها با قتل جمال قاشقچی!

برادر غلامرضا منصوری گفت: جهت روشن‌شدن بعضی از زوایای قتل قاضی منصوری، لایحه احضار سفیر وقت ایران در رومانی به قاضی پرونده ارائه شده است. …. (دنباله…)

تا حق خود نگیریم، از پای نمی نشینیم؛ تظاهرات گسترده و سراسری بازنشستگان در سراسر کشور + فیلم

روز یکشنبه بازنشستگان در بسیاری از مراکز استان ها و دیگر شهرهای کشور به خیابان ها آمدند و با تجمع در برابر مراکز تامین اجتماعی در شهرهای خود خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند. …. (دنباله…)

هر ماه ۵۰۰ پرستار ایرانی به خارج از کشور مهاجرت می کنند

آرمین زارعیان، رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران، گفته است که هر ماه ۵۰۰ پرستار ایرانی به کشورهای اروپایی و آمریکایی مهاجرت می‌کنند. …. (دنباله…)

گزارش رسانه‌های اسرائیلی از ‘دست داشتن موساد در حمله سایبری به تاسیسات نطنز’

علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، “اقدام علیه مرکز غنی سازی نطنز” را در جریان حادثه‌ای که بامداد امروز رخ داد، تایید و آن را به عنوان “تروریسم هسته‌ای” محکوم کرد. …. (دنباله…)

تلاش کارگران کارخانه فولاد مهر لردگان برای بازگشایی کارخانه هنوز بی نتیجه مانده است

کارخانه «فولاد مهر لردگان» که در استان چهار محال بختیاری فعالیت می‌کرد، پس از فوت مالک اصلی کارخانه و بروز مشکلات در زمینه تامین منابع مالی در سال ۹۰ با بحران مواجه شد که سرانجام این بحران، ثمره‌ای جز تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران نداشت. …. (دنباله…)

پروین محمدی: جعفر عزیز آزادی‌ات مبارک

حاکمان با دربند کردن و زندانی نمودن کارگران و معلمان معترض و مبارز و دیگر فعالین اجتماعی نه تنها نمیتوانند مانع حق خواهی آنان شوند بلکه لکه های سیاهی را در کارنامه خود به ثبت میرساند. …. (دنباله…)

آزاده ارفع: چهره واقعی نظام جمهوری اسلامی به روایت علی مطهری

مدتی است که در فضای مجازی و مشخصا در شبکه “کلاب هاوس”  بحث هایی داغ صورت می گیرد و کسانی که بویژه قصد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را دارند از این فرصت استفاده کرده وبه تبلیغات انتخاباتی میپردازند.علی مطهری  نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی، عضو فراکسیون امید و نائب رئیس مجلس دهم  و کاندید ریاست جمهوری در بحث های روز ۱۷ فروردین “کلاب هاوس” شرکت فعال و جنجالی داشت که انتقادات گسترده ای را برانگیخت. …. (دنباله…)

بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض و محکومیت علیه تداوم زندان آقای اسماعیل عبدی

این بار نیز تیغ تیز نا عدالتی و بی تدبیری بخشی از دستگاه قضایی متوجه معلم خوشنام و با انگیزه در عرصه ی تعلیم و تربیت، جناب آقای عبدی شده است و بر خلاف پایان محکومیت ۵ ساله، هنوز بستر رهایی ایشان از بند و زندان فراهم نشده و همچنان در حبس به سر می برند.  …. (دنباله…)

مورنینگ استار: زمانی که مردم ونزوئلا، امپریالیسم آمریکا را شکست دادند

در  ماه آوریل سال ۲۰۰۲، کودتایی در ونزوئلا توسط مدیران شرکتی و نیروهای نظامی اخراج شده این کشور با همراهی آمریکا صورت گرفت و پدرو کارمونا سرکرده کودتاچیان در حضور سه سفیر خارجی از جمله امریکا انگلیس و اسپانیا سوگند خورد و به عنوان رئیس جمهور خودخوانده قدرت را در ونزوئلا به دست گرفت. کودتاچیان علیرغم حمایت امریکا تنها چهل و هشت ساعت در قدرت دوام اورده و در نتیجه قیام عمومی مردم از کاخ گریخته و مردم توانستند چاوز را در مقام ریاست جمهور ابقاء کنند. کن لیوینگستون، شهردار سابق لندن که روابط خوبی با چاوز داشت در این باره مطلبی نوشته است. …. (دنباله…)

گفتگوی تلویزیون حزب کمونیست ایران با بهرام رحمانی در رابطه با تفاهم نامه همکاری ۲۵ ساله چین و ایران

(دنباله…)

بهرام رحمانی: «بهروز وثوقی عامل ممنوع‌التصویری من: … محمد خاتمی، میرحسین موسوی و محسن مخملباف بوده‌اند!»

طی ماه‌های اخیر و با نزدیک شدن به نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری، بسیاری از فعالان سیاسی جناح‌های درون حاکمیت سعی کردند تا با وعده بازگشت بهروز وثوقی به ایران، برای خود اعتبار کسب کنند. پس از درگذشت ناصر ملک مطیعی، بسیاری از مردم با یادآوری مسئولیت و سمت‌های محمد خاتمی، محمد بهشتی، میرحسین موسوی و محسن مخملباف در اوایل انقلاب و دهه ۶۰، آن‌ها را عامل خانه‌نشینی و بیکاری این ستارگان محبوب سینما معرفی کردند. …. (دنباله…)

راحله احمدی با پایان مرخصی به زندان بازگشت

راحله احمدی، مادر صبا کرد‌افشاری از معترضان به حجاب اجباری روز، شنبه ۲۱ فروردین ماه با پایان ایام مرخصی  به زندان اوین بازگشت …. (دنباله…)

جعفرعظیم زاده فعال کارگری با پایان محکومیتش امروز ۲۱ فروردین از زندان رجایی شهر آزاد شد

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه آزادی جعفر عظیم زاده را به خانواده او و کارگران و فعالین کارگری، تبریک می گویید. …. (دنباله…)

نفوذ نفت به اراضی کشاورزی خوزستان

محیط‌زیست منطقه برای قرن‌ها محل معاش کشاورزان بوده است که طی سال‌های اخیر و در اثر آسیب‌های همین پروژه‌های نفتی شدیدا تخریب شده و بخش بزرگی از جمعیت را بیکار کرده است. …. (دنباله…)

فهیم آزاد: سرمایه داری، اپیدمی کرونا و طاعون اسلام سیاسی

با شیوع این ویروس و روابط اجتماعی موجود در نظام سرمایه داری بشریت در برابر یک فاجعۀ انسانی فجیعی قرار گرفته است. فاجعه یی که قبل از همه از فرودستان و محرومان جوامع در اشکال گوناگون قربانی می گیرد. پاندمی کرونا یک بار دیگر در کنار اثبات بی پایه بودن خرافات و اعتقادات مذهبی همچنان به شکل بارزی عجز و ناتوانی نظام سرمایه داری را در مصون نگهداشتن بشر از آلام و مصائب طبیعی و تأمین رفاه و آسایش آن  بر ملا ساخت. …. (دنباله…)

صدور احکام و فیش مستمری فروردین ماه ۱۴۰۰ بازنشستگان تامین اجتماعی و اعتراض گسترده‌ی بازنشستگان

بازنشستگان معترض خواستار ادامه‌ی اعتراضات تا گرفتن حق ضایع شده و تعیین تکلیف با مسئولان سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار، دولت، مجلس و کلیه‌ی نهادهای مرتبط و ذی‌ربط هستند. …. (دنباله…)

