تعطیلی ۵۰ واحد تولید قارچ و بیکاری کارگران

در یک سال گذشته میزان تولیدات قارچ با ۱۳ هزار تن کاهش، از ۷۳ هزار و ۶۰۰ تن به ۶۰ هزار تن رسیده است. تعداد مزارع قارچ خوراکی کشور هم از ۳۵۴ مزرعه به ۳۰۴ مزرعه کاهش یافته است. ….

رئیس تعاونی تولیدکنندگان قارچ از تعطیلی پنجاه واحد تولید قارچ خوراکی و بیکاری کارگران فعال در این واحدهای تولیدی طی یک سال گذشته خبر داد. محمدرضا نوربخش رئیس تعاونی تولیدکنندگان قارچ در گفت و گو با ایلنا، تعداد مزارع قارچ خوراکی را در کشور ۳۵۴ مزرعه اعلام کرد و گفت: به دلیل عدم اعمال سیاست‌های حمایتی تعداد مزارع قارچ به ۳۰۴ مزرعه کاهش یافته است. وی از کاهش میزان تولیدات قارچ طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: میزان تولیدات قارچ از ۷۳ هزار و ۶۰۰ تن با ۱۳ هزار تن کاهش به ۶۰ هزار تن رسیده است.

نوربخش خواستار افزایش سیاست‌های حمایتی دولت در این بخش شد و گفت: در حال حاضر نه هزار نفر به صورت مستقیم و ۲۴ هزار نفر به صورت غیر مستقیم در بخش تولیدات قارچ فعال هستند که در صورت عدم اعمال سیاست‌های حمایتی بیکار می‌شوند.
او در ادامه خواستار افزایش ۲۰ درصدی قیمت قارچ خوراکی در سال جاری شد و گفت: در صورت عدم افزایش قیمت قارچ خوراکی امسال در مقایسه با سال گذشته مزارع بیشتری از عرصه فعالیت در این زمینه خارج می‌شوند.

ارسال دیدگاه