محمد قراگوزلو: بی کاری، فقر و روسپی گری

خرداد ۱۳۵۵ بود به گمانم. یک سال زودتر از بقیه ی بچه ها دیپلم گرفته بودم. در فقدان ۱۴ ساله ی پدر و غیاب سال های طولانی مادر، خیلی زود قاتی سیاست شده بودم. از کُنج کوچه های باریک و خیابان های تاریک جنوب تهران، پرت شده بودم وسط میدان جامعه.  ادامه »

نژاد حسینیان از روند یک معامله نفتی خبر داد: خیانتی که برای ۲۵ سال دامن کشور را خواهد گرفت

 معاون سابق امور بین‌الملل وزارت نفت و نماینده اسبق ایران در سازمان ملل متحد، پرده از کیفیت معامله ای توسط برداشت که در صورت تصویب آن در مجلس، “خیانتی برای ۲۵ سال دامن ایران راخواهد گرفت.” (دنباله…)

پـویـان انصـاری: جـدل های اپـوزیسیـونـی …!

بنابراین بنده خواهش می کنم اگر به جـلادی مانند “خمینـی و یا خامنه ای” می گوئید آقــا…، لطفأ برای بنـده از کلمه آقـا استفاده نکنید و واقعـأ نمی دانم چرا شما همیشه آنطرفی غش می کنید! (دنباله…)

تاج زاده: نظام لاییک ترکیه با همه پرسی دست نظامیان را از قوه قضاییه کوتاه میکند، در ایران نظامیان کودتاگر همه منتقدین را حذف میکنند

در نظام لائیک ترکیه اکنون به پیشنهاد یک حزب مسلمان برای تغییرات قانون اساسی همه پرسی انجام می شود و آقای اردوغان با شعار وداع با کودتا( کودتا خداحافظ) دست نظامیان را از کنترل قوه قضائیه کوتاه می کند و آن ها را به پادگان ها بازمی گرداند تا به وظیفه اصلی شان که پاسداری از مرزهای کشورشان است، بپردازند (دنباله…)

کانون روزنامه نگاران و نویسندگان برای آزادی: در سوگ ستار لقائی

کانون روزنامه نگاران و نویسندگان برای آزادی درگذشت ستارلقایی را به خانواده وی و جامعه ی هنری-  فرهنگی- سیاسی و بویژه هم سنگرانش در کانون نویسندگان ایران و انجمن قلم ایران در تبعید تسلیت می گوید و یاد او را گرامی می دارد. (دنباله…)