موارد بستری نسبت به اسفندماه ۵ برابر بیشتر شده

ایجاد ۷ بخش کرونایی دیگر در بیمارستان خمینی / شرایط طی دو هفته آتی بدتر خواهد شد …. (دنباله…)

دیه جنین پسر دوبرابر دیه جنین دختر اعلام شد

تبعیض جنسیتی در تعیین دیه، با فقدان حق زنان بر تعیین سرنوشت بدن و زندگی خود، اعم از دشواری‌های پیشگیری از بارداری و سقط جنین گره می‌خورد. …. (دنباله…)

نسل‌کشی رواندا و مداخلات بشردوستانه

طبق اخبار منتشر شده چند روز پیش فرانسه بخشی از اسناد مربوط به نقش دولت وقت این کشور در نسل‌کشی رواندا را از حالت محرمانه خارج و طی گزارشی هزار صفحه‌ای منتشر کرد. در این گزارش به شکلی ریاکارانه اعلام شده که فرانسوا میتران، رئیس جمهور وقت به دلایل «ایدئولوژیک» چشمش را بر واقعیت رویدادهای رواندا بسته بود. ولی مشخصاً «همدستی» پاریس در نسل‌کشی در این گزارش رد شده و حمایت‌های سیاسی، نظامی و رسانه‌ای فرانسه از عاملان نسل‌کشی همچنان مسکوت باقی مانده است. …. (دنباله…)

اسماعیل گرامی فعال بازنشسته به قرنطینه زندان تهران بزرگ منتقل گردید

اسماعیل گرامی دراعتراض به وضعیت سخت معیشتی خود وهمکاران بازنشسته دستگیر و زندانی شده است …. (دنباله…)

«نساجی بروجرد» از آغاز تا امروز/ خصوصی‌سازی چه بر سرِ کارگران آورده است؟

با تعدیل نیرو که همزمان با خصوصی‌سازی اتفاق افتاد، کار کارگران هم بیشتر شد اگر قبلا کارگران در یک یا دو دستگاه کار می‌کردند، در حال حاضر مجبورند در سه یا چهار دستگاه کار کند و اگر بابت کارِ زیاد اعتراض کنند، اخراج می‌شوند. …. (دنباله…)

رهبر اخوان‌المسلمین مصر به حبس ابد محکوم شد

دادگاه قاهره محمود عزت، رهبر اخوان‌المسلمین مصر را به اتهام “تروریسم” به حبس ابد محکوم کرد. نهادهای حقوق بشری می‌گویند هزاران نفر در مصر به اتهام مشارکت در تظاهرات یا وابستگی به اخوان‌‌المسلمین در زندان‌ها به سر می‌برند. …. (دنباله…)

مطالبات و خواستهای ۲۳ گانه، بحق بازنشستگان مظلوم تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰

تجمع بزرگ و سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی
یکشنبه ۲۲ فروردین، ساعت ۱۰:۳۰ صبح

مطالبات بحق بازنشستگان مظلوم تامین اجتماعی که از سال ۹۹ بصورت جدی شروع شده وارد فاز جدیدی شده است که هم چنان در سال ۱۴۰۰نیزادامه خواهد داشت و ما خواستار احقاق حقوق خود بر اساس قانون  هستیم و به سازمان تامین اجتماعی اخطارمیکنم دست از قانون گریزی برداشته وبه خواستهای قانونی ما جامه عمل بپوشاند، که آن را به دوبخش تقسیم کرده ایم …. (دنباله…)

تجمع سه‌روزه‌ی کارگران واگن‌سازی زرند در ورودی این مجموعه

(دنباله…)

جلسه کمیسیون مشترک برجام پایان یافت؛ ادامه مذاکرات هفته آینده

نماینده روسیه نتیجه جلسه دوم کمیسیون مشترک برجام را مثبت ارزیابی کرد. قرار است روز چهارشنبه آینده گفت‌وگوها ادامه یابد. در این جلسه نتایج هر دو کارگروه “تحریم‌ها” و “هسته‌ای” به نمایندگان سیاسی کشورهای ذیربط ارائه شد. …. (دنباله…)

ناآرامی‌ها در ایرلند ادامه دارند

درگیری خشونت‌آمیز ملی‌گرایان پروتستان با ماموران پلیس گسترده‌تر شده است. تاکنون بیش از ۵۰ مامور زخمی شده‌اند. پلیس تهدید کرده که از گلوله‌های پلاستیکی استفاده خواهد کرد. …. (دنباله…)

جنجال صندلی؛ نخست‌وزیر ایتالیا اردوغان را دیکتاتور خطاب کرد

ماریو دراگی، نخست وزیر ایتالیا در واکنش به ماجرای “سوفاگیت”، رییس جمهوری ترکیه را دیکتاتور نامید. آنکارا نیز در اعتراض به این گفته، سفیر ایتالیا را احضار کرد. …. (دنباله…)

بهرام رحمانی: یاد جان‌باختگان «گروپ هنری یوروم» و اِبرو تیمتیک را گرامی بداریم!

کمال ساحر گورل، تونجای آکدوغان، متین قهرمان و عایشه گل یوردام با وجود تمام شرایط دشوار سیاسی – اجتماعی دهه ۸۰ میلادی توانستند در ۱۹۸۵ گروه موسیقی گروپ یوروم را تاسیس کرده و رفته‌رفته پا از یک گروه موسیقی فراتر گذاشته و به نماد مبارزه در راه حق و آزادی و صدای مخالفان در ترکیه تبدیل شوند. اعضای گروپ یوروم تلاش می‌کردند صدای اعتراض مردم آناطولی باشند و یک موسیقی انقلابی – سوسیالیستی ابداع کنند. در آغاز کار فعالیت هنری خود با الهام‌گرفتن از طنزهای «عزیز نسین» متن‌های موزیکال می‌ساختند و در پی آن با کنسرتی که به‌نام «برای من ترانه‌ای بخوانید که در فرداها امتداد داشته باشد« به‌صورت جدی وارد عرصه موسیقی اعتراضی شدند. …. (دنباله…)

شمارۀ شانزدهم «اعتراض» (تریبون “نه” به وضعیت موجود) منتشر شد

«سرمایه قدرت شخصی نیست؛ بلکه قدرت اجتماعی است. بنابراین اگر سرمایه به تملک جمعی تمام اعضای جامعه درآید، این ملکیت شخصی نیست که به تملک اجتماعی در می آید. فقط خصلت اجتماعی مالکیت تغییر می کند یعنی مالکیت خصلت طبقاتی خود را از دست می دهد .»
مانیفست کمونیست …. (دنباله…)

«سازماندهی کارگری از کارخانه امریکایی (چین) اوهایو تا آمازون ویرجینیا» / مشکلات تشکل‌یابی کارگران در شر کت‌های چند ملیتی و ظهور قدرت امپریا لیستی چین

در امریکا سازماندهی و تشکل یابی کارگران در نهادهای مستقل به خصوص در شرکتهای چند ملیتی اگر ناممکن نباشد بسیار سخت است. شرکت‌های بزرگی همانند آمازون و یا گوگل و به خصوص آنجا که مدیران چینی تربیت یافته نئولیبرا لیسم چینی  دست بالا را دارند اجازه ایجاد تشکل‌های کارگری را نمی‌دهند و کارگران باید با مبارزه ای سخت و دشوار به آن قدم بگذارند. نمو نه آن شرکت آمازون است که با داشتن یک‌و نیم میلیون پرسنل تا همین اواخر هیچ گونه اجازه‌ای برای ایجاد تشکل به پرسنل خود نمی‌داد. …. (دنباله…)

