اتحاد سراسری بازنشستگان ایران: اسماعیل گرامی فعال بازنشستگی را فورا آزاد کنید

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران با تاکید بر حق قانونی اعتراضات صنفی بازنشستگان ، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط  آقای اسماعیل گرامی است. مسؤولان بدانند، بازداشت امثال آقای اسماعیل گرامی، نه تنها نخواهد توانست امواج اعتراضات بازنشستگان را خاموش کند، بلکه بردامنه  آنها که روز به روز گسترده ترو سراسری تر می شود خواهد افزود. ….

——————————————————

esmail-gerami

اسماعیل گرامی فعال بازنشستگی را فورا آزاد کنید

طبق اخبار رسمی منتشره ، نیروهای امنیتی عصر روز ۱۴ فروردین ماه جاری  با ورود به منزل آقای اسماعیل گرامی  را  بازداشت کرده، و وسایل ارتباطی شخصی او را نیزباخود به زندان اوین برده اند.این  دومین بار در یک ماه گذشته است که ایشان بخاطر فعالیت های صنفی ودفاع ازحقوق کارگران بازنشسته تامین اجتماعی بازداشت می شود.

بازداشت آقای گرامی درمنزل، نشانه عزم حاکمیت برای ممانعت از اعتراضات بازنشستگان و فعالان بازنشستگی است. چرا باید فعالان بازنشستگی تحت فشار و بازداشت قرار گیرند؟ بازنشستگان زیر خط فقر، بیش از سایر طبقات جامعه حق دارند  به تصمیمات خانه خراب کن  مسؤلان مملکتی که  نسخه فقر و نداری را برای میلیون ها بازنشسته می پیچند وآنهارا در زیرچرخ های فقر و نداری نابود می کنند اعتراض کنند.اعتراض حق بازنشستگان است و آقای گرامی نیز ، صرفا خواست های بحق بازنشستگان را بیان می کنند.

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران با تاکید بر حق قانونی اعتراضات صنفی بازنشستگان ، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط  آقای اسماعیل گرامی است. مسؤولان بدانند، بازداشت امثال آقای اسماعیل گرامی، نه تنها نخواهد توانست امواج اعتراضات بازنشستگان را خاموش کند، بلکه بردامنه  آنها که روز به روز گسترده ترو سراسری تر می شود خواهد افزود. این باز داشت ها مانع حق جویی بازنشستگان و فعالان شأن نخواهد شد و آنها تا رسیدن به حقوق مکفی و عزتمندانه قانونی خود ازپا نخواهند نشست.

۱۶فروردین ۱۴۰۰
اتحاد سراسری بازنشستگان ایران

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.