صدای کارزار: گفتگو با بهرام رحمانی در خصوص شرایط اعضای زندانی کانون نویسندگان ایران و وضعیت آزادی بیان

گفتگوی سیروان قادری با بهرام رحمانی پیرامون اعضای زندانی کانون نویسندگان،وضعیت بکتاش آبتین و موضوع آزادی بیان ….

———————————————————

صدای کارزار: گفتگو با بهرام رحمانی در خصوص شرایط اعضای زندانی کانون نویسندگان ایران و وضعیت آزادی بیان


منبع:
https://mycsiw.com

———————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.