کارگران کارخانه تولید آلومینیوم اراک در اعتراض به عدم امنیت شغلی چهار روز دست به تحریم غذا زدند

صدها کارگر کارخانه تولید آلومینیوم ایران (ایرالکو) واقع در اراک از شنبه ۹ اسفند در اعتراض به قراردادهای موقت، سطح نازل دستمزد و تغییر آئین‌نامه انضباطی شرکت از صرف غذا خودداری کرده‌اند. ….

———————————————

7228

کارگران کارخانه تولید آلومینیوم اراک در اعتراض به عدم امنیت شغلی چهار روز دست به تحریم غذا زدند

صدها کارگر کارخانه تولید آلومینیوم ایران (ایرالکو) واقع در اراک از شنبه ۹ اسفند در اعتراض به قراردادهای موقت، سطح نازل دستمزد و تغییر آئین‌نامه انضباطی شرکت از صرف غذا خودداری کرده‌اند.

خواست‌های کارگران:
«تغییر قراردادهای مدت معین به دائم، برگشت آیین‌نامه انضباطی به سنوات قبل و تصمیم‌گیری توسط کمیته انضباطی نه شخص مدیرعامل، ارتقای شغلی براساس تجربه نه تحصیل، جایگزینی فرزندان پرسنل با پدران بازنشسته، بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل، جذب نیرو در بخش تولید با هدف کاهش فشار کار به پرسنل این قسمت، استخدام ایثارگران شرکت و فرزندشان، تبدیل وضعیت قرارداد پرسنل پیمانکاری و حذف پیمانکاران تامین نیروی انسانی، یکسان سازی ساعت اضافه کاری برای تمام سطوح پرسنلی، تامین ابزار و وسایل کارگاه‌ها، اختصاص کمک هزینه مسکن به پرسنل، پرداخت معوقه سرانه ورزشی و رفاهیات».

آنان خواستار پیگیری مطالبات خود بوده و آئین‌نامه انضباطی جدید را خلاف قانون کار دانسته که دست مدیریت را در اخراج کارگران باز می‌گذارد.

7227

———————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.