“نه گلوله …نه خون”، شعر از فرح نوتاش

باور نمی شود…
تصورش بس سخت
مهد کاذب حقوق بشر
دروغ بزرگ دموکراسی
و روز روشن…در خیابان
اعدام علنی…

—————————————————————-

2859

نه گلوله …نه خون

نمی توانم… نفس بکشم
نمی توانم …نفس بکشم
جرج فلوید… با درد و زحمت گفت

نیستی تنها …تو
در آمریکا …
هیچ کس نمی تواند که نفس بکشد
پلیس جلاد …
قبل از مرگ فلوید
با اطمینان کامل گفت

نه همیشه نیازی … به گلوله و آتش
نه همیشه نیازی…
به جویبار خون
روش های … کشتن انسان
چه بسیار…
۲۵ ماه مه…مینیا پولیس
عابری ایستاد لحظاتی
برای ضبط یک سند مهم تاریخی
از سیاست داخلی رژیم آمریکا
و جنایت پلیس آمریکا

باور نمی شود…
تصورش بس سخت
مهد کاذب حقوق بشر
دروغ بزرگ دموکراسی
و روز روشن…در خیابان
اعدام علنی…

جلاد با تمام سنگینی
زانو زده بر گلوی قربانی
و در حال که راحت
در جیب دارد دست
گه گاه با نوک انگشت
لمس می کند شاهرگ و نبض
تا مطمئن گردد … از روند عادی مرگ

دقایقی کشدار …
چون قرنی
جلاد بس بی اعتنا…
به فریاد مضطرب مردم
داری می کشی… بردار
زانو… از گلو گاه قربانی
ولی پلیس آمریکا
مصمم در اجرای اوامر
به پایان می برد
اعدام عادی خیابانی

سپس می آورند… خبرگزاری ها
جان سپرد امروز … تروریستی
به هنگام دستگیری… و در گیری های خیابانی

هر سال… بیش از هزار اعدام خیابانی
بی دادگاه است و دادرسی
و سیاهان آمریکا …
بیشترین قربانی

شروع شده است قیام مردم دلیر
در تمام ایالت های آمریکا
انقلابی بعدی
علیه برده داری
وسیاست های کریه آمریکا

فرح نوتاش
وین. ۰۱٫۰۶٫۲۰۲۰
کتاب شعر ۹
www.farah-notash.com

———————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.