کارگران روزمزد، بی‌دفاع در برابر کرونا

۳۴ میلیون ایرانی فاقد درآمد ثابت و بیمه هستند. ….

——————————————————-

bikari


کارگران روزمزد، بی‌دفاع در برابر کرونا

شیوع کرونا می‌تواند به بیکاری سه تا شش میلیون نفر انجامیده باشد، اما تعداد کسانی که بیمه بیکاری ناشی از کرونا (حق بیکاری به مدت سه ماه و به میزان ۵۵ درصد دستمزد) دریافت کرده‌اند ۷۰۰ هزار تن اعلام شده است.

۴ ماه پس از شیوع کرونا در ایران و وعده و عیدهای دولت مبنی بر حمایت از کارگران و اقشار آسیب پذیر، مدیرکل معاونت نهاد ریاست جمهوری از وجود خانواده‌هایی سخن می‌گوید که نان آورشان‌ها کارگران روز مزد فاقد بیمه بوده و در اثر ابتلا به کووید ۱۹ فوت کرده‌اند. آن‌ها اندوخته، ملک، خودرو و یا دارایی دیگری ندارند. مستمری نمی‌گیرند، تحت پوشش نهادهایی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیستند. برخی حتی یارانه هم دریافت نمی‌کنند. «این خانواده‌ها نه فقط در پایتخت بلکه در همه جای کشور به شکل پراکنده وجود دارند».

کارگران ساختمانی، کارگران فصلی، کارگران شاغل در کارگاه‌های کوچک و شاغلان بیکار شده بخش غیررسمی اقتصاد در زمره کسانی هستند که حق بیمه بیکاری کرونا را هم دریافت نکرده‌اند.

وام یک میلیون تومانی که دولت پرداخت آن به تمام یارانه بگیران را وعده کرده بود، در موارد بسیاری پرداخت نشد. طبق گفته سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا: «این امر به دلیل محدودیت منابع مالی بود که توسط سازمان برنامه و بودجه به ما ابلاغ شد»، ممکن نشده. ۹ میلیون تن از این جمعیت بدون درآمد (و بخش قابل توجهی از آنان زنان سرپرست خانوار) تحت پوشش کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی هستند.

۳۴ میلیون ایرانی فاقد درآمد ثابت و بیمه هستند.

——————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.