احمد سیف: ما و این اقتصاد « نیمه پخته ما»!

نگرانی اصلی من ولی در جای دیگری است. یعنی، ما درایران به جای این که براساس قابلیت ها و نیازهای جامعه یک استراتژی میان مدت و درازمدت اقتصادی را پی گیری کنیم، به واقع بطور روزانه و اغلب هم بدون هیچ دورنما، سیاست پردازی می کنیم. و البته که تعجبی ندارد که اوضاع اقتصادی ما هرروزه مخاطره آمیز تر می شود. …. (دنباله…)

تعطیلی ۵۰ واحد تولید قارچ و بیکاری کارگران

در یک سال گذشته میزان تولیدات قارچ با ۱۳ هزار تن کاهش، از ۷۳ هزار و ۶۰۰ تن به ۶۰ هزار تن رسیده است. تعداد مزارع قارچ خوراکی کشور هم از ۳۵۴ مزرعه به ۳۰۴ مزرعه کاهش یافته است. …. (دنباله…)

نرگس محمدی در زندان به فلج عضلانی مبتلا شد

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، از بازگشت بیماری عصبی و فلج عضلانی همسرش در زندان اوین خبر داده است. …. (دنباله…)

عکس: روستای میمند کرمان

روستای میمند کرمان بی شک یکی از باستانی ترین سکونتگاه های بشر در جهان است که از دوازده هزارسال پیش تاکنون همچنان پابرجاست و به حیات خود ادامه میدهد! …. (دنباله…)

موفقیت کارگران ماهشهر

آخرین خبرها از ماهشهر حاکی است که کارگران مجتمع های پتروشیمی ماهشهر به بخشی از خواسته های خود رسیده اند و کارفرما موافقت کرده است که بخشی از خواسته های کارگران را به اجرا در آورد. …. (دنباله…)