گزارشی از تجمع بازنشسگان کرج

ساعت۱۰ و نیم در مقابل اداره کل تامین اجتماعی کرج تجمع کردیم و نیروهای امنیتی از هفته قبل به مراتب خیلی بیشتر بودند و فیلمبردارهای نیروی انتظامی همه در حال فیلمبرداری بودند. ….

—————————————————–

گزارشی از تجمع بازنشسگان کرج

ساعت۱۰ و نیم در مقابل اداره کل تامین اجتماعی کرج تجمع کردیم و نیروهای امنیتی از هفته قبل به مراتب خیلی بیشتر بودند و فیلمبردارهای نیروی انتظامی همه در حال فیلمبرداری بودند.

تجمع کنندگان با شعارهای رادیکالتر و پرشورتر از همیشه شروع به شعار دادن کردند:
”کارگر زندانی آزاد باید گردد”
“ زن و بچه گرسنه صبر حالیش نمیشه /دولت سرمایه دار حرف حالیش نمیشه”
“اسماعیل گرامی آزاد باید گردد”
“درد ما درد شماست مردم به ما ملحق شوید”
“تورم گرانی بلای جان مردم”

را سر دادند. تجمع کنندگان در حالیکه با تمام‌قدرت شعار میدادند یک جوان در حال فیلم گرفتن از تجمع بود که با دخالت نیروی انتظامی برای دستگیری جوان یکی از بازنشستگان اعتراض کرده و مانع از دستگیریش شد و اعلام کرد زندگی این جوانان به زندگی ما بسته است و این جوانان فرزندان ما هستند و بلاخره مانع از دستگیری جوان شدند و یکی از نیروهای انتظامی در حین صحبت کردن با بازنشستگان اعلام‌ همدردی کرده و خلاصه کسی رو دستگیر نکردند و خانمی هم خارج از تجمع در حال فیلم گرفتن از تجمع بوده که گوشی را از او‌ گرفته و فیلم  را پاک کردند و گوشی رو بهش تحویل میدن . در حال شعار دادن بازنشسته ها تعدادی از مسئولین تأمین اجتماعی که با نیروهای امتیتی بودند با پوزخند به تجمع کننده ها برخورد میکنند که یکی از بازنشسته ها خیلی سریع در مقابل این نیروها ایستاده و اعلام می کنند شما با حقوق سیصد میلیون خیار و گوجه ده تومانی می خرید و ما با دستمزد دو میلیونی باید چگونه هزینه کنیم ؟؟

در این زمان این بازنشسته معترض مورد تشویق دیگر بازنشسته ها قرار گرفت و بازنشسته داد زد و گفت من گرسنه هستم و از کسی هم نمی ترسم فیلمم رو بگیر ترسی ندارم و تا زمانی که حقمون رو نگیریم از پای نمینشینیم.

بازنشستگان ‌با صدای رسا شعار را تکرار کردند و ۶بقاعلام کردند حق ما فقط کف خیابون بدست میاد.

در حالی که مسئولین رده بالای تامین اجتماعی با بازنشسته ها داشتند حرف می‌زدند، اعلام کردند شعارهای شما سیاسی است چرا صحبت از شستا نمی کنید در پاسخ بازنشسته ها گفتند این مسئله را باید واحد حقوقی کارگران  تامین اجتماعی دنبال کنند و حق کارگرانی که خورده شده رو باید بگیرند ما شعارهای خودمون رو کف خیابان داریم میدیم و ما و دوستان ما مثل اقای گرامی همین شعارها رو داده که حالا دستگیرش کردید و اتهام اقدام علیه امنیت ملی رو به ماها  نسبت میدید که یکی از بازنشسته اعلام کرد که ما برعلیه امنیت سرمایه اینجا جمع شدیم و شما موظف هستید امنیت کار را به عهده بگیرید ماهایی که وضعیت  خودمون و مردم زحمتکش و فرودست جامعه رو فریاد میزنیم‌ شما ما رو تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی دستگیر و زندانی میکنید جرم ما اقدام علیه منافع سرمایه است چون سرمایه است که این فلاکت رو برای ما بوجود آورده.

یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.