موج گسترده بازداشت معلمان

گویا دولت و قوه قضائیه تابستان را بهترین ایام برای بازداشت غیرقانونی و محاکمه معلمان سراسر کشور و دستگیری هیات مدیره شورای هماهنگی و کانون ها و رهبران و لیدرهای صنفی معلمان ایران می دانند اما غافل از اینکه مهر و باز گشایی مدارس ایران و روز ۱۳ مهرماه روز جهانی معلم فراخواهد رسید. ….

——————————————-

به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد. آقای فلاحی ۱۶ مرداد درَشعبه ۱۰۵۸ تهران دادگاهی خواهند شد تا پاداش خدمت به معلمان سراسر کشور را از قاضی شهر دریافت کند همچنانکه دادگاه جناب سلامی در شعبه دوم انقلاب ساری مرکز استان مازندران برگزار خواهد شد و اقای دکتر آریا نوری نیز روز یکشنبه در دادگاه زاهدان حاضر و آخرین دفاع خود را انجام داد آقای دکتر آریا نوری حدود ۲۰ روز در سلول های انفرادی زاهدان بازداشت شده بودند درروزهای گذشته تیر ماه تعداد زیادی از کانونی ها بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفته ویا زندانی شده بودند ‌که از جمله اعضای کانون صنفی معلمان ایران در سراسر کشور بزرگ ایران ازهوشنگ کوشک از شهرهای معمولان و نجف آبادی از نجف آباد و اقای بهنام نژاد و خانم زیرک وسهیلازال بیگی از استان قزوین و اقای حمید رحمتی آموزگار فرهیخته با سابقه ممتاز وعضو ارشد کانون ها ی صنفی معلمان سراسر کشور ازشهرضا واقایان روزیخواه و دکتر حاجی ازجلفا آذربایجان و قبل ازآنها جناب حسین رضایی از بوشهر و شاه محمدی از دیواندره به زندان های ۶ و ۳ سال محکوم شده بودند  و اصغر امیر زادگان نیز در دادگاه کیفری ۱۰۱ فیروزآباد محاکمه شدند و اقایان قریانی و محمد صادق وفایی نیز یه دادگاه انقلاب ساری رفته بود ند و اقایان محمود بهشتی و اسماعیل عبدی و محمد حبیبی عبدالرضا قنبری و جناب روح الله مردانی و محمدعلی زحمتکش از آن جمله کسانی هستند که در زندان رجایی شهر و اوین و َشیراز زندانی هستند و تعداد زیادی از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان ها درانتظار بازداشت غیرقانونی و محکمه شدن و زندان رفتن هستند گویا دولت و قوه قضائیه تابستان را بهترین ایام برای بازداشت غیرقانونی و محاکمه معلمان سراسر کشور و دستگیری هیات مدیره شورای هماهنگی و کانون ها و رهبران و لیدرهای صنفی معلمان ایران می دانند اما غافل از اینکه مهر و باز گشایی مدارس ایران و روز ۱۳ مهرماه روز جهانی معلم فراخواهد رسید.

علی اکبر باغانی عضو شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.