برهان عظیمی: «ستم‌کشان جهان و مرگ شاهزاده فیلیپ، دوک ادینبورگ»، تأملاتی در مورد مرگ فیلیپ

بی‌بی‌سی در فرم شکایتی که در وب‌سایت اصلی خود به زبان انگلیسی قرار داده، نوشته که “شکایاتی درباره پوشش بسیار زیاد تلویزیونی” درباره همسر ملکه بریتانیا دریافت کرده و بنابراین از مخاطبان می‌خواهد که با واردکردن آدرس ایمیل، شکایتشان را ثبت کنند!! عجبا!
مردم جهان صدایشان درآمده که این فیلیپ مُرد که مُرد او را می‌شناسیم که به‌عنوان شوهر ملکه الیزابت چه جنایت‌ها که نکردند! ….

————————————————————

تأملاتی در مورد مرگ فیلیپ
ستم‌کشان جهان و مرگ شاهزاده فیلیپ، دوک ادینبورگ

بی‌بی‌سی در فرم شکایتی که در وب‌سایت اصلی خود به زبان انگلیسی قرار داده، نوشته که “شکایاتی درباره پوشش بسیار زیاد تلویزیونی” درباره همسر ملکه بریتانیا دریافت کرده و بنابراین از مخاطبان می‌خواهد که با واردکردن آدرس ایمیل، شکایتشان را ثبت کنند!! عجبا!
مردم جهان صدایشان درآمده که این فیلیپ مُرد که مُرد او را می‌شناسیم که به‌عنوان شوهر ملکه الیزابت چه جنایت‌ها که نکردند!

واقعیت این است که بشریت ستم‌کش جهان می‌دانند او چه جنایتکاری بود و چه جنایت‌هایی در دوران استعمارِ انگلستان بر جهان برای سرکوب وحشیانه مردم کشورهای تحت استعمارش کرد. فیلیپ مجری قتل‌عام بشرت جهان در دست زنش بود. بی‌بی‌سی جاسوسِ دولت بریتانیا است و چون دیده‌اند مردم به این‌همه پوشش گوربه‌گور شدن فیلیپ شکایت دارند، حالا می‌خواهند ببینند که واقعاً چه کسانی مخالف دولت و دربار و همه‌شان هستند!!!

بله ثبت کنید! ما کمونیست‌های انقلابی سراسر جهان شاکی هستیم و با نفرت طبقاتی اعلام می‌کنیم که می‌دانیم چرا پشت ملکه در زمان گوربه‌گور شدن شوهرش محکم ایستاده‌اید!

اما یک واقعیت انکارناپذیر را بی‌بی‌سی بیان می‌کند که این مخالفت جهانی است، چون زمانی جهان دست سلطه و استعمار بریتانیا بود، و در زمان امپراتوری بریتانیا همین بی‌بی‌سی به‌عنوان ماشین تبلیغاتی دولت بریتانیا تبلیغ می‌کرد «امپراتوری‌ای که خورشید در آن هرگز غروب نمی‌کند» یا عباراتی مشابه، برای توصیف امپراتوری‌ بریتانیا که سلطه مستعمراتی کهنش بر کشورها و بشریت ستم‌کش و استثمارشونده سراسر جهان آن‌چنان پهناور بود که خورشید همواره حداقل بر یک بخش از قلمروش می‌تابید( ازجمله فلسطین، و هند و ایران و کل آفریقا و خاورمیانه همه تحت تسلط امپریالیسم بریتانیا بودند!) که برای همین به آن لقب «بریتانیای کبیر» را دادند؛ اما وقتی بعد از جنگ جهانی دوم امپریالیسم آمریکا امپراتور جهان سرمایه داری-امپریالسم شد، و سلطه‌اش بر جهان و بشریت تثبیت شد، کلمه “کبیر” بعد از بریتانیا هم حذف شد!!

نام “بریتانیای کبیر” از قرن نوزدهم تا جنگ جهانی دوم مترادف با جنگ، چپاول و غارت، سرکوب، خونریزی وحشیانه، تفرقه بینداز و حکومت کن، دشمن شمارۀ یک ستم‌کشان، و جنایت علیه بشریت در سراسر جهان بود. فیلیپ در جایگاه خود نماد “بریتانیای کبیر” بود.
ننگ و نفرت بر نظام سرمایه‌داری -امپریالیستی انگلستان و کلیه کشورهای پرقدرت جهان  که پرچمشان به نشانه  احترام “شاهزاده” فیلیپ، همسر ملکه بریتانیا که دیروز(۹ آوریل ۲۰۲۱)  درگذشت،  نیمه‌افراشته کردند و در چند شهر بریتانیا و بعضی کشورهای دیگر ۴۱ گلوله توپ شلیک شد.

بشریت سراسر جهان هنوز تأسیس کشور صهیونیسم اسرائیل توسط انگلستان و آمریکا که اشغال قسمت اعظمی از سرزمین فلسطین و سرکوب مکرر فلسطینیان را به همراه داشت فراموش نمی‌کنند!

مردم هند هرگز تحقیر و سرکوب فراگیر روزمره و کشتار وحشیانه هزاران هزار نفر توسط “بریتانیای کبیر” که در زمان سلطه‌اش بر کشورشان و در فرایند جنبش ضد استعماری و استقلال‌طلبانه‌شان که ستمدیدگان هند در ۱۸۵۷ میلادی علیه سلطنت “بریتانیای کبیر” شروع نمودند و خواستار استقلال خود از “بریتانیای کبیر” شدند، که بالاخره در ۱۵ اوت ۱۹۴۷ میلادی ممکن شد، را  فراموش نمی‌کنند!

مردم آفریقای جنوبی هرگز دولت نژادپرست سفیدپوستان که از طرف “بریتانیای کبیر” بر آن‌ها تحمیل شد و هزاران هزار نفر را به قتل رساند را فراموش نمی‌کنند!

مردم ایران هرگز کودتا برای سرنگونی نخست‌وزیر منتخب دمکراتیک محمد مصدق به نفع روی کار حکومت مستبد سلطنتی محمدرضا پهلوی، در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲( ۱۹ اوت ۱۹۵۳) و کشتار انقلابیون و کمونیست‌ها را که باروی کار آوردن شاه جنایتکار توسط “بریتانیای کبیر” و امپریالیسم آمریکا انجام شد را هرگز فراموش نمی‌کنند! این برنامه توسط ایالات‌متحده (با نام پروژه یا “عملیات آژاکس”) و انگلستان (با نام “عملیات بوت”) برگزار شد. روحانیون/ بنیادگرایان مذهبی مرتجع (به رهبری آیت‌الله کاشانی) نیز در آن کودتا نقش بسزایی داشتند. این کودتا در ادامه روند خود، مطابق با منافع استراتژیک قدرت‌های بزرگ امپریالیستی و با تصمیم آن‌ها، بنیادگرایان دینی مرتجع را که در سال ۱۳۵۷( ۱۹۷۹) به دور خمینی حلقه زدند، به قدرت رساند و جمهوری اسلامی را تأسیس نمودند!

و هزاران هزار مثال‌های دیگری از جنایت‌هایی که امپریالیسم انگلستان در سراسر علیه بشریت جهان کرد.
نام فیلیپ در دفتر تاریخ تلخ نسل‌های قدیم و کنونی ستم‌کشان و استثمارشوندگان جهان به‌عنوان همکار و مجری جنایت‌های “بریتانیای کبیر”  و جهان سرمایه داری-امپریالیستی علیه بشریت ثبت‌شده است!

خورشید امپراتوری “بریتانیای کبیر”  غروب کرد و امپریالیسم آمریکا پس از جنگ جهانی دوم به امپراتور جهان تبدیل شد. اما قدرت اقتصادی آمریکا با ظهور سایر کشورهای امپریالیستی مانند چین، اتحادیه اروپا و روسیه روبه‌زوال و غروب است! امروز چین سرمایه‌داری- امپریالیستی دومین اقتصاد بزرگ جهان است که چالش اصلی در مقابل سیستم امپریالیستی ایالات‌متحده است!
نظام جهانی سرمایه داری-امپریالیستی جهان تنها نظم طبیعی، ابدی و مقبول نیست! نظامی که برمبنای رقابت خونین انحصارات امپریالیستی و دول امپریالیستی حمایت‌کننده آن انحصارات و شرکت‌های امپریالیستی  “ملی” برای تقسیم مجدد جهان در جنگ‌های نیابتی و جهانی طبق نیروی محرکه ناشی از تضاد اساسی آن (بین مالکیت خصوصی انحصارات امپریالیستی جهان و کار مزدی جمعی پرولتاریا در سراسر جهان) این نظام ضد بشری است!

مرگ فیلیپ فرصتی است برای عمیق اندیشیدن در راهگشایی برای به وجود آوردن یک جامعه سوسیالیستی نوین در ایران (و در سراسر جهان به‌ویژه در ایالات‌متحده آمریکا به خاطر حادتر شدن تضادهای اجتماعش در همه سطوح) به‌عنوان بخشی از انقلابات پرولتاریایی در سراسر جهان برای نیل به هدف نهایی جهان کمونیستی  است.

جهانی دیگر ممکن است…
انقلاب کمونیستی و نه چیزی کمتر…

برهان عظیمی
۲۱ فروردین ۱۴۰۰ – ۱۰ آوریل ۲۰۲۱
2311
عکس نفرت‌انگیز فیلیپ مجری جنایت‌های امپریالیسم انگلستان بر گرده مردم ستم‌کش مستعمره …

————————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.