اشرف علیخانی: زن ستیزی ممنوع!

متاسفانه قوانین رسمی  یک کشور که توسط حکومتها نوشته و اجرا میشوند بویژه در کشورهای عقب نگهداشته شده، اغلب ریشه در فرهنگ همان جوامع دارد و فرهنگها نیز غالبا” چیزی جز همان « اخلاقیات» و « بایدها و نباید و شایستها و ناشایستها» نیستند. نتیجه اینکه هرچه میزان طرح و تثبیت قوانین دولتها و حکومتها، بر معیار « اخلاقیات» باشد، قید و بندها و بایدها و نبایدها نیز بیشتر میشود و سرانجام سلب آزادی از جامعه به امری بدیهی تبدیل شده تا جاییکه دیگر کسی متوجه ضدانسانی بودن آنها نمیشود. …. (دنباله…)

هیات موسس سندیکای کارگران نقاش استان البرز: حمایت های شما عزیزان به بار نشست!

شاهرخ زمانی را به گوهر دشت بر گرداندند. …. (دنباله…)

پایان اعتصاب غذای شاهرخ زمانی و انتقال به زندان رجایی شهر

(دنباله…)

آقای روحانی پاسخ بدهد!

نامه کنفدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری ( آی تی یو سی) به حسن روحانی نسبت به وضعیت نگران کننده شاهرخ زمانی، کارگر زندانی در ایران ….
(دنباله…)

کوستا ورگوپولوس: آیا افزایش نابرابری های اجتماعی، موجب رکود اقتصادیست؟

سرمایه داران، مضطرب از بقای خویش، دیگر بدنبال حد اکثر سود با افزایش تولید نیستند، بلکه  سهم خود از ارزش اضافی را بالا می برند- حتی به قیمت رکود اقتصادی. چنین ساختاری راه پس وپیش ندارد. بنظر نمی رسد که هیچ داروئی قادر به نجات آن باشد، علاوه بر این مشکلات اجتماعی پدید آمده، فرسایش این ساختار را تسریع می کند. افزایش نابرابری ها، از یک سو، طبقه متوسط که «ضامن» ثبات جامعه، نهاد های اجتماعی و دمکراسی است  را تضعیف می کند واز سوی دیگر، بیکاری وسیع، منجر به کاهش درآمد کشور وسود  بالقوه  سرمایه داران می گردد. …. (دنباله…)