عکس: روستای میمند کرمان

روستای میمند کرمان بی شک یکی از باستانی ترین سکونتگاه های بشر در جهان است که از دوازده هزارسال پیش تاکنون همچنان پابرجاست و به حیات خود ادامه میدهد! ….
مهر:

[تاریخ مطلب: نوزدهم

ارسال دیدگاه