خرمای ممتاز در میادین میوه و تره‌بار تهران ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان

خرمای خاصویی هر کیلوگرم ۲۴۵۰۰ تومان ….

——————————————-

khorma

خرمای ممتاز در میادین میوه و تره‌بار تهران ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان

قیمت انواع خرما در میادین میوه و تره بار تهران اعلام شد که قیمت انواع خرما در میادین میوه و تره بار به شرح زیر است: خرمای ممتاز بم دو رج هر کیلوگرم ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان، خرمای آلویی هر کیلوگرم ۲۸ هزار تومان، خرمای بیزو هر کیلوگرم ۳۰ هزار تومان، خرمای پیارم هر کیلوگرم ۵۹ هزار تومان، خرمای خاصویی هر کیلوگرم ۲۴۵۰۰ تومان، خرمای دشستان هر کیلوگرم ۱۷ هزار تومان، خرمای رُبّی هر کیلوگرم ۲۸ هزار تومان، خرمای زاهدی هر کیلوگرم ۲۳۹۰۰ تومان، خرمای کبکاب هر کیلوگرم ۲۴ هزار تومان، خرمای زرد طلایی هر کیلوگرم ۱۹۹۰۰ تومان و خرمای کلیته (کلوته) هر کیلوگرم ۱۷ هزار تومان.

——————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.