زندان قرچک ورامین، شکنجه‌گاهی هر روزه است

گذران حبس در زندان قرچک ورامین بسیار گران و در ازای واریز پول است. قرچک، نمونه‌ی غایی اعمال سیاست‌های نئولیبرالیسزاسیون و خصوصی‌سازی ابتدایی‌ترین ملزومات یک زندانی نظیر حق دسترسی به آب شرب سالم، غذای استاندارد، البسه و حق تماس تلفنی است. ….

————————————————————–

7306

زندان قرچک ورامین، شکنجه‌گاهی هر روزه است

بیدارزنی:
در ساعات گذشته خبرگزاری دانشجو، «گزارشی تصویری» از حیاط، صف تلفن و عمدتا کارگاه‌های تولیدی زندان قرچک ورامین را منتشر کرده است.

قرچک، دارای ۱۰ بند و با جمعیت متغیر ۱۳۰ نفر در هر بند است. هر یک از بندها شامل ده کابین و هر کابین ۴ تخت سه طبقه دارد. جمعیت زندان بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر متغیر است.

گذران حبس در زندان قرچک ورامین بسیار گران و در ازای واریز پول است. قرچک، نمونه‌ی غایی اعمال سیاست‌های نئولیبرالیسزاسیون و خصوصی‌سازی ابتدایی‌ترین ملزومات یک زندانی نظیر حق دسترسی به آب شرب سالم، غذای استاندارد، البسه و حق تماس تلفنی است. با محرومیت تحویل لباس به زندانیان، زنان زندانی حاضر در قرچک، وادار به خریدن لباس‌های بی‌کیفیت و گران از فروشگاه‌های زندان هستند. غذای ناکافی و تهیه شده از مواد غذایی نامرغوب، زندانیان را به سمت خریدن کنسروهایی با گرانی ۵ برابری قیمت درج شده بر محصول سوق می‌دهد.

حق دسترسی به تلفن، مسئله‌ای هر روزه است و همان امکان تماس تلفنی هر روزه نیز با ورود «صغری خدادادی» رییس جدید زندان قرچک ورامین از زندانیان سلب شده است. تماس هر روزه‌ی ۲۰ دقیقه‌ای زندانیان به روزی دو تماس ۱۰ دقیقه‌ای در هفته تقلیل پیدا کرده است و از همین منظر، زندانیان بند ۸ سیاسی قرچک از تاریخ ۱۷ دی‌ماه ۹۹ در اعتصاب تماس تلفنی به‌سر می‌برند.

در واقعیت امر، عکس‌های در دسترس از زندان قرچک نیز، روایتگر حقیقت موجودِ کار طاقت‌فرسای زنان مشغول به‌کار در بخش‌های آشپزخانه، سرویس‌های بهداشتی و …نیست و ازدحام خارج از ظرفیت بندها را نمایان نکرده است.‌ وضعیتی که از سوی سیاست‌های سازمان امور زندان‌ها، زنان جرایم مختلف را علیه یکدیگر قرار می‌دهد تا با شخصی‌سازی ناکارآمدی‌های ساختاری، از شفافیت بودجه‌ی عمرانی در دست و عدم رفاه زندانیان، عادی‌سازی کند.

————————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.