خشکی پوشش گیاهی و هجوم دوباره ملخ‌ها به ایران

در صورت عدم کنترل پوره‌ها در عربستان سعودی و شاخ آفریقا و مساعد شدن شرایط آب و هوایی، بارش باران و سبز شدن پوشش گیاهی و وجود رطوبت در مناطق کانونی ایران، احتمال دارد از اواخر فروردین و اردیبهشت مجدداً دستجات پروازی به سمت مناطق کانونی و تولید مثل بهاره ایران ریزش کنند. …. (دنباله…)

افسون همصدایی: «اجتماع دست‌ها» – برای همسایگان، همسنگران و همباوران

در این جستار که حاصل گفتگوی جمعی ماست از خشونت می‌گوییم، اما از امکان‌های مقاومت، گفت‌وگو و زیست جمعی آغاز خواهیم کرد، زیرا به باور ما خشونت چیزی نیست جز ابزاری برای سرکوب زندگی. سرکوبِ تمایل ما انسان‌ها به با هم بودن و با هم کار کردن، مراقبت از هم و شریک بودن با همدیگر. …. (دنباله…)

«ما احتیاج به حمایت از مبارزات طبقاتی دیچیتالی داریم»/مصاحبه‌ی انسیتوی روزا لوکزامبورگ با کریستیان فوکس

کریستیان فوکس پروفسور و رئیس انسیتوی پژوهش ارتباطات و رسانه‌ها در دانشگاه وست مینستر، رئیس انسیتوی مطالعات پیش‌رفته وست مینستر و سردبیر نشریه‌ی TripleC است. او پژوهش‌گر مقوله‌های دیچتیال و رسانه‌های اجتماعی، اینترنت و جامعه، اقتصاد سیاسی رسانه‌ها و ارتباطات، نظریه‌ی جامعه‌ی اطلاعاتی، نظریه‌ی اجتماعی و نظریه‌ی انتقادی است. او مؤلف آثار متعددی از جمله «پیش درآمدی بر رسانه‌های اجتماعی و نظریه‌ی انتقادی»، «مردم‌فریبی دیچیتال: سرمایه‌داری اقتدارگرا در دوره‌ی ترامپ و توییتر» و «خوانش مارکس در عصر اطلاعات» است. …. (دنباله…)

«پنج‌شنبه سیاه» جدید در پیش است

اقدامات بعمل آمده برای محدود کردن زندگی مردم و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی به بهانۀ بیماری همه‌گیر، ضربات شدیدی بر اقتصاد تقریباً همه کشورها وارد کرده است. بنا به تخمین صندوق بین‌المللی پول، سال گذشته تولید ناخالص داخلی جهانی ۵/ ٣٪ کاهش یافت. در همین حال، تولید ناخالص داخلی چین با افزایش همراه بود، اگرچه رشد متوسط‌ آن فقط ٣/ ٢٪ را نشان می‌داد، اما اقتصاد آمریکا به قلمرو منفی رفت و تولید ناخالص داخلی آن در طول سال ۵/ ٣٪ کاهش یافت. …. (دنباله…)

بریتانیا: ماه گذشته به مواضع داعش در شمال عراق حمله هوایی کرده ایم

وزارت دفاع بریتانیا گفت، نیروهای امنیتی عراق نیروهای داعش را از سلسله کوه‌های مخمور، واقع در جنوب غربی اربیل پاکسازی کردند …. (دنباله…)

فرج سرکوهی: انتخابات و تاکیتک تقلیل کلاب‌هاوس به رسانه‌‌ی سانسورزده‌‌

اصلاح‌طلبان حکومتی می‌کوشند تا برنامه‌ی جدید کلاب‌هاوس را به فضائی برای تبلیغ انتخابات و ترغیب منتقدان و مخالفان نظام به رای دادن بدل کنند. سیاست حذفی و استبدادی این جناح در کلاب‌هاوس این تاکتیک را به تدریج خنثا خواهد کرد؟ پاسخ این پرسش تا حدی نیز به توانائی منتقدان و مخالفان انتخابات در راه اندازی اتاق‌های جذاب و ارائه برنامه‌ها و سخنان نو و متناسب با موقعیت کنونی، و نه تکرار حرف‌های کلی گذشته، بستگی دارد …. (دنباله…)

بیانیه سندیکای کارگران هفت تپه بمناسبت روز جهانی کارگر: روز کارگر، روز نمایش اتحاد ما است

کارگران با هر رنگ و زبان، با هر جنسیت و قومیتی، یک منافع مشترک علیه طبقه حاکم و صاحبان سرمایه، صاحبان ابزار کار و تولید داریم و راهی جز مبارزه متشکل، متحد و مستقل و با اتکا به نیروی خود نداریم.هیچ کس جز ما کارگران نمیتوانند یک زندگی انسانی را برای کل جامعه به ارمغان بیاورند. …. (دنباله…)

گزارش عفو بین الملل از وضعیت حقوق بشر در ایران, خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۰

مقامات ایران با پنهان کردن نظام‌مند سرنوشت و محل دفن بقایای چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی که در سال ۱۳۶۷ مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفته و به طور فراقضایی و مخفیانه اعدام شدند، به ارتکاب جنایات علیه بشریت ادامه دادند. روند تخریب گورهای جمعی، که باور می‌رود حاوی بقایای قربانیان است، ادامه یافت. …. (دنباله…)

نخست وزیر استرالیا اتحادیه اروپا را مسئول کندی واکسیناسیون کرونا در کشورش معرفی کرد

استرالیا می‌گوید که اتحادیه اروپا به دلیل تاخیر در ارسال محموله‌های واکسن، مقصر اصلی کندی کارزار واکسیناسیون کرونا در این کشور است. …. (دنباله…)

بازنشستگان تامین اجتماعی بار دیگر در تهران و شهرستان ها دست به تجمع زدند

در برخی شهرها از جمله در تهران حضور نیروهای انتظامی در برابر سازمان تامین اجتماعی چشمگیر بود. در مشهد نیروی انتظامی تلاش کرد تا جلوی برگزاری تجمع را بگیرد. …. (دنباله…)

چهار پناهجوی ایرانی در ترکیه ‘به دلیل شرکت در تجمع در آستانه اخراج هستند’

گفته می‌شود علت بازداشت این چهار نفر شرکت در تجمعی است که در اعتراض به خروج ترکیه از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان برگزار شده بود …. (دنباله…)

تجمع کارگران آبفای خرمشهر در اعتراض به مطالبات معوقه

حدود ۴۰ نفر از  کارگران آبفای خرمشهر از روز شنبه تا کنون با تجمع مقابل این اداره خواستار پرداخت حقوق و مزایای معوقه خود شدند. …. (دنباله…)

تعیین حداقل نرخ جهانی مالیات بر شرکت‌ها؛ استقبال آلمان و فرانسه از پیشنهاد آمریکا

پیشنهاد جنت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا برای تعیین حداقل نرخ جهانی مالیات بر شرکت‌ها با استقبال کمیسیون اروپا و وزرای دارایی و اقتصاد آلمان و فرانسه مواجه شد؛ توافقی اولیه در آستانه برگزاری نشست وزرای اقتصاد و روسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه بیست. …. (دنباله…)

اتمام دیدار سران اتحادیه و اردوغان؛ اروپا: «رعایت حقوق بشر» شرط بهبود رابطه با ترکیه است

مقامات ارشد اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه پس از دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه از اهمیت «شراکت» با این کشور سخن گفتند اما در عین حال خواستار بهبود کارنامه آنکارا در زمینه «رعایت حقوق بشر» و «احترام به حکومت قانون» شدند. …. (دنباله…)

درصد افزایش قیمت مواد خوراکی نسبت به ابتدای سال ۹۷

بعد از گرانی شوکی بنزین، جمهوری اسلامی اقدام به افزایش قیمت کالاها نه به صورت ناگهانی، بلکه در دراز مدت کرد. روحانی و کلیت جمهوری اسلامی به زعم خود چنان قیمت‌ها را گام به گام آزاد کردند که خم به ابروی کسی نیامد. …. (دنباله…)

