—————————————————————————————————————————

دوستان، رفقا و همکاران عزیز!

سایت “لج ور” به دلیل مشکالات فنی تا اطلاع ثانوی به حال تعلیق درخواهد آمد.
از تمامی رفقای عزیز که در این چند سال با ما همکاری بی دریغ و صمیمانه داشته اند کمال تشکر را داریم و با امید به رفع هر چه زودتر مشکلات سایت.

پیروز و سربلند باشید

lajvar-2022

بیانیه کارگران هفت تپه به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی کارگر

در روز کارگر فرصت را غنیمت شمرده و از کلیه کارگران و کسانی که از اعتصاب و اعتراضات ما و از نمایندگان ما حمایت کردند و در سخت ترین شرایط کنار ما بودند تشکر ویژه نموده و این پیام را میرسانیم که همراهی شما هیچگاه از نظر ما پنهان نخواهد شد. ما کارگران هفت تپه از اعتراضات برحق مراکز مختلف کارگری و آموزشی و درمانی و خدماتی حمایت می کنیم و خواستار آزادی کارگران و فعالین بازداشت شده و همه زندانیان سیاسی هستیم. …. (دنباله…)

محمد حبیبی (عضو کانون صنفی معلمان): روزت مبارک کارگر زندانی!

با این پیرمرد دوست داشتنی، شاپور احسانی راد، روزهای زیادی کتاب خواندیم و راه رفتیم و گپ زدیم. با این پیرمرد زندگی کردیم و نگاهش کردیم که همیشه درصف اول کار و تلاش است، همیشه آن جلو ایستاده است برای اعتراض. اما نه برای خود که برای منافع جمع. ان هم بی سرو صدا، بی هیچ نیازی به هیاهو ی رسانه. …. (دنباله…)

علی نجاتی: گرامی باد یک مه روز جهانی کارگر

خواست ما در روز اول ماه مه امسال نیز تامین معیشت همگان و تضمین یک زندگی درخور انسانی است، همه مردم باید از امکانات درمانی و آموزشی رایگان برخوردار باشند، زندان و شکنجه باید برچیده شود، تبعیض و نابرابری زنان و خشونت علیه آنان متوقف و ممنوع شود. تمامی ملیت ها مختلف ساکن  ایران و همچنین مهاجرین  باید از حقوق برابر در تمامی شئونات زندگی  برخوردار باشند. …. (دنباله…)