فراخوان گردهمایی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی، در تهران و شهرستان های سراسر ایران در اعتراض به پایمال شدن حقوق خود

زمان:
یکشنبه، ۱۵ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۱۰:۳۰ بامداد ….

——————————————————

7209

فراخوان گردهمایی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی، در تهران و شهرستان های سراسر ایران در اعتراض به پایمال شدن حقوق خود

زمان:
یکشنبه، ۱۵ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۱۰:۳۰ بامداد

مکان:
تهران: در برابر سازمان تأمین اجتماعی (در خیابان آزادی)

شهرستان ها: در برابر ادارات تأمین اجتماعی

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.