اعمال تغییر قیمت بلیت متروی تهران و حومه از ابتدای اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

نایب‌رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه از تغییر قیمت بلیت متروی تهران و حومه از ابتدای اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ خبر داد. …. (دنباله…)

ماهنامه رهائی زن سری سوم شماره نود سه

(دنباله…)

کمپین خیابانی علیه طرح ضدزن جوانی جمعیت

می‌خواهند که مادر با چشم و گوش بسته، تودۀ سلولی شکل‌نیافته‌ای را سالم یا ناقص تحت هر شرایطی به مرحله زایمان برساند؛ ولو آنکه سلامت جنین یا مادر یا هر دو در خطر باشد. برای این هدف هم چه راهی بهتر از در جهل و تاریکی نگه داشتنِ والدین درباره سلامت بارداری و جنین؟ یعنی حذف غربالگری چه راهی بهتر از سلب حق سقط در شرایطی که سلامت جنین یا مادر در خطر است؟ یعنی دستور به حذف قانون سقط درمانی …. (دنباله…)

ابوالفضل امان‌الله، عکاس ورزشی از زندان آزاد شد

این عکاس یک روز قبل، در تاریخ ۱۶ فروردین ماه برای اجرای حکم ۹۵ روز حبس خود به زندان منتقل شده بود. …. (دنباله…)

به یک کشتی ایرانی در دریای سرخ حمله شد

کشتی ایران ساویز در دریای سرخ هدف حمله با مین قرار گرفت. تسنیم نوشته که ساویز در دریای سرخ برای پشتیبانی از شناورهای تجاری ایران بوده است. منابع خبری عربی و اسرائیلی نوشته‌اند که ساویز متعلق به سپاه پاسداران و کشتی جمع‌آوری اطلاعات است. …. (دنباله…)

وزارت خارجه آمریکا از آمادگی برای لغو تحریم‌های ناسازگار با برجام خبر داد

نقشه راه برای احیای برجام تدوین شده است. گفت‌وگوها در روز جمعه همین هفته ادامه می‌یابد. سخنگوی وزرت خارجه آمریکا این دستاورد را یک گام مثبت رو به جلو ارزیابی کرد. ند پرایس از آمادگی آمریکا برای لغو تحریم‌های ناسازگار با برجام خبر داد. …. (دنباله…)

۲۶ سال زندان برای مردی که گفت؛ قاسم سلیمانی مسلمان نیست و جنایتکار است

شیخ حامدعلی مشکوه، شهروند اهل‌سنت توسط دادگاه انقلاب ارومیه به ۲۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. …. (دنباله…)

نخستین گفتگوهای وین برای بازسازی برجام و کنار آمدن تهران و واشنگتن موفقیت‌آمیز توصیف شد

به دنبال موضع‌گیری‌های مثبت مقامات آمریکایی و ایرانی در مورد رفع تحریم‌ها و بازگشت به تعهدات قبلی، نخستین روز مذاکرات وین از سوی روس‌ها مثبت تلقی شد. اما مقامات جمهوری اسلامی إصرار دارند که همۀ تحریم‌های آمریکایی باید یکباره لغو شود. آنان گفته‌اند که به روش “گام به گام” علاقه‌ای ندارد. …. (دنباله…)

یک روز پس از آزادی؛ شهلا جهان بین مجددا بازداشت و به زندان اوین فرستاده شد

شهلا جهانبین، کنشگر مدنی و یکی از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای، یک روز پس از آزادی از زندان، صبح امروز سه شنبه ۱۷ فروردین ماه بازداشت و به زندان اوین بازگردانده شد. وی روز گذشته با اعلام مسئولان زندان مبنی بر تائید گواهی عدم تحمل حبس از زندان اوین آزاد شده بود. …. (دنباله…)

سوختبران بلوچ بدون آب و غذا پشت مرز

در پی توافق سپاه پاسداران و ارتش پاکستان، مرزها به روی سوختبران بلوچ بسته شد …. (دنباله…)

استقبال ایران و آمریکا از دور جدید گفت‌وگوها بر سر برجام

نمایندگان سیاسی کشورهای حاضر در توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ منهای آمریکا به دعوت اتحادیه اروپا در وین تشکیل جلسه می‌دهند. محور اصلی گفت‌وگوها بر سر بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای و پایبندی ایران به تعهدات برجامی‌اش اعلام شده است. …. (دنباله…)

برگزاری ۸ تجمع کارگری در ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

(دنباله…)

چهار شهروند بهائی جهت تحمل حبس راهی زندان وکیل آباد مشهد شدند

(دنباله…)

چهار پناهجوی ایرانی در بازداشتگاه پلیس امنیت دنیزلی

پلیس امنیت دنیزلی در ترکیه چهار پناهجوی ایرانی را به اتهام شرکت در تجمعی که ۳۰ اسفندماه به دعوت پلتفرم زنان دنیزلی برگزار شده بود بازداشت کرده است. …. (دنباله…)

ربیعی: درباره برجام تناقضی بین نظر رهبری و رئیس جمهور وجود ندارد

سخنگوی دولت روحانی نشست کشورهای ۴+۱ با ایران در وین را، فرصتی برای تبادل نظر درباره بازگشت به تعهدات برجامی دانسته است. علی ربیعی می‌گوید علی خامنه‌ای با حسن روحانی در ارتباط با برجام اتفاق نظر دارد. …. (دنباله…)

امیلی شولتز: استثمار یا آزادی؟ کارگران زن در صنعت پوشاک

استثمار زنان کارگر به شرکت‌های تولید لباس اروپایی این امکان را می‌دهد که با نادیده گرفتن ابتدایی‌ترین حقوق کارگرهایی که لباس آن‌ها را تولید می‌کنند، بیشترین سود ممکن را ببرند. از طریق برون‌سپاری تولید، این شرکت‌ها هم می‌توانند از زیر مسئولیت شانه خالی کنند و هم تولیدکننده‌ها را به جان هم بیندازند تا در این میان بهترین و بیشترین معامله‌ی سودآور را نصیب خود کنند. …. (دنباله…)

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران: اسماعیل گرامی فعال بازنشستگی را فورا آزاد کنید

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران با تاکید بر حق قانونی اعتراضات صنفی بازنشستگان ، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط  آقای اسماعیل گرامی است. مسؤولان بدانند، بازداشت امثال آقای اسماعیل گرامی، نه تنها نخواهد توانست امواج اعتراضات بازنشستگان را خاموش کند، بلکه بردامنه  آنها که روز به روز گسترده ترو سراسری تر می شود خواهد افزود. …. (دنباله…)

کارگران کارخانه تولید آلومینیوم اراک در اعتراض به عدم امنیت شغلی چهار روز دست به تحریم غذا زدند

صدها کارگر کارخانه تولید آلومینیوم ایران (ایرالکو) واقع در اراک از شنبه ۹ اسفند در اعتراض به قراردادهای موقت، سطح نازل دستمزد و تغییر آئین‌نامه انضباطی شرکت از صرف غذا خودداری کرده‌اند. …. (دنباله…)

افزایش نجومی نرخ رسمی میوه و تره‌بار

تازه‌ترین جدول نرخ رسمی میوه و تره‌بار با افزایش قابل توجهی در اختیار عمده‌فروشان و خریداران قرار گرفته است که نشان می‌دهد برخی میوه‌ها هم‌چون پرتقال با قیمت تا ۲۳ هزار تومان و موز با قیمتی در حدود ۳۰ هزار تومان به عمده‌فروشان عرضه خواهند شد. …. (دنباله…)

