موج گسترده بازداشت معلمان

گویا دولت و قوه قضائیه تابستان را بهترین ایام برای بازداشت غیرقانونی و محاکمه معلمان سراسر کشور و دستگیری هیات مدیره شورای هماهنگی و کانون ها و رهبران و لیدرهای صنفی معلمان ایران می دانند اما غافل از اینکه مهر و باز گشایی مدارس ایران و روز ۱۳ مهرماه روز جهانی معلم فراخواهد رسید. …. (دنباله…)

اعلام حمایت و حضور مقابل زندان اوین

“از هفت‌تپه تا تهران، زحمتکشان در زندان” …. (دنباله…)

حسین اکبری: نقش رسانه ها در آگاهی بخشی عمومی بویژه کارگران

رسانه به عنوان ابزاری فرهنگی جایی بین اقتصاد و سیاست دارد و مآلا در خدمت اقتصادِ سیاسی است. ضمن آنکه علاوه بر ایجاد ارزش های ویژه به رشد گرایش بمصرف به شدت یاری میرساند و میتواند در خدمت مستقیم و غیر مستقیم بازار قرار گیرد. با این توضیح مختصر انتظار این است که بدانیم آیا این رابطه یا پل بین اقتصاد سیاسی و زندگی اجتماعی توده های مردم، در ابعاد جهانی و در یک کشور خاص، چگونه ارزیابی می‌شود؟ و در هر صورت نقش رسانه هایی که رویکرد مردمی دارند در آگاهی بخشی ِ عمومی به سود زندگی اجتماعی مردم به ویژه برای کارگران چگونه ممکن خواهد شد؟ …. (دنباله…)

شماره ششم بولتن کارگری کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد منتشر شد

(دنباله…)

سید هومان موسوی: من در زندان متولد شدم، در آنجایی که پدر و مادرم اعدام شدند

من سید هومان موسوی هستم. در شب یلدای سال۱۳۶۵ (۳۰ آذر ماه ) در زندان عادل آباد شیراز متولد شدم. مادرم، هایده اسلامی، در تابستان ۱۳۶۷ و پدرم سید شنتیا موسوی، در ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ در زندان عادل‌آباد اعدام شدند. از زمان تولد تا اعدام مادرم با او در زندان به سر بردم. خواهر و برادر بزرگتری هم دارم که بعد از اعدام مادر و پدرم چون هیچ یک از افراد خانواده حاضر نبودند هر سه ما را نگهداری کنند، از هم جدا شدیم …. (دنباله…)

بیانیه‌ی اعتراضی ۵۴ نویسنده و هنرمند در پی تعیین شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر برای رسیدگی یه اعتراض رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن نسبت به حکم -مجموعا- هجده سال زندان

پنجاه و چهار تن از نویسندگان و هنرمندان سرشناس در همراهی با آنها بیانیه منتشر کردند. امضاکنندگان بیانیه ضمن محکوم کردن برخوردهای امنیتی با نویسندگان خواهان لغو حکم زندان سه عضو کانون نویسندگان ایران شده‌اند. …. (دنباله…)

متن رای محکومیت لیلا حسین زاده (دانشجوی مدافع حقوق کارگران) که به دلیل حمایت هایش از کارگران در دادگاه تجدید نظر منتج به ۳۰ ماه محکومیت زندان شد

حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران خانم لیلا حسین زاده سرشگی، [اطلاعات شخصی]، آزاد با کفالت متهم است به : الف – اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی ب- اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی ج – …. (دنباله…)