متن رای محکومیت لیلا حسین زاده (دانشجوی مدافع حقوق کارگران) که به دلیل حمایت هایش از کارگران در دادگاه تجدید نظر منتج به ۳۰ ماه محکومیت زندان شد

حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران خانم لیلا حسین زاده سرشگی، [اطلاعات شخصی]، آزاد با کفالت متهم است به : الف – اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی ب- اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی ج – ….

گیرم که می زنید
گیرم که می بُرید
گیرم که می کشید
با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید؟

————————————————–
بنام خدا
بتاریخ ۹۶/۱۲/۱۲ در وقت فوق العاده شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه [شماره پرونده] اتهامی خانم لیلا حسین زاده فرزند احمد تحت نظر است دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای حکم مینماید.

رای دادگاه
حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران خانم لیلا حسین زاده سرشگی، [اطلاعات شخصی]، آزاد با کفالت متهم است به : الف – اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی ب- اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی ج – فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق سر دادن شعارهای ساختارشکنانه در تجمعات و ترغیب دانشجویان در صحنه تجمع و انتشار اخبار و عکس و فیلم تجمعات با توجه به کیفر خواست دادسرا و گزارش وزارت اطلاعات، وی دانشجوی دانشگاه تهران و مجرد و فاقد سابقه کیفری می باشد. حسب مستندات موجود و به لحاظ دانشجو بودن، با تفکرات سوسیالیستها و کمونیستها آشنا می شود. در فضای مجازی فعالیت خویش را در همین راستا تشدید و همزمان با طرح کارورزی دولت برای دانشجویان، اقدام به تاسیس و مدیریت کانال علیه بیگارورزی مینماید. در برخی از تجمعات از جمله مقابل مجلس و وزارت کار در حمایت از زندانیان سیاسی و کارگران حضور یافته است. وی در تاریخ ۹۶/۱۰/۰۹ در کوی دانشگاه تهران تحصن را آغاز نموده و اولین فردی بوده که شعار مرگ بر دیکتاتور را فریاد زده است رهبری تجمعات و سر دادن نوع شعارها و به اهتراز درآوردن پرچم سرخ به نشانه پرچم سرخ کمونیست، از اهم اقدامات مجرمانه متهم می باشد. حسب صفحه ۳۵ پرونده و گزارش کارشناس مربوطه، متهم از عوامل اصلی شروع اغتشاش در دانشگاه تهران بوده و به همراه سایر مرتبطین خود از داخل دانشگاه شعار دادن را شروع که منجر به درگیری نیروی انتظامی از بیرون با این افراد می شود. شعارهایی که در این تاریخ از سوی متهم و مرتبطین وی داده شده عبارتند از اصلاح طلب اصول گرا، دیگه تمام ماجرا، مرگ بر گرونی، مرگ بر بیکاری، ایرانی با غیرت حمایت حمایت، همچنین در هنگام درگیری با پلیس آنها را با لفظ بی شرف بی شرف خطاب کرده اند متهم به شرح صفحه ۲۳ پرونده به کلیه حضور خود در تجمعات غیرقانونی از جمله تجمع ۱۶ اذر ۹۴ و تجمع ۱۶ اذر ۹۵ در اعتراض به پولی شدن سرویسهای دانشگاه و اعتراض به سنوات حضور داشته و اقرار صریح دارد. تجمع جلوی دفتر ریٔیس دانشگاه تهران و جلوی مجلس و وزات کار از دیگر حضور متهم در این تجمعات میباشد که آنرا قبول دارد. آخرین تجمع نیز ۹۶/۱۰/۰۹ را پذیرفته است. به هنگام حضور در هر تجمع شعارهای هنجارشکن و ساختارشکنانه داشته است. وی پس از گرفتن عکس و فیلم از تجمع غیرقانونی، و جهت ملتهب نشان دادن فضای دانشگاه آنرا در کانال تلگرامی خود انتشار داده است. النهایه با توجه به گردشکار فوق الذکر و اوراق و محتویات پرونده و حضور در تجمعات غیرقانونی و دادن شعارهای ساختار شکنانه در جهت تضعیف نظام و زیر سوال بردن حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران، و رفع دفاعیات وکیل مدافع و لحاظ سایر شواهد و قرایٔن موجود بزهکاریش بنظر دادگاه در حد تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور محرز و مسلم است با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ و مواد ۵۰۰ و ۶۱۰ از قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات، از جهت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یکسال حبس تعزیری و از جهت اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید. مستندا به بند ح ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ و بعنوان مجازات تکمیلی بمدت ۲ سال ممنوع الخروج از کشور اعلام می نماید. رای حضوری و پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

—————————————————–
لیلا حسین زاده به دلیل دفاع از حقوق کارگران و اعتراض به گرانی و طرح باصطلاح کارورزی دانشجویان که چیزی جز بیگاری از آنان نیست محکوم به زندان شده است. آنیشا اسدالهی، عاطفه رنگریز، مرضیه امیری و ندا ناجی نمونه هایی دیگر از حامیان حقوق کارگران هستند که به دلیل مشارکت در تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر در مقابل مجلس بازداشت و همچنان در زندان بلاتکلیف هستند. با وجود اینکه طبق قانون و رویه جاری قضایی متهمان پس از بازجویی و تحقیقات مقدماتی می بایست با قرار کفالت یا وثیقه تا روز برگزاری دادگاه آزاد شوند اما به رغم پایان بازجویی نامبردگان، برای فشار بیشتر بر این مدافعان حقوق کارگر، دستگاه امنیتی و قضایی آنها را آزاد نمی کند.

t.me/vahedsynda

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.