الحاق نمایندگان بانک مرکزی و وزارت نفت به تیم مذاکراتی وین

در مذاکرات روز سه‌شنبه در دقیقه نود کارشناسان اقتصادی نیز به تیم مذاکراه کننده اضافه‌شده اند. از قرار معلوم کارشناسان بانک مرکزی و وزارت نفت امروز به تیم سیاسی ملحق می‌شوند …. (دنباله…)

احد قربانی دهناری: سکولاریسم در کشورهای عربی

در جهان عرب، سده‌ها پیش، برخی ایده‌های سکولاریستی را در آثار اندیشمندانی چون ابن رشد می‌توان یافت. ابن رشد و پیروان مکتب او، ابن‌ رشدگرایان  معتقد به جدایی تفکر دینی و فلسفی بودند. ابن رشد از دو حقیقت جدا از هم، یکی حقیقتِ مبتنی بر خرد و دیگری حقیقتِ مبتنی بر ایمان دینی سخن می‌گوید. …. (دنباله…)

تجمع کارگران شرکت نفت و گاز گچساران

این کارگران خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند …. (دنباله…)

گزارش یک بازنشسته از تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران

گزارش یک بازنشسته از تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی در روز یکشنبه ۱۵ فروردین در تهران …. (دنباله…)

انتقال مجدد ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه

ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی امروز دوشنبه ۱۶ فروردین‌ماه از بند زنان زندان اوین، مجددا به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف این زندان منتقل شد. …. (دنباله…)

شعری برای بکتاش آبتین – احمد زاهدی لنگرودی

بیا بغض بشکنیم، بکتاش
تو برای سیاوشی
که در آتش سوخت
پیش از آن‌که تسلیم شود
من برای بکتاش …. (دنباله…)

بهرام رحمانی: میزان واکسیناسیون کرونا در ایران کم‌تر از یک درصد است!

مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی علت عدم تحقق وعده‌های خود درباره واکسیناسیون مردم را «کندی تولید» و «کمبود مواد اولیه و جانبی» لازم برای این واکسن اعلام کرده‌اند. این موضوع که تولید و تحویل واکسن کرونا در بسیاری از کشورها با مشکلاتی روبه‌رو است، موضوعی است که جایی برای تردید باقی نمی‌نهد. اما آن‌چه درباره ایران بی‌پاسخ مانده است، این موضوع است که چرا کشورهای دیگر منطقه، از جمله ترکیه، پاکستان، امارات و بنگلادش برای دریافت این واکسن با همان محدودیت‌هایی روبه‌رو نبوده‌اند، که مسئولان جمهوری اسلامی از آن‌ها سخن می‌گویند؟ …. (دنباله…)

جولان میوه‌های لاکچری قاچاق در فروشگاه‌های اینترنتی/ فروش میوه‌های قاچاق تا کیلویی ۳۰۰ هزار تومان

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: میوه‌های قاچاق از کشور‌های حوزه خلیج فارس و با کانتینر‌های مجهز وارد کشور می‌شود. …. (دنباله…)

حداقل ۲۸ تجمع اعتراضی کارگران تنها در دو ر‌وز

۲۸ تجمع اعتراضی تنها در دو روز یکی از واکنش‌های این طبقه به بالاسری‌هایی است که هر روز بیشتر به سوی مرگ می‌برندش. …. (دنباله…)

پس از ۲۰ سال؛ برادران پورمنصوری و رسول حردانی آزاد شدند

رسول حردانی، فرهنگ‌ پورمنصوری و شهرام پورمنصوری، ۳ زندانی امنیتی، ساعت ۱ بامداد امروز دوشنبه ۱۶ فروردین‌ماه، پس از تحمل ۲۰ سال حبس از زندان رجایی شهر کرج آزاد شدند. …. (دنباله…)

اعتراض ده‌ها چهره دانشگاهی به بازداشت و حبس تورج امینی، تاریخ‌نگار بهایی

بیش از ۴۰ شخصیت دانشگاهی و پژوهشگر در عرصه ایرانشناسی از دانشگاه‌های معتبر جهان با انتشار بیانیه‌ای اعتراض خود را به بازداشت و حبس تورج امینی، محقق و تاریخ‌نگار بهایی ابراز داشتند. …. (دنباله…)

یک مدیر ارشد جهاد کشاورزی در ایران به اختلاس و تبانی در معاملات دولتی متهم شد

در راستای بررسی عملکرد سازمان جهادکشاورزی استان کرمان، هیات بازرسی با تبانی و برگزاری مزایده صوری یک قطعه زمین به مساحت ۱۲۷۴ مترمربع با کاربری تجاری از سوی اعضای کمیسیون معاملات سازمان مذکور روبرو شد. …. (دنباله…)

«پیش‌روی در مسیری ناهموار» / مروری بر عملکرد، سیاست‌ها و چالش‌های برخی از کنش‌گران در جریان «من‌هم ایران»

موضوع مقابله با آزار و خشونت‌ جنسی برای کنش‌گران و گروه‌های فمینیستی بحث تازه‌ای نیست و برخی از آنان سالهاست که فعالیت‌های خود در نقاط مختلف دنیا را بر آگاهی‌بخشی و پیشگیری، خدمات‌رسانی و حمایت از بازماندگان و نیز مقابله با ساختارهای تقویت‌کننده و بازتولیدکننده چنین رفتارها و مناسباتی متمرکز کرده‌اند، اما حرکتی که با عنوان «من‌هم» در سال ۲۰۱۷ آغاز شد، فضای تازه‌ای در این حوزه ایجاد کرد و توانست در زمان کوتاهی افشاگری خشونت‌ جنسی و بحث‌های پیرامون آن را به موضوعی پر سر و صدا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی مجازی تبدیل کند. …. (دنباله…)

مادران پارک لاله: به ساختار سرکوب، ستم، جنایت و تبعیض حاکم بر ایران پایان دهیم!

ما مادران پارک لاله ایران به عنوان صدایی از جنبش دادخواهی مردم ایران، این چرخه ی آزادی کشی، سرکوب، قساوت،‌بازداشت، شکنجه، شلاق، اعترافات اجباری، تبعیض، بی‌عدالتی و اعدام را به دشت محکوم می‌کنیم و همراه و هم پای شما دادخواه ایستاده‌ایم تا به این بی‌عدالتی‌ها پایان دهیم. …. (دنباله…)

خشکسالی شدید در ایران

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ایران گفته بیشتر مناطق ایران دچار “خشکسالی شدید” خواهد شد. …. (دنباله…)

تجمع اعتراضی کارگران “گروه ملی صنعتی فولاد” در حمایت از همکاران اخراجی خود

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد صبح امروز (پانزدهم فروردین) در حمایت از همکاران اخراجی خود اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی نمودند …. (دنباله…)

«پرسشی از سرنوشت»، یادداشت کسری نوری از زندان اوین در آخرین روزهای سال گذشته

این یادداشت، تقاضا و سوال من در چگونگی فهم و تغییر وضعیتی است که به آن مبتلا هستیم و دغدغه آن لحظه‌ای که رهایم نمی‌کند؛ پرسشی است «از» و «برای» سرنوشت در میانه تشویش نابرابری و تلاشی برای شنیدن صدای فرودست و حاشیه با فرض فضایی برابر برای گفت‌وگو تا امکان همکاری برای تغییر وضع موجود بازیافته شود. …. (دنباله…)

تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای ایران

شمار زیادی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران در اعتراض به وضعیت سخت معیشتی خود در برابر سازمان تأمین اجتماعی تهران و چندین شهر دیگر دست به اعتراض زدند. اسماعیل گرامی، فعال بازنشسته روز گذشته در منزلش بازداشت شد. …. (دنباله…)

