تجمع سه‌روزه‌ی کارگران واگن‌سازی زرند در ورودی این مجموعه

—————————————————–

7277

تجمع سه‌روزه‌ی کارگران واگن‌سازی زرند در ورودی این مجموعه

کارگران واگن‌سازی زرند در اعتراض به میزان حقوق دریافتی و عدم تعهد مدیرعامل سابق شرکت به وعده‌ی افزایش حقوق، طی سه روز گذشته در ورودی این مجموعه تجمع کردند.

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.