بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در ‌حمایت از اقدام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران در اعتراض به تداوم زندان اسماعیل عبدی

ما کارگران متشکل در اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن اعلام همبستگی با خواست شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران برای آزادی اسماعیل عبدی، خود را بخشی از جنبش اعتراض به زندانی کردن فعالین صنفی میدانیم و همصدا با معلمان ایران اعلام میداریم که چنانچه اسماعیل عبدی به فوریت آزاد نگردد، در‌ کنار اقدامات عملی شورای هماهنگی ‌تشکل‌های صنفی معلمان خواهیم بود. ….

————————————————-

esmail-abdi-2021

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در ‌حمایت از اقدام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران در اعتراض به تداوم زندان اسماعیل عبدی

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران در اعتراض به تداوم زندان اسماعیل عبدی، بیانیه‌ای به تاریخ هشتم فروردین صادر نموده است که در آن ضمن پافشاری بر حق معلمان و فعالین صنفی برای طرح مطالبات و خواسته‌های صنفی خود، خواستار پایان دادن به برخوردهای امنیتی ‌و قضایی به فعالیتهای صنفی شده و با تأکید بر غیرقانونی بودن حبس اسماعیل عبدی، خواهان پایان دادن به آزار و اذیت این معلم زندانی ‌و آزادی فوری وی شده است.

اسماعیل عبدی معلم آزاده‌ای که همراه و همگام با دیگر همکاران خود و در دفاع از حقوق صنفی و انسانی معلمان و دانش آموزان تلاش می‌کرد سال‌هاست که به بهانه‌های واهی امنیتی در زندان محبوس است و نهادهای امنیتی برای ممانعت از آزادی وی، پس از اتمام دوران محکومیت‌اش با احیای یک پرونده‌ی خاتمه یافته او را نه تنها در زندان نگه داشته‌اند بلکه در ماههای اخیر با انتقال‌های پشت سر هم به زندانهای مختلف، موجبات آزار و شکنجه‌ی او و خانواده‌اش را تشدید نموده‌اند.

ما کارگران ایران همواره خود را نه تنها متحد معلمان ‌‌و دیگر مزدبگیران دانسته‌ایم بلکه کارگران و معلمان و دیگر مزدبگیران را بمثابه یک طبقه بزرگ اجتماعی میدانیم که حاکمیت استثمارگر در راستای تعمیق و انباشت هر چه بیشتر حداکثر سود، نه تنها مطالبات معیشتی، اجتماعی و سیاسی ما را مورد تعرض قرار می‌دهد، بلکه در راستای بازتولید شرایط این تعرض گسترده‌ و همه جانبه به کل جامعه، با تعمیق سیاستهای سرکوبگرانه قصد ساکت کردن هرگونه فریاد حق‌خواهی و مطالبه‌گری را دارد.

سرکوب و‌ زندانی کردن معلمان، کارگران و دیگر فعالین صنفی در راستای این سیاست سیستماتیک صورت میگیرد. از اینروست که فعالین جنبش‌های صنفی و مطالباتی در عرصه‌های مختلف باید با اتحاد و همبستگی در مقابل این سرکوبگری‌ها بایستند و مانع از تداوم سیاست امنیتی کردن فعالیتهای صنفی شوند.

ما کارگران متشکل در اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن اعلام همبستگی با خواست شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران برای آزادی اسماعیل عبدی، خود را بخشی از جنبش اعتراض به زندانی کردن فعالین صنفی میدانیم و همصدا با معلمان ایران اعلام میداریم که چنانچه اسماعیل عبدی به فوریت آزاد نگردد، در‌ کنار اقدامات عملی شورای هماهنگی ‌تشکل‌های صنفی معلمان خواهیم بود.

همچنین تمامی کارگران را فرامیخوانیم تا به هر‌ نحو ممکن و در‌ کنار فعالین صنفی معلمان نسبت به تداوم زندان اسماعیل عبدی و همچنین تلاش برای آزادی تمامی کارگران ‌‌و معلمان زندانی دست به اعتراض بزنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
https://t.me/ettehad

————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.