بهرام رحمانی: سیاست‌های نژادپرستانه حاکمیت آمریکا و ابرقدرتی آن، بیش از پیش زیر سئوال رفت!

بی‌تردید اعتراض مردم آمریکا به‌ویژه رنگین‌پوستان علیه دولت ترامپ و تبعیض نژادی و وحشی‌گری پلیس بر حق و عادلانه است. بنابراین هر فرد و نهاد و سازمان مردمی و آزادی‌‌خواه و برابری‌طلب موظف است از این‌ اعتراض‌های مردم آمریکا حمایت کند! …. (دنباله…)

“نه گلوله …نه خون”، شعر از فرح نوتاش

باور نمی شود…
تصورش بس سخت
مهد کاذب حقوق بشر
دروغ بزرگ دموکراسی
و روز روشن…در خیابان
اعدام علنی… (دنباله…)

سید رسول طالب مقدم عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حوم برای اجرای حکم با بدرقه تعدادی از همکارانش به قرنطیه زندان اوین منتقل گردید

۷۴ ضربه شلاق بر پیگر کارگر زحمتکش  سید رسول طالب مقدم عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه زدند و برای اجرای حکم با بدرقه تعدادی از همکارانش به قرنطیه زندان اوین منتقل گردید …. (دنباله…)

سیدرسول طالب مقدم از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر ۹۸ و عضو سندیکای کارگران شرکت واحد جهت اجرای حکم زندان احضار شد

با تماس‌های مکرر اجرای احکام، سیدرسول طالب مقدم از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر ۹۸ و عضو سندیکای کارگران شرکت واحد جهت اجرای حکم زندان برای روز دوشنبه ۱۲ خرداد احضار شد …. (دنباله…)

نامه سرگشاده سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در رابطه با پیام کنفدراسیون ای یو اف

از نظر حقوقی آی یو اف (IUF) این اجازه را ندارد که در روابط تشکیلاتی و داخلی  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه دخالت مستقیم داشته باشد و به نماینده گی از  طرف سندیکای هفت تپه، شخص و یا اشخاصی را برای انجام اموری که ارتباط مستقیمی  به انجام‌ وظایف سندیکا کارگران هفت تپه دارد، دخالتگری داشته باشد، مگر اینکه باهماهنگی قبلی با سندیکای کارگران هفت تپه در این مورد به توافق رسیده باشند. …. (دنباله…)

کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی: زن به عنوان تابعی از مرد

فهم مسأله زن در جامعه، با داشتن درکی از زن به عنوان تابعی از مردان، فراتر از لقلقه‌ی زبانی لیبرال بودن یا کمونیست بودن لازم دارد. …. (دنباله…)

آسیه، جورج و جنگل زاگرس

آسیه پناهی که نامش هم تناقض عجیبی دارد و از بی‌پناهی مُرد؛ با جورج فلوید سیاه‌پوست که در ۲۵ می ۲۰۲۰ توسط پلیس سفیدپوست مینه‌سوتا در آمریکا به طرزی وحشیانه کشته شد؛ و جنگل‌های زاگرس که در آتش می‌سوزند، هر سه وجه مشترکی دارند. توجه به این وجه مشترک به شناخت ماهیت ستم در دنیای ما کمک می‌کند. …. (دنباله…)

خسرو صادقی بروجنی: چهره‌ی طبقاتی کرونا

آن چه ویروس همه‌گیر به ما می‌آموزد به‌سان آزمایشگاهی است که اغلب باورهای ما را محک می‌زد؛ آیا بیماری قوی و ضعیف برایش تفاوتی ندارد و هر دو به یک نسبت ضرر می‌بینند؟ آیا توصیه‌های ساده و پیش پا افتاده برای تمام ساکنان زمین برای همگان همین قدر ساده به نظر می‌رسد؟ آیا نظام بهداشتی و تحقیقات پزشکی در جهت رفاه شهروندان عمل می‌کند یا جهت‌گیری سیاستی‌شان تولید سود بیشتر است؟ و دست آخر این که نظام اقتصادی- اجتماعی حاکم بر جهان که آن را با نام «سرمایه‌داری» می‌شناسیم از هر بحرانی چه میزان می‌تواند برای بازتولید و تحکیم پایه‌های طبقاتی و داروینیستی خود بهره بگیرد؟ …. (دنباله…)