احضار عطا باباخانی به شعبه یک دادسرای عمومی و انقلاب کرج

عطا بابا خانی تاکنون دوبار به پلیس امنیت و شعبه یک دادسرای کرج احضار شده و با ابلاغیه ای که از سوی شعبه یک دادسرای کرج بدستش رسیده باید در روز شنبه ۲۸ فروردین در این شعبه حضور پیدا کند. ….

——————————————–

ata-babajani


احضار عطا باباخانی به شعبه یک دادسرای عمومی و انقلاب کرج

با شدت گرفتن اعتراضات بازنشستگان در ماههای پایانی سال ۹۹ و همچنان در اولین ماه سال ۱۴۰۰ ، فشار بروی فعالین سندیکایی و بازنشستگان بیشتر شده است. بطوری که در اسفندماه سال گذشته آقایان عطا باباخانی و داوود رضوی و علی قربانیان و اسماعیل گرامی و چند تن دیگر از بازنشستگان به مراکز پلیس امنیت احضار شدند و تهدید شدند تا از حضور این فعالین در اعتراضات بازنشستگان جلوگیری بعمل آورند.

عطا بابا خانی تاکنون دوبار به پلیس امنیت و شعبه یک دادسرای کرج احضار شده و با ابلاغیه ای که از سوی شعبه یک دادسرای کرج بدستش رسیده باید در روز شنبه ۲۸ فروردین در این شعبه حضور پیدا کند.
در همین خصوص اسماعیل گرامی از فعالین بازنشسته مدت ۱۴ روز است که در بازداشت عوامل امنیتی در زندان تهران بزرگ بسر می‌برد.

عطا باباخانی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد می‌باشد که از سال ۸۴ با شکل گیری سندیکا بعنوان بازرس سندیکا در شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه فعالیت داشته و با وجود اینکه از رانندگان بازنشسته شرکت واحد می‌باشد همچنان در فعالیت های سندیکایی کوشاست.

سندیکای کارگران شرکت واحد هرگونه تهدید و بازداشت و اذیت و آزار فعالین سندیکایی و کارگری را محکوم می‌کند و خواستار آزادی تمامی فعالین صنفی و کارگری دربند می‌باشد.

کانال «سندیکای شرکت کارگران شرکت واحد تهران و حومه»
https://t.me/vahedsyndica

——————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.