تجمع بزرگ انجمن داروسازان در مقابل مجلس

جمعی از داروسازان سراسر در روز ۲۵ فروردین ۱۴۰۰، طی یک تجمع اعتراضی در مقابل مجلس، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. ….

—————————————————

7309

تجمع انجمن داروسازان در مقابل مجلس

جمعی از داروسازان سراسر در روز ۲۵ فروردین ۱۴۰۰، طی یک تجمع اعتراضی در مقابل مجلس، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

جمعیت تظاهر کننده در پیشاپیش خود پلاکاردی در دست داشتند که اصلی‌ترین خواسته خود را روی آن نوشته بودند. در پلاکارد مزبور آمده بود: «انجمن داروسازان ایران و سازمان غذا و دارو، نهادهایی علیه داروسازان است. اولین خواسته جدی ما؛ تغییر کامل ساختار انجمن داروسازان ایران است». همچنین در درست افراد بنرهایی وجود داشت که روی آنها نوشته بود: «انحصار تأسیس داروخانه باید شکسته شود».

خواسته‌های داروسازان کشور مطرح شده در تجمع بزرگ انجمن داروسازان
در تجمع روز ۲۵ فروردین داروسازان کشور، مطالبات آنها خطاب به مسئولین دولتی، به صورت زیر بیان شد:

۱- عدم تناسب حقوق و دستمزد پرداختی، با توجه به تورم حاکم و عدم افزایش مناسب حقوق نسبت به سایر اعضای کادر درمانی.

۲ـ الزام رعایت حضور داروساز، در کلیه ساعات فعالیت داروخانه و اصلاح جدی روند بازرسی‌های معاونت غذا و دارو.

۳- عدم پوشش مناسب ضرایب خدمتی. داروسازان باید برای مدیریت خدمات دارویی بکار گرفته شوند.

۴- نادیده گرفته شدن کامل قانون پرکیس (کارانه).

۵ – عدم اختصاص میزان کافی تعرفه خدمات دارویی، برای وظایف محول شده به داروسازان.

۶- اقدامات ناکافی و غیر عادلانه‌ی انجمن داروخانه داران که هر ساله منجر به سخت‌تر شدن شرایط می‌شود.

۷- الزام حضور و نظارت داروسازان در تمامی داروخانه‌های بیمارستانی، داروخانه‌های مراکز بهداشت و شرکت‌های پخش دارویی و اصلاح جدی روند بازرسی‌های معاونت غذا و دارو.

۸ – واگذاری غیر قانونی پروانه تاسیس به پراتیک‌ها و ضعف بازرسی و برخورد معاونت غذا و دارو.

فریاد اعتراضی داروسازان گوشه‌ای از فریادهای مردم ایران است
حضور اعتراضی و فریاد‌های داروسازان کشور در مقابل مجلس، گوشه کوچکی از فریاد‌های مردم ایران است. اکثریت مطلق مردم ایران «جان به لب» شده اند، به هر گوشه از کشور که می نگری تجمع است و اعتراض. اما حاکمیت چپاولگر، در مقابل این فریادها، جز سردواندن و وعده‌های پوشالی و نهایتأ سرکوب، اقدامی نکرده است.

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.