هیات موسس سندیکای کارگران نقاش استان البرز: حمایت های شما عزیزان به بار نشست!

شاهرخ زمانی را به گوهر دشت بر گرداندند. ….

درود بر کارگران ، درود بر تشکل های کارگری ، درود بر مردم آزادی خواه ، درود بر سندیکا ها و اتحادیه های کارگری ایران و جهان ، درود بر کمیته های کارگری و فعالین کارگری و درود بر تمامی انسان های شریفی که طی ۳۹ روز گذشته شاهرخ زمانی را تنها نگذاشتند و او را با همدلی  حمایت های مادی و معنوی به پیروزی رسادند.

بدون شک حمایت های شما عزیزان باعث گردید تا مقاومت و اعتصاب شاهرخ زمانی بنتیجه برسد و تبعید غیر قانونی او به قزلحصار لغو گردد.
خبر دار شدیم روز قبل شاهرخ زمانی که به صورت غیر قانونی به زندان قزل حصار تبعید شده بود و در مقابل در اعتراض به تبعید غیر قانونی دست به اعتصاب غذا زده بود و می خواست تا او را به گوهر دشت بر گردانند ، مقاومت و اعتراض او  و صد البته در نتیجه حمایت های بیدریغ شما عزیزان پیروز شد و شاهرخ را به گوهر دشت بر گرداندند.پس از بر گرداندن شاهرخ به گوهر دشت او اعتصاب غذای ۳۸ روزه خود را شکست.

ما ضمن تشکر و قدر دانی از تمامی حمایت کنندگان این پیروزی را به طبقه کارگر ایران و جهان تبریک می گوییم .
امید وارم با درس گرفتن از حمایت های فوق به اتحاد بیشتری دست بیابیم.

هیات موسس سندیکای کارگران نقاش استان البرز
۲۶/۱/۱۳۹۳
————————————

تکثیر از : کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.