بازنشستگان تامین اجتماعی بار دیگر در تهران و شهرستان ها دست به تجمع زدند

در برخی شهرها از جمله در تهران حضور نیروهای انتظامی در برابر سازمان تامین اجتماعی چشمگیر بود. در مشهد نیروی انتظامی تلاش کرد تا جلوی برگزاری تجمع را بگیرد. ….

————————————————-

تهران مقابل تامین اجتماعی: تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی

تهران مقابل تامین اجتماعی: تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی

بازنشستگان تامین اجتماعی  بار دیگر در تهران و شهرستان ها دست به تجمع زدند

در حالی که پیک چهارم کرونا بیداد می کند، شهرها همه قرمز است، از واکسیناسیون خبری نیست و تجمع اعتراضی با خطر ابتلا به کرونا همراه است هزاران بازنشسته به فاصله سه روز دومین تجمع سراسری همزمان در تهران و شهرستان ها را برگزار کردند و بار دیگر عزم خود در پیگیری  مطالبات شان را با طرح شعارهای اعتراضی بیان داشتند. تجمعات اعتراضی همزمان در تهران ، کرج ، رشت، قزوین، ساری، شاهرود، اراک، خرم آباد، شوش، شوشتر، اردبیل، تبریز، اهواز ، کرمان، اصفهان، دزفول، قزوین، مشهد، نیشابور و یزد برگزار شده است. شعارهای زیر در این تجمعات امروز برجستگی و تازگی داشت:

از بس دروغ شنیدیم ما دیگه رای نمیدیم
فقط کف خیابون/ به دست میاد حقمون
ما دیگه رای نمیدیم/ حمایتی ندیدیم
اسماعیل گرامی آزاد باید گردد

در برخی شهرها از جمله در تهران حضور نیروهای انتظامی در برابر سازمان تامین اجتماعی چشمگیر بود. در مشهد نیروی انتظامی تلاش کرد تا جلوی برگزاری تجمع را بگیرد.

اعتراضات سراسری چهارشنبه ۱۸ فروردین در ادامه اعتراضات یکشنبه گذشته۱۵ فروردین، نشانه ابراز بی اعتمادی و نارضایتی شدید بازنشستگان از نتایج مرحله دوم همسان سازی حقوق و مستمری از سوی دولت و سازمان تامین اجتماعی است. براساس آنچه اعلام شده است حقوق و مستمری اکثریت بزرگ بازنشستگان تامین اجتماعی با  ۳۰ سال سابقه از  ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فراتر نخواهد رفت. ولی با این دریافتی، تامین هزینه های ضروری زندگی بازنشستگان به هیچ وجه امکانپذیر نیست این در حالی است که حتی همین رقم هم برای بازنشستگانی که با سابقه کمتر از۳۰ سال  بازنشست شده اند پرداخت نمی شود و در عین حال آمارهای رسمی رقم بیش از ده میلیون تومان در ماه را متناسب با نرخ تورم می داند. به همین دلیل اجرای ماده ۹۶ قانون تامین‌‏اجتماعی که تفسیر عملی و اجرایی آن افزایش حقوق مستمری بگیران متناسب با تورم است مورد تاکید بازنشستگان مطالبه گر است و بازنشستگان می گویند «حقوق طبق تورم» باید پرداخت شود. اما با این که سبد معیشت تناسب بیشتری با نرخ واقعی تورم دارد و نرخ رسمی اعلامی تورم از نرخ واقعی کمتر اعلام می شود، مجموعه حاکمیت حاضر به افزایش حقوق حتی در سطح نرخ رسمی تورم نیست. از این رو بازنشستگان چاره ای جز ادامه اعتراضات و حضور در خیابان در برابر خود نمی بینند.

اتحاد بازنشستگان
https://t.me/etehad_Bazn

————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.