جمهوری اسلامی؛ بهشت موعود سرمایه‌داران / نگاهی به اظهارات حسن روحانی پیرامون ورود بخش خصوصی به بازار تهیه واکسن کرونا

آنچه روحانی و شرکا سعی دارند در توجیه این اقدام جلوه دهند، عدم خروج مردم به کشورهای همسایه به‌منظور تهیه واکسن کرونا است تا هم سرمایه‌ای به این دلیل از کشور خارج نشود و هم بدون خطرات کرونایی رفت‌وآمد بین کشور مبدا و مقصد، در داخل امکان تزریق واکسن وجود داشته باشد. ….

————————————————–

7206

جمهوری اسلامی؛ بهشت موعود سرمایه‌داران

نگاهی به اظهارات حسن روحانی پیرامون ورود بخش خصوصی به بازار تهیه واکسن کرونا

حسن روحانی در سخنانی اعلام کرد از شنبه هفته جاری هر بخش خصوصی و یا تولیدکننده‌ای اجازه خواهد داشت تا با ارز نیمایی، به واردات واکسن کرونا بپردازد.

آنچه روحانی و شرکا سعی دارند در توجیه این اقدام جلوه دهند، عدم خروج مردم به کشورهای همسایه به‌منظور تهیه واکسن کرونا است تا هم سرمایه‌ای به این دلیل از کشور خارج نشود و هم بدون خطرات کرونایی رفت‌وآمد بین کشور مبدا و مقصد، در داخل امکان تزریق واکسن وجود داشته باشد.

اما آنچه در واقع با عملی شدن این دستورکار رخ خواهد داد، پشت پا زدن به وظیفه واکسیناسیون همگانی خواهد بود که با اسم رمز خصوصی سازی و حمایت از تجار و واردکنندگان به وقوع خواهد پیوست.

بخش خصوصی با انگیزه کسب سود از معامله‌ای که این‌بار مستقیما بر سر جان انسان‌ها است، وارد بازار واکسن خواهد شد و این یعنی هر کس خواست و توانست، می‌تواند واکسن را بخرد و هر کس هم نتوانست از این امکان محروم می‌شود. همچنین شرکای همیشه در صحنه بخش خصوصی در ایران که تجربه‌های زیان‌بار آن‌ها در سالیان گذشته برای طبقه کارگر ایران روشن شده است، قطعا به منظور استفاده از تسهیلات ارز نیمایی وارد صحنه خواهند شد و با چراغ سبزی که دولت به آن‌ها داده، به راحتی و تحت لوای بخش خصوصی مقدس از این امکان استفاده خواهند کرد.

نکته جالب توجه دیگر اینکه حتی در کشورهایی مثل انگلیس و آمریکا هم دولت نتوانسته خود را چنین وقیحانه از وظیفه تزریق رایگان واکسن مبرا کند‌. به همین خاطر است که جمهوری اسلامی بار دیگر و اینبار در معامله بر سر جان مردم ثابت کرد که شکل خشن سرمایه‌داری انحصاری و البته بهشت موعود بسیاری از کشورهای سرمایه‌دار غربی در پیاده‌سازی بی‌محابای سیاست‌های نئولیبرالیستی است‌.

جمهوری اسلامی در سال “مانع‌زدایی‌ها” چاقوی خود را بیخ گلوی کارگران تیزتر کرده است؛ پس از اظهار فضل نزدیکان اقتصادی علی خامنه‌ای مبنی بر رفع موانع به منظور تبدیل کردن زمین‌های کشاورزی به کاربری‌های تجاری و مسکونی و… ، اخراج تعداد قابل توجهی از کارگران شهرداری در نقاط مختلف و بسیاری از اقدامات ضد کارگری دیگری که شناسنامه جمهوری اسلامی هستند، اکنون نیز نوبت به رفع مسئولیت حکومت از وظیفه مسلم واکسیناسیون همگانی برای مردم است تا روحانی عملا اعلام کند دولت قصد ندارد برای کسانی که پول خرید واکسن کرونا را ندارند و جزو طبقات پایین جامعه هستند، آن را تهیه کند.
————-

منبع: راهکار سوسیالیستی
https://www.s-rahkar.org

————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.