ابتلا بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان ایران در زندان اوین به کرونا

نتیجه آزمایش کرونای آبتین مثبت بوده و در حال حاضر در درمانگاه زندان اوین بستری است. …. (دنباله…)

شورش پسابرکسیتی در ایرلند شمالی؛ چندین مأمور پلیس زخمی شدند

خودرو‌های آتش گرفته و پرتاب کوکتل مولوتف به طرف خودرو پلیس به دست افراد نقابدار؛ این‌ها صحنه‌هایی از دومین شب ناآرامی و درگیری در محله‌هایی از بلفاست، مرکز ایرلند شمالی است که طرفدار دولت مرکزی بریتانیا هستند. …. (دنباله…)

پایگاه هوایی محل حضور پیمانکاران آمریکایی در شمال بغداد هدف دو راکت هدف قرار گرفت

روز یکشنبه دو راکت به نزدیکی پایگاه هوایی «البلد» استان صلاح‌الدین در شمال بغداد اصابت کرد. …. (دنباله…)

«شورش فراموش‌شده: اسلامشهر، فروردین۷۴» – مهتاب دیوسالار

امروز با گذشته بیش از دو دهه بسیاری ازآنچه در اسلامشهر رخ داد اطلاعی ندارند. آن روزها از اینترنت و تلفن همراه و نیز از تلویزیون‌های ماهواره‌‌ای خبری نبود. چند خبر مختصر در رسانه‌‌های دولتی و نشریات داخل ایران منتشر شد و همچنین گزارش هایی در نشریات خارج از ایران و چند سازمان حقوق بشری. در مورد جزئیات وقایع فروردین ۷۴ در اسلامشهر گویا تنها در بولتن‌های محرمانه حکومت خبرهایی درج شده است. مقامات جمهوری اسلامی وقایع تلخ اسلامشهر را با سکوت برگزار کردند و در ده ها جلد خاطرات‌شان هم به جزییات آن اشاره نکردند. اما فروردین ۷۴ در اسلامشهر چه گذشت. …. (دنباله…)

بازداشت دوباره اسماعیل گرامی در آستانه‌ی یازدهمین تجمع سراسری بازنشستگان

در آستانه‌ی یازدهمین تجمع سراسری بازنشستگان در سه ماه اخیر، اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته، دیروز ۱۴ فروردین توسط ۵ مرد و یک زن در ساعت ۱۹ در منزل شخصی‌اش بازداشت شد …. (دنباله…)

تجمعات بازنشستگان و مستمری‌بگیران

امروز یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ اولین تجمعات سراسری بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در سال جدید برگزار شد …. (دنباله…)

آمریکا در مذاکرات هفته آینده وین درباره برجام شرکت می‌کند

مسئول امور ایران در دولت آمریکا گفته است، این کشور در مذاکرات هفته آینده تروییکای اروپایی و روسیه و چین با ایران در وین شرکت خواهد کرد. رابرت مالی هدف نهایی این مذاکرات را مشخص شدن قدم‌هایی دانست که هردوطرف باید بردارند. …. (دنباله…)

دادنامه ۱۷۹ همچون سیلابی برای روابط کار بود/ نامه دادخواهی کارگران به قوه قضائیه و ریاست دیوان/ دولت انگیزه‌ای برای ابطال دادنامه ندارد

بنابر اظهارات کارشناسان بازار کار، دیوان عدالت اداری در دادنامه ۱۷۹ حقوق کارگران را تضییع کرده است. دیوان با استناد به مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، عقد قراردادکاری موقت در کارهایی با ماهیت مستمر را مجاز می‌داند. …. (دنباله…)

بازداشت ٢٣ شهروند کُرد در ماه مارس ٢٠٢١

طی ماه گذشتە میلادی دست کم ۲۳ شهروند کُرد بە اتهام فعالیت سیاسی و مدنی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدەاند. …. (دنباله…)

فرانسه ایران را به ایفای نقش سازنده در مذاکرات بعدی برجام تشویق کرد

وزیر امور خارجه فرانسه ایران را به پرهیز از نقض بیشتر تعهدات هسته‌ای دعوت کرد. …. (دنباله…)

اوکراین از آغاز رزمایش مشترک با ناتو در ماه‌های آتی خبر داد

ستاد نیروهای مسلح اوکراین روز شنبه ۳ آوریل (۱۴ فروردین) اعلام کرد که رزمایش مشترک ارتش این کشور با نیروهای ناتو ظرف چند ماه دیگر آغاز می‌شود، اقدامی که به احتمال زیاد به تشدید تنش با روسیه منجر خواهد شد زیرا مسکو پیش از این مخالفت خود را با چنین اقدامی اعلام کرده است. …. (دنباله…)

آمریکا، ترکیه و سازمان ملل در مورد تاریخ نشست صلح افغانستان در استانبول توافق کردند

یک منبع معتبر به بی‌بی‌سی گفته است ترکیه، آمریکا و سازمان ملل توافق کرده‌اند که نشست “سرنوشت‌ساز” استانبول در مورد صلح افغانستان در تاریخ شانزدهم آوریل/آپریل (۲۷ حمل/فروردین) برگزار شود. …. (دنباله…)

مخالفت فیلمسازان ایرانی با سند همکاری ایران و چین: ‘فاقد وجاهت و مشروعیت’ است

جمعی از فیلمسازان ایرانی سند همکاری‌های راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین را خلاف منافع ملی دانسته و آن را رد کرده‌اند. …. (دنباله…)

عراق به بهانه تحریم از پرداخت پول برق و گاز ایران اجتناب می‌کند

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق می‌گوید بغداد به بهانه تحریم‌های بانکی در پرداخت پول گاز وارداتی از ایران تعلل می‌کند. او در عین حال گفته که در مورد روابط تجاری دو کشور با وجود تلاش‌های عربستان جای نگرانی نیست. …. (دنباله…)

صبا کردافشاری به مرخصی اعزام شد

صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین، امروز شنبه ۱۴ فروردین، به مرخصی هفت روزه اعزام شد. …. (دنباله…)

شباهنگ راد: «توصیه سیاسی» فرخ نگهدار به جمهوری‌خواهی رضا پهلوی!

اگرچه دوروبرِ حرف‌های رضا پهلوی، از فرخ نگهدار و چپِ به‌ظاهرِ حامیِ دمکراسی و مردم گرفته تا راستِ طرف‌دارِ پادشاهی و جمهوری، گفته‌اند و نوشته‌اند، و غلط هم نیست که به‌طور مختصر بگوییم رضا پهلوی و فرخ نگهدار، مقصدشان یکی و هر دو سوار بر قطارِ واحدند. به این علت که یکی [رضا پهلوی] مخالفِ نظامِ جمهوری اسلامی و هم‌زمان خواهانِ هم‌یاری امریکا در سرنگونی نظام حاکم بر ایران، حفظ ارتش و دم و دستگاه‌های سرکوب‌گر و نظامی‌ای هم‌چون سپاه پاسداران، و دیگری [فرخ نگهدار] تمام‌قد پشتیبانِ سران نظامِ جمهوری اسلامی و به‌دنبال مذاکره با امریکا در بهبودِ روابط سران دو دولت است! …. (دنباله…)

سرآغاز جنبش های اعتراضی سال جدید با شعار: فقط کف خیابون/ به دست میاد حقمون! – امیر جواهری لنگرودی

دفتر اعتراضات سال ۱۴۰۰ در پایان سال گذشته با کشاکش جرقه‌های اعتراضی و اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زن و مرد در حمایت از اسماعیل عبدی، معلم زندانی، درون زندان‌ها و در نقاط مختلف کشور گشوده شد و با آغاز تعطیلی نوروزی، در روزهای تعطیل، اعتصاب کارگران هفت تپه در شوش و اعتراضات فرهنگیان،بازنشستگان و ضربآهنگ فرارویی به اعتراضات و اعتصاب گسترده‌ی سراسری در اول ماه مه ۱۴۰۰ را در ادامه‌ی «اعتصاب نوروزی آغاز قرن» درون زندان‌ها تشدید کرده است! …. (دنباله…)

حقوق کارگران کفافِ هزینه‌های سنگین درمان را نمی‌دهد/ چرا بیمه‌های تکمیلی؟!

