این کهنه دستگاه ستم و استثمار با صلابت گام های پولادین طبقه کارگر دیری نخواهد پائید!

جمعی از کمونیست ها و رادیکال های شهر یوتبوری – سوئد: با توجه به اینکه شیوع کووید ۱۹، امکان برگزاری مراسم های اول ماه مه را به اشکال قبلی  با محدودیت زیادی مواجه کرده است، باید به برگزاری مراسم این روزبزرگ دراشکال دیگرهمت گماشت. ….

——————————————–

bayaniye

این کهنه دستگاه ستم و استثمار با صلابت گام های پولادین طبقه کارگر دیری نخواهد پائید!

رفقای کمونیست، کارگران مبارز و انسانهای آزاده شهر یوتبوری!
اول ماه مه، روز نمایش قدرت و همبستگی جهانی طبقه کارگر در تقابل سیستم سرمایه داری در حالی فرا میرسد که شیوع ویروس کرونا برای دومین سال پیاپی برگزاری گرامیداشت این روز را که هر ساله غرش شعارهای کارگران، فارغ از رنگ و پوست، نژاد و ملیت، افق  و چشم اندازهای روشن فردای بشریت را نوید میداد، با محدودیت های فراوانی روبرو کرده است.

با توجه به اینکه شیوع کووید ۱۹، امکان برگزاری مراسم های اول ماه مه را به اشکال قبلی  با محدودیت زیادی مواجه کرده است، باید به برگزاری مراسم این روزبزرگ دراشکال دیگرهمت گماشت.
از اینرو  پیرو اطلاعیه قبلی ما تنی چند از کمونیست ها و رادیکال های شهر یوتبوری برآن شدیم که تسلیم شرایط و محدودیت های اعمال شده نشویم و با ابتکار عمل وبا رعایت کردن تمامی پروتکل های بهداشتی، اول ماه مه امسال را  در حمایت از جنبش کارگری و تمامی جنبش های اجتماعی جاری ایران و جهان  درشرایط متفاوتی برگزارکنیم.

در این راستا در جلسه ای که بعد از اطلاعیه اول برگزار شد از طرف رفقای شرکت کننده  برای برگزاری این روز بزرگ جهانی طرحی بتصویب جمع رسید.
تا با توجه به تحلیل مشخص از  شرایط مشخص و مشکل شیوع ویروس کرونا
و رعایت تندرستی شرکت کنندگان در این جشن بزرگ طبقه کارگر،

افراد با ماشین شخصی شان، هر ماشین با چهار سرنشین بهمراه پرچم سرخ و سرودها و آهنگ‌های انقلابی بویژه سرود انترناسیونال در روز اول ماه مه در شهر یوتوبوری سوئد گرد هم آئیم!

بدین جهت از همه  فعالین جنبش انقلابی کارگری دعوت بعمل می آوریم برای تنظیم اطلاعیه و بیانیه پایانی، شعارها ‌و تراکتها و محل شروع و پایان گردهمائی در دومین نشست
روز: یکشنبه  ۱۸ آپریل
ساعت: سه بعدازظهر (پانزده)
با تفاهم و مشورت و خرد جمعی  حضور بهم رسانیم!

شماره های تماس جهت کسب اطلاع بیشتر، محل و چگونگی شرکت در جلسه
مسعود : ۰۷۳۵۸۵۲۶۷۰   — حبیب : ۰۷۰۷۶۵۹۴۷۸   — کریستوفر : ۰۷۳۵۰۱۲۱۳۷

جمعی از کمونیست ها و رادیکال های شهر یوتبوری – سوئد

——————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.