نامه سرگشاده سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در رابطه با پیام کنفدراسیون ای یو اف

از نظر حقوقی آی یو اف (IUF) این اجازه را ندارد که در روابط تشکیلاتی و داخلی  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه دخالت مستقیم داشته باشد و به نماینده گی از  طرف سندیکای هفت تپه، شخص و یا اشخاصی را برای انجام اموری که ارتباط مستقیمی  به انجام‌ وظایف سندیکا کارگران هفت تپه دارد، دخالتگری داشته باشد، مگر اینکه باهماهنگی قبلی با سندیکای کارگران هفت تپه در این مورد به توافق رسیده باشند. ….

——————————————————————–

logo-7tapeh

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

نامه سرگشاده در رابطه با پیام کنفدراسیون ای یو اف

به تاریخ ۲۰ ماه می سال ۲۰۲۰ یک متن از طرف آی یو اف در سایت های اینترنتی منتشر شده است.
در این پیام خطاب به مسئولین مربوطه امده است که آقای فریدون نیکوفرد بعنوان نماینده مجاز ای یو اف و همچنین به نمایندگی از طرف کارگران هفت تپه، در جلسه دادگاهی امید اسد بیگی،کارفرمای شرکت نