تجمع کارگران آبفای خرمشهر در اعتراض به مطالبات معوقه

حدود ۴۰ نفر از  کارگران آبفای خرمشهر از روز شنبه تا کنون با تجمع مقابل این اداره خواستار پرداخت حقوق و مزایای معوقه خود شدند. ….

——————————————————

7246

تجمع کارگران آبفای خرمشهر در اعتراض به مطالبات معوقه

حدود ۴۰ نفر از  کارگران آبفای خرمشهر از روز شنبه تا کنون با تجمع مقابل این اداره خواستار پرداخت حقوق و مزایای معوقه خود شدند.

کارگران اداره آبفا از دی ماه سال ۹۹ تا کنون حقوق دریافت نکرده اند، همچنین اداره آبفا عیدی کارکنان خود را نیز پرداخت نکرده است. با توجه به شرایط اقتصادی و کرونا و در پیش بودن ماه رمضان برای تامین مخارج زندگی خود و خانواده با مشکل مواجه شدند و از مسئولان می‌خواهند به این موضوع رسیدگی کنند.تجمع کارگران آبفای خرمشهر در اعتراض به مطالبات معوقه حدود ۴۰ نفر از  کارگران آبفای خرمشهر از روز شنبه تا کنون با تجمع مقابل این اداره خواستار پرداخت حقوق و مزایای معوقه خود شدند. کارگران اداره آبفا از دی ماه سال ۹۹ تا کنون حقوق دریافت نکرده اند، همچنین اداره آبفا عیدی کارکنان خود را نیز پرداخت نکرده است.

با توجه به شرایط اقتصادی و کرونا و در پیش بودن ماه رمضان برای تامین مخارج زندگی خود و خانواده با مشکل مواجه شدند و از مسئولان می‌خواهند به این موضوع رسیدگی کنند.

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.