شورای برگزاری اول ماه مه ۲۰۲۱: متحدن به استقبال اول ماه مه می رویم!

زنده باد اول ماه مه، روزهمبستگی جهانی کارگران

تامین معیشت، بهداشت و آموزش رایگان حق همگانی است! ….

—————————————————–

شورای برگزاری اول ماه مه ۲۰۲۱

shora-1-mey-2021

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.