چهارمین اعتراض سراسری بازنشستگان در سال ۱۴۰۰

یکشنبه ۲۹ فروردین چهارمین تجمع سراسری بازنشستگان در سال جاری برگزار شد. معترضان در استان‌های مختلف از جمله کرمانشاه، هرمزگان، خوزستان، تهران، اصفهان، البرز، کرمان، قزوین و خراسان رضوی به خیابان آمدند. ….

—————————————————-

7356

چهارمین اعتراض سراسری بازنشستگان در سال ۱۴۰۰

یکشنبه ۲۹ فروردین چهارمین تجمع سراسری بازنشستگان در سال جاری برگزار شد. معترضان در استان‌های مختلف از جمله کرمانشاه، هرمزگان، خوزستان، تهران، اصفهان، البرز، کرمان، قزوین و خراسان رضوی به خیابان آمدند. در تهران دو زن و یک مرد در این تجمع دستگیر شدند.

بازنشستگان معترض در این تجمع شعار ‌دادند: «بازنشسته می میرد ذلت نمی پذیرد»، «دست‌های ما خالیه وضع شما عالیه»، «حقوق‌های نجومی، از بودجه عمومی، ملغا باید گردد»، «تعدیل ساختاری نابود باید گردد»،‌ «بیمه‌های تکمیلی، دزد سر گردنه»، «تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم»، «وعده‌ی همسانسازی، دروغ بود و ریا بود». آنها همچنین با شعار «کارگر معلم پرستار، اتحاد اتحاد» به لزوم اتحاد میان گروه‌های معترض حقوق بگیر، صنفی و کارگری پرداختند.

افزایش مستمری و همچنین اجرای صحیح قانون همسان‌سازی حقوق و رفع تبعیض میان بازنشستگان صندوق‌های تامین اجتماعی و صندوق‌های لشکری و کشوری از جمله خواسته‌های اصلی بازنشستگان معترض است. سال گذشته، دولت به مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی وعده داده بود که قانون متناسب‌سازی حقوق با اختصاص بودجه مورد نیاز در سال ۱۴۰۰ اجرا شود.

—————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.