در اینکه حقوق کارگران کفاف هزینه‌های سنگین درمان را نمی‌دهد شکی نیست. اگر قرار نیست شعارِ «ارائه‌ی رایگانِ صفر تا صدِ خدمات درمانی» تحقق پیدا کند، حداقل باید تدابیری برای افزایش کمیت و کیفیت خدمات درمانی اندیشید. …. (دنباله…)

قیمت مرغ به کیلویی ۵۰ هزار تومان رسید

(دنباله…)

قتل کارکنان کارزار واکسیناسیون فلج اطفال در افغانستان اجرای این برنامه ملی را مختل کرد

قتل سه کارمند زن کارزار واکسیناسیون عمومی فلج اطفال در شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار، این کمپین ملی در افغانستان را یک روز پس از آغاز با اختلال روبه‌روکرد. …. (دنباله…)

وزیر خارجه عربستان: رابطه با اسرائیل بسیار سودمند است

فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی روز جمعه گفت که عادی سازی روابط با اسرائیل برای خاورمیانه «به‌غایت سودمند» است. وی در عین حال تاکید کرد که این عادی سازی به «روند صلح اسرائیلی-فلسطینی بستگی دارد.» …. (دنباله…)

داستان رئیس دزدهای ما! اسد بیگ مظلوم!

ما کارگرای هفت تپه بعضی وقت ها خیلی ناشکر هستیم. والا انصاف نداریم. بلا زیادی بند می کنیم. یکیش همین کانال مستقله که دم به دقیقه از اینور و آنور می نویسه و از هر سوراخی خبر داره. یکی نیست بگه شما چه پدر کشتگی با این اسدبیگی دارین آخه؟ برای ما هم دردسری شده، همش چپ چپ نگامون می کنن که نکنه کار تونه!؟ …. (دنباله…)

بیانیه کانون صنفی مستقل فرهنگیان آذربایجان شرقی در مورد وضعیت نامناسب اسماعیل عبدی

کانون صنفی مستقل فرهنگیان آذربایجان شرقی ضمن تاکید بر آزادی هر چه سریعتر اسماعیل عبدی از زندان ،خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی ،عقیدتی و محیط زیستی است و ادامه فشار بر زندانیان فوق را فراقانونی و ضد انسانی دانسته و اینگونه اعمال را  قویا محکوم می‌کند. …. (دنباله…)

مذاکره “غیرمستقیم” نمایندگان ایران و آمریکا در وین

ظریف می‌گوید دیداری میان ایران و آمریکا صورت نمی‌گیرد. اما یک مقام اروپایی گفت که در دیدار بعدی در وین، نماینده آمریکا بدون مذاکره مستقیم با ایران در نشست شرکت خواهد کرد. هایکو ماس نیز گفت نباید بگذاریم زمان از دست برود. …. (دنباله…)

فراخوان گردهمایی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی، در تهران و شهرستان های سراسر ایران در اعتراض به پایمال شدن حقوق خود

زمان:
یکشنبه، ۱۵ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۱۰:۳۰ بامداد …. (دنباله…)

تکذیبیه سهیل عربی و آرش صادقی

بدینوسیله امضاء خودرا ازبیانیه اخیر تحت عنوان گذراز مانع اصلی را حذف وتکذیب میکنیم. …. (دنباله…)

ترک تحصیل دانش‌آموزان، چالشی جدی برای جامعه ایران

افزایش آمار ترک تحصیل دانش‌‌آموزان زنگ خطری اجتماعی را برای مسئولان به‌صدا درآورده است. گفته می‌شود که ۹۰ درصد دانش‌آموزان پس از ترک تحصیل به دام یکی از آسیب‌های اجتماعی چون اعتیاد می‌افتند. …. (دنباله…)

هانری معمارباشی: سیه روزی سوریه

ملت ها به یک باره از صفحه روزگار محو نمی شوند. مردم سوریه که به نوعی در میان ویرانی های یک جنگ طولانی زنده مانده بودند، اکنون در تنگدستی، بحران بهداشت و مشکلات ناشی از سرمای زمستانی دست و پا می زند. اینک هراس اصلی، ناشی از افزایش بی رویه قیمت ها و صف های طولانی خرید نان است که به هر سوری سهمی از این [بدبختی] تعلق می گیرد. …. (دنباله…)

بهرام رحمانی: موضع زنده‌یاد احمد شاملو درباره رفراندوم جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸!

فیلم تاریخی سخنان احمد شاملو درباره رفراندوم جمهوری اسلامی سال ۵۸ و کلاهی که سر مردم رفت. در این کلیپ تاریخی و منحصر به فرد، احمد شاملو به خوبی شرایط آن زمان یعنی ۴۲ سال پیش و فریب‌کاری خمینی در برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی را توضیح می‌دهد. …. (دنباله…)

فلاخن شماره‌ی هشتاد و یکم: روزگار سپری‌شده‌ی آزاده نامداری

در مرداد ۱۳۹۶ با انتشار فلاخنی در مورد آزاده نامداری و الگویی که او مروج آن بود نوشته بودیم: «در فلاخن هشتاد و یکم بهاران رستمی از ماجراهای آزاده نامداری، مجری مشهور برنامه‌های تلویزیونی می‌نویسد. در این متن اما آزاده نامداری تنها میانجی ورود به بحثی است برای نگاه کردن به ساختار خانواده به روایت سیاسی_ایدئولوژیک جمهوری اسلامی. رستمی در این فلاخن از ساختاری پوسیده و پایان‌یافته می‌نویسد که تمام دستگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بر مبنای آن، برای دفاع از آن و برای ترویج آن بنا شده است. در این فلاخن از خانواده در برنامه‌ی آموزشی مدارس ابتدایی می‌خوانیم، از افزایش آمار طلاق در ایران، از کانال تلگرامی خانم‌های قری و ویژه‌ی متاهلین، از سریال شهرزاد و عاشقانه و از این‌که چرا هم‌چنان مردان و زنان خائن سریال‌های تلویزیون جم و فارسی‌وان از مردان و زنان عاشق‌پیشه‌ی سریال‌ها و فیلم‌های ایرانی واقعی‌ترند. …. (دنباله…)

جمهوری اسلامی؛ بهشت موعود سرمایه‌داران / نگاهی به اظهارات حسن روحانی پیرامون ورود بخش خصوصی به بازار تهیه واکسن کرونا

آنچه روحانی و شرکا سعی دارند در توجیه این اقدام جلوه دهند، عدم خروج مردم به کشورهای همسایه به‌منظور تهیه واکسن کرونا است تا هم سرمایه‌ای به این دلیل از کشور خارج نشود و هم بدون خطرات کرونایی رفت‌وآمد بین کشور مبدا و مقصد، در داخل امکان تزریق واکسن وجود داشته باشد. …. (دنباله…)

بهرام رحمانی: دروغ پشت دروغ در مورد قرارداد ۲۵ ساله و نگرانی و اعتراض بر حق مردم!

جدا از جنجال و هیاهو و شوهای نمایشی گرایشات راست و ناسیونالیست بر سر قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین مردم حق‌طلب و آزدای‌خواه ایران هم حق دارند نگران آینده جامعه خود باشند و حق طبیعی‌شان است که از هر فرصتی برای بیان اعتراض و نفرت خود از جمهوری اسلامی استفاده کنند و به خیابان‌ها بریزند. جریاناتی که خود به دولت‌های غربی و منطقه‌ای وابسته‌اند و با درد و رنج مردم و فقر و فلاکت و نابرابری مردم کاری ندارند و فقط به دنبال گرفتن پست و مقام هستند و… به هیچ‌وجه ربطی به مبارزات حق‌طلبانه و برابری‌طلبانه مردم ایارن ندارند. مهم‌تر از همه در شرایطی که جنبش‌های سیاسی – اجتماعی ایران در صحنه سیاسی جامعه حضور فعالی دارند، چنین قراردادهایی از پیش محتوم به شکست است. …. (دنباله…)

رئیس سازمان نظام روانشناسی: افزایش آمار خودکشی در نبود بیمه خدمات روانشناسی

در دوران شیوع کرونا در کشور بارها خبرهایی از خودکشی اقشار مختلف از دانش آموزان و دانشجویان گرفته تا افراد مشهور و حتی مردم عادی در رسانه های کشور منتشر شده و جامعه را نسبت به افزایش آمار خودکشی در ایران نگران کرده است. …. (دنباله…)

واکاوی یک پرونده: تابوشکنی مریم اکبری‌منفرد و مقاومت زندانیان زن / اعتراض زنان زندانی، کنشی در دوران تاریک‌اندیشی است – پانته‌آ بهرامی

چهار خواهر و برادر مریم در دهه تاریک ۶۰ به جوخه اعدام سپرده شدند. مریم هم با اینکه دو روز پس از اعتراضات خونین عاشورای ۸۸ دستگیر شد، می‌توانست سکوت کند و دوران محکومیت ۱۵ ساله خود را به پایان برساند. اما پس از پخش علنی فایل صوتی منتظری، قائم مقام پیشین خمینی، در پیوند با کشتار زندانیان در سال ۶۷، او در مهرماه ۱۳۹۵ در دادسرای تهران شکایتی ثبت کرد و خواستار تحقیق قضایی در مورد اعضای خانواده‌اش، روشنگری درباره محل دفن آنان و دلایل اعدام خواهر و برادرانش در دهه سیاه ۶۰ شد. …. (دنباله…)

قرارگاه ساماندهی مرغ در ایران قیمت را ۲۲ درصد بالا برد

رسانه‎‌های ایران می‌گویند یک نهاد حکومتی با عنوان “قرارگاه ساماندهی مرغ کشور” تصویب کرده که قیمت آن ۲۲ درصد بالا برود. …. (دنباله…)

جمعی از زندانیان سیاسی و عقیدتی: قوانین و شرایط ضدانسانی زندان ها در ایران باید تغییر یابد

گروهی از زندانیان سیاسی، عقیدتی پیشین در بیانیه‌ای بر لزوم تغییر شرایط زندان‌ها در ایران و آزادی زندانیاندسیاسی و عقیدتی تاکید کردند. …. (دنباله…)

اخراج دستکم ۲۶ تن از کارگران شهرداری ملکان

در روزهای پایانی اسفندماه و در آستانه نوروز ۱۴۰۰، دستکم ۲۶ تن از کارگران شهرداری ملکان از کار خود اخراج شده اند. این اقدام بدون اطلاع قبلی و به دستور شهردار ملکان صورت گرفته است. …. (دنباله…)

سازمان بهداشت جهانی: روند واکسیناسیون در اروپا بطورغیرقابل قبولی کند است

به گفته این سازمان وضعیت همه گیری کووید۱۹ در این منطقه ماههاست که نگران کننده است. …. (دنباله…)

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی دو شهروند کُرد در زندان ارومیه

دو شهروند کُرد به نام‌های “انور چالشی و “کامل سیدان مسکن (جباروند) در زندان مرکزی ارومیه در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برند.  …. (دنباله…)

رئیس بانک مرکزی ایران: دولت در برابر ارز دریافت نشده پول چاپ کرد

بخشی از بودجه دولت در دو سال گذشته “از تسعیر منابع صندوق توسعه ملی تامین شده است در شرایطی که منابع این صندوق و ارزهای آن در داخل وجود ندارد و در خارج مسدود بوده است …. (دنباله…)

«باز هم در باره ی طرح همکاری ۲۵ ساله بین جمهوری اسلامی و چین» / نبرد علیه هر گونه قرارداد اسارتبار نیازمند آگاهی و سازمان یابی توده هاست

سوسیالیست‌ها مادام که امر سازماندهی توده‌ها را به عنوان اساسی‌ترین اهرم حق اعمال اراده‌ی جمعی و دموکراتیک در دستور کار خود قرار ندهند، و تا مادامی که برای تحقق انواع راه‌های تشکل‌یابی توده‌ها، سیاست‌های واحد و سراسری و در عین حال تأثیرگذار و مستمری را پی نگیرند، قادر نحواهند بود تنها با کارهای آگاه‌گرانه در بین مردم به آنان یاری دهند تا سیاست‌هایی که حق تعیین سرنوشت را از توده‌ها بازستانده است، متوقف کنند. با این اوصاف سوسیالیست‌ها همواره باید شاهد و ناظر نشستن امضاهای بیشتری بر توافق‌نامه‌های اسارت‌بار دیگری باشند. مهمترین راهکار برای مقابله با ادامه‌ی وضع موجود، سازمان‌یابی توده‌ها برای پیشبرد امر رهایی بخش در ایران از خلال تحقق حق تعیین سرنوشت در جزئی‌ترین امور است. …. (دنباله…)

باز هم کرونا در اندرزگاه ۸ اوین

تاکنون سه نفر از سالن ۷  که با اندرزگاه ۸ هواخوری مشترک دارد به بهداری اعزام شده‌اند و دو نفر از زندانیان اندرزگاه ۸ مشکوک به کرونا هستند …. (دنباله…)

” آنان که گفتند «نه»” – به مناسبت سالروز رفراندوم برای تاسیس جمهوری اسلامی

اگرچه در فروردین ۵۸ بسیاری از مردم از ماهیت جمهوری اسلامی باخبر نبودند، توده‌ی سازمان‌نیافته سرخوش از پیروزی انقلاب و سرنگونی رژیم ستمگر پهلوی، بی آن که دقیقا چشم‌اندازی از آینده داشته باشند به «جمهوری» و «اسلامی» بودن (عنصری که در آن زمان به اشتباه به‌عنوان عنصر مقاومت در مقابل وابستگی می‌شناختند) رای دادند؛ اما عمده‌ی گروه‌های سازمان‌یافته، جمعیت‌های ازپیش تحت‌ستم و به ویژه سازمان‌های انقلابی اساسا رفراندوم «آری یا نه» را تحریم کردند و در زمین بازی سلطه‌ی تازه مستقر قرار نگرفتند. …. (دنباله…)

گوگل کانال یوتیوب شبکه پرس تی‌وی را مسدود کرد

پرس تی وی -شبکه انگلیسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی- می‌گوید که گوگل کانال یوتیوب این شبکه را مسدود کرده است. در پیامی که این شرکت برای پرس تی‌وی فرستاده علت بسته شدن این کانال “نقض مکرر قوانین یوتیوب” عنوان شده است. …. (دنباله…)

جمشید شارمهد؛ از ترور ناموفق در آمریکا تا ربایش در دُبی

دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی از ربودن مخالفان سیاسی برای قدرت‌نمایی و ایجاد هراس در میان مخالفان، چه در داخل چه در خارج، استفاده می‌کند. یکی از ربوده‌شدگان جمشید شارمند است. زمانه با غزاله شارمهد، دختر او گفت‌و‌گو کرده است. …. (دنباله…)