محمد حسن پوره: یکشنبه های عصیان؛ هر یکشنبه عصیان رادیکال تر می شود

در همان لحظه های اولیه، لباس شخصی ها گوشی های همراه چند نفر از جمله بنده را گرفتند که بعد از اعتراض گوشی ها را برگرداندند ولی گوشی دو نفر را توقیف نمودند. ….

——————————————————

7286

تجمع بازنشستگان در سازمان تامین اجتماعی – یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

یکشنبه های عصیان؛ هر یکشنبه عصیان رادیکال تر می شود

محمد حسن پوره / فعال بازنشسته

بعد از فراخوان تشکل های بازنشستگان ت اجتماعی و حمایت  سایر تشکل‌های بازنشسته از این فراخوان که اعتراضی بود به عدم وعده های داده شده بخصوص بعد از صدور احکام حقوقی اخیر که نه تنها وعده ها عملی نشد بلکه کاهش هم صورت گرفته بود، در تهران از  ساعات اولیه فراخوان، لحظه به لحظه به جمعیت افزوده میشد. در همان لحظه های اولیه، لباس شخصی ها گوشی های همراه چند نفر از جمله بنده را گرفتند که بعد از اعتراض گوشی ها را برگرداندند ولی گوشی دو نفر را توقیف نمودند.

ساعت ۱۰/۳۰ برنامه  تجمع با سخنرانی یکی از بازنشستگان آغاز شد. این بازنشسته به سود سازمان تامین اجتماعی از شرکتهای تابعه به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان و بی بهره بودن بازنشستگان از این سود انتقاد نمود و سخنان او با شعار:

انا الله و انا الیه راجعون
بازنشستگان همراه شد.
جمعیت در ادامه با صدای بلند شعار؛ اسماعیل گرامی آزاد باید گردد را فریاد می زدند.

در ادامه آقای نورایی بازنشسته فعال در سخنانی؛
از اختصاص مبلغ ناچیز در متناسب و همسان سازی حقوق بازنشستگان انتقاد کرد و از بودجه ۱۴۰۰ بعنوان  بودجه فلاکت نام برد و خواستار تغیر در بودجه شدند و از ورشکسته شدن کامل صندوق ت اجتماعی اعلام خطر نمود .
آقای نورایی در ادامه بشدت به  بازداشت اسماعیل گرامی، اعتراض نمود و این بازداشت را نشانه استیصال و درماندگی حکومت دانست که  یک اعتراض بازنشسته مسن را بر نمی تابد و از حضور اعتراضی بازنشستگان برای مطالبه حق خودشان می هراسد .

جمعیت یکپارچه با شعار ؛
اسماعیل گرامی آزاد باید گردد.
از بس دروغ شنیدیم
ما دیگه رایی نمی دیم
منزلت، معیشت، سلامت، حق مسلم ماست.

در حین شعار دادن تجمع کنندگان معترض ، پلیس های زن به جمعیت یورش آوردند و یکی از خانم های بازنشسته را گرفتند و در حال بردن که ناگاه جمعیت به عقب برگشتند و خشمگین شعار؛
بیشرف، بیشرف، ولش کن، ولش کن سر دادند و با هو کردن پلیس، خانم بازنشسته را از دست پلیس رها کردند.

جمعیت معترض که هر لحظه بر تعداد آنها افزوده می شد، بر تعداد زیاد پلیس مرد و زن، لباس شخصی ها و امنیتی ها نیز افزوده می شد با شعارهای؛
ماده ۹۶ ملغی باید گردد
کشتی بازنشسته؛ امروز به گِل نشسته
فقط کف خیابون بدست میاد حقمون
کشوری، لشگری، تامین اجتماعی
اتحاد، اتحاد
گرانی، تورم، بلای جان مردم
هر یکشنبه میابیم
وعده وعید کافیه ،سفره ما خالیه

خشم و تنفر خود را از دروغ های مکرر وزیر کار، روئسای  سازمان تامین اجتماعی و برنامه فریاد می زدند.

سپس یکی از خانم های بازنشسته، برای جمعیت حاضر صحبت نمود، این بازنشسته خانم در صحبتهای خود  صمن اعتراض به یورش پلیس و اقدام برای بازداشت یک خانم گفت:
تجمع کاملا قانونی و طبق حق شهروندی و قانونی صورت گرفته و ما کاملا آزاد به برگزاری تجمع اعتراضی هستیم .

ایشان اشاره نمودند که باید برای بازنشستگان تامین اجتماعی ؛ سه حکم حقوقی بزنند ، یکی حکم اسفند بر مبنای مرداد ۹۹؛  دومی متناسب سازی و سومی همسان سازی، و حکم سال ۱۴۰۰ نیز باید بر به اندازه تورم باشد تا نزدیک یا هم سطح احکام بازنشستگان کشوری و لشگری برسد.

تجمع کنندگان در ادامه شعارهای ؛
اعتراض ، اعتراض ، اگه نشه اعتصاب
اندوختمون کجا رفت ؛ به جیب زالوها رفت .
مسئول بی لیاقت ؛ نمی خواییم ، نمی خواییم .
اسماعیل گرامی آزاد باید گردد.

در ادامه دو نفر دیگر از آقایان بازنشسته صحبت نمودن که اهم صحبتهای انها بر دروغ های مکرر مسئولین، مشکلات معیشتی بازنشستگان که در شرایط سنی قادر به تامین هزینه های سنگین روزمره برای گذران یک زندگی معمولی را ندارند و با داشتن فرزندانی که قادر به تامین هزینه های ازدواج آنها نیستند،بود.

ساعت ۱۱/۴۵ جمعیت خشمگین به سمت سازمان برنامه و بودجه حرکت نمود و در مسیر خیابان شعارهایی سر می دادند از جمله ؛ آزادی اسماعیل گرامی .
در طی کردن مسیر؛ رانندگان با بوق زدن و شهروندان نیز با دست تکان دادن از این حرکت اعتراضی اعلام حمایت می کردند.
با رسیدن جمعیت معترض به مقابل سازمان برنامه و بودجه، حضور پلیس محسوس تر و تعداد زیادی سرباز نیز به آنها افزوده شد.

تجمع کنندگان با شعارهای؛
نوبخت بیا پایین ؛ بدبخت بیا پایین
دست از سر ما بردار ؛ دولت بی کفایت ، نوبخت بی لیاقت
تامین اجتماعی، عدالت عدالت
تامین اجتماعی، خجالت، خجالت
گرانی، تورم، بلای جان مردم
سالاری استعفا استعفا
از بس دروغ شنیدیم، ما دیگه رایی نمی دیم
وعده های بی حاصل؛ زهی خیال باطل

بعد از نیم ساعت جمیعت در حال شعار دادن به سمت مترو حرکت نمودند و پلیس بطور گسترده در مسیر مستقر شده بودند. داهل مترو تعدادی بازنشسته شعار آزادی اسماعیل گرامی را سر می‌دادند.

گروه اتحاد بازنشستگان
https://t.me/GEtehadbazneshastegan

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.