تا حق خود نگیریم، از پای نمی نشینیم؛ تظاهرات گسترده و سراسری بازنشستگان در سراسر کشور + فیلم

روز یکشنبه بازنشستگان در بسیاری از مراکز استان ها و دیگر شهرهای کشور به خیابان ها آمدند و با تجمع در برابر مراکز تامین اجتماعی در شهرهای خود خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند. ….

——————————————————

تا حق خود نگیریم، از پای نمی نشینیم؛ تظاهرات گسترده و سراسری بازنشستگان در سراسر کشور

7286

تبریز. تجمع بازنشستگان در سازمان تامین اجتماعی – یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰


رشت – یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

روز یکشنبه بازنشستگان در بسیاری از مراکز استان ها و دیگر شهرهای کشور به خیابان ها آمدند و با تجمع در برابر مراکز تامین اجتماعی در شهرهای خود خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند. فراخوان این اجتماعات که به طور هفتگی برگزار می شود، از سوی تشگل های مستقل وابسته به بازنشستگان اعلام می شود. این تجمعات که بارها تکرار شده تا کنون با بی توجهی و سکوت حکومتگران در برابر مطالبات بازنشستگان همراه بوده است. روز هفده اسفند ماه گذشته حکومتی ها به تجمع مشترک بازنشستگان و کارگران حمله کردند و تعدادی از آن ها را بازداشت کردند. بازداشت های پراکنده فعالین این حرکت ها نیز از جمله دیگر اقدامات حکومت بوده است. هنوز اسماعیل گرامی از فعالین بازنشستگان که بیش از دو هفته است در بازداشت به سر می برد، آزاد نشده است.


تبریز – یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

بنابر گزارش ها و تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی، تجمعات امروز بازنشستگان در بسیاری جاها گسترده تر و پرجمعیت تر از دفعات قبل صورت گرفته است. تاکنون گزارش هایی از تجمعات در این شهرها منتشر شده است: تهران، کرج، تبریز، اراک، شیراز، اهواز، اصفهان، رشت، مشهد، خرم آباد، ایلام، زنجان، بهشهر، نوشهر، نیشابور، قزوین، کرمانشاه، بجنورد، شوشتر، شوش، سنندج، اردبیل، کرمان، شاهرود، ساری، دزفول.

بنابر گزارش ها حضور زنان در این تجمعات چشمگیر بوده است.

با نزدیک شدن زمان انتخابات حکومتی، شعارهای بیشتری در مخالفت با این انتخابات در تجمعات بازنشستگان شنیده می شود. «ما دیگه رای نمی دیم، از بس دروغ شنیدیم» یکی از این شعارهاست.

7286
تبریز. تجمع بازنشستگان در سازمان تامین اجتماعی – یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

در تبریز بازنشستگان در برابر سازمان تامین اجتماعی این شهر ابتدا سفره ی خالی پهن کرده و سپس در داخل تامین اجتماعی تحصن کرده اند.

در رشت ماموران امنیتی و انتظامی به تجمع کنندگان حمله کرده و تعدادی از بازنشستگان و شرکت کنندگان در تجمع را دستگیر کرده اند.


رشت ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

“دستای ما خالیه، وضع شما عالیه”،  “کار خصوصی سازان، غارت است و ‌چپاول”، “همسان‌سازی مشاغل، حق مسلم ماست”، “اندوختمون کجا رفت، به جیب زالو‌ها رفت”، “معیشت، منزلت، حق مسلم ماست”، ”کشور ما رو گنجه، بازنشسته در رنجه”، ” بازنشسته بیدار است، از تبعیض بیزار است”، “فقط کف خیابون، بدست می آید حقمون”، “شعار ما این زمان، معیشت است و درمان”، “ما دیگه رای نمیدیم، از بس دروغ شنیدیم”، از جمله شعارهایی هستند که بازنشستگان در تجمعات سراسری خود سر می دهند.


تظاهرات بازنشستگان در شوش – ۲۲ فروردین ۱۴۰۰


اراک – ۲۲ فروردین ۱۴۰۰


اصفهان – ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

منیع: اخبار روز

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.