نگرانی از تلاش حکومت برای از بین بردن نماد خاوران، گورستان گروهی از زندانیان سیاسی اعدام شده در سال ۱۳۶۷

سایت «بیداران» و منابعی دیگر خبر داده‌اند که حرکاتی در گورستان خاوران مشاهده می‌شود که ممکن است در راستای تلاش همیشگی حکومت برای از بین بردن این نماد یادآور کشتار بزرگ در تابستان ۱۳۶۷ باشد. ….

———————————————-

khavaran-99

نگرانی از تلاش حکومت برای از بین بردن نماد خاوران، گورستان گروهی از زندانیان سیاسی اعدام شده در سال ۱۳۶۷

سایت «بیداران» و منابعی دیگر خبر داده‌اند که حرکاتی در گورستان خاوران مشاهده می‌شود که ممکن است در راستای تلاش همیشگی حکومت برای از بین بردن این نماد یادآور کشتار بزرگ در تابستان ۱۳۶۷ باشد.

این گورستان مدفن بخشی از زندانیان سیاسی اعدام شده است، جایی است که خانواده‌های اعدام شدگان به مناسبت‌های مختلف در آن گرد می‌آیند. سایت «بیداران» نوشته است: «از چند روز پیش چهار قبر جدید در خاوران مشاهده شده است. در گورستانی که زنان و مردانی به جرم دگراندیشی در دهه ۶۰ اعدام شده اند. اینجا مکانی است با سطحی مسطح که علامت و نشانی بر آن نیست، علامت و نشان ها را شبی در بهمن ۱۳۷۸ با بولدوزر به یغما بردند. این چهار گور در این گورستان «غیررسمی» و «لعنت شده» حامل چه پیام و رخدادی است؟»

بیداران در ادامه نوشته است: «گفته می شود که این گورهای جدید مربوط به مردگان بهائی است در حالی که آنها در همسایگی خاوران گورستان خود را دارند. می شنویم که آنها نه تنها تمایلی نسبت به دفن مردگان خود بر روی مردگان دیگر نداشته و ندارند بلکه به این دستور اعتراض هم کرده اند.» حفر گورهای جدید در خاوران این نگرانی را در میان خانواده‌های زندانیان سیاسی پراکنده که حکومت در حال به کار بستن ترفند جدیدی برای تغییر چهره گورستان و در نهایت از میان بردن آن است آن هم در شرایطی که جمع شدن خانواده‌ها در آن به خاطر محدودیت‌های کرونایی مشکل شده است.

———————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.