شماره ششم بولتن کارگری کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد منتشر شد

——————————————————————–

بولتن را در لینک مطالعه کنید:

http://lajvar.se/pdf/boltan-kargeri-6.pdf

1553

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.