کارگران روغن نباتی جهان همچنان به دنبال حقوق معوقه سال‌های ۹۳ تا ۹۷ هستند

گروهی از کارگران این شرکت می گویند که این مطالبه قدیمی مربوط به چندین ماه حقوق و اضافه کاری، حق شیفت و جذب، حق ایاب و ذهاب و لباس کار و… می‌شود. کارخانه روغن‌نباتی جهان به‌عنوان یکی از بزرگترین تولید‌کننده‌های روغن خوراکی در ایران در سال ۱۳۹۱ و در جریان واگذاری‌های اصل ۴۴ به بخش خصوصی فروخته شد ….

————————————————-

عکس از آرشیو

عکس از آرشیو

کارگران روغن نباتی جهان همچنان به دنبال حقوق معوقه سال‌های ۹۳ تا ۹۷ هستند

شرکت روغن نباتی جهان هنوز معوقات دستمزدی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ را پرداخت نکرده است. گروهی از کارگران این شرکت به ایلنا گفتند که این مطالبه قدیمی مربوط به چندین ماه حقوق و اضافه کاری، حق شیفت و جذب، حق ایاب و ذهاب و لباس کار و… می‌شود. کارخانه روغن‌نباتی جهان به‌عنوان یکی از بزرگترین تولید‌کننده‌های روغن خوراکی در ایران در سال ۱۳۹۱ و در جریان واگذاری‌های اصل ۴۴ به بخش خصوصی فروخته شد.

مالک کنونی این کارخانه، بیژن اسماعیلی، سردار سابق سپاه و از چهره‌های نزدیک به حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه است که در جریان واگذاری‌های اصل ۴۴ توانسته ۱۹ مجتمع صنعتی و کارخانه را در ایران از آن خود کند. گفته شده کارخانه روغن نباتی جهان مانند ۱۸ واحد دیگر به ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت به اسماعیلی واگذار شده است. این کارخانه پیش از خصوصی‌سازی با حداکثر ظرفیت و بیش از ۶۰۰ کارگر فعال بود. پس از واگذاری این شرکت، در نخستین‌گام بیش از ۸۰ درصد کارگران آن اخراج شدند و کارخانه با ۱۰ تا ۱۵ درصد ظرفیت ادامه حیات داد. ۸۵ کارگر باقی‌مانده در این کارخانه در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ تنها بخش اندکی از مزالبات مزدی خود را دریافت کرده‌اند و صاحبان کارخانه دلیل عدم پرداخت دستمزد را نبود مواد اولیه و پاره‌وقت‌شدن فعالیت خط تولید اعلام کرده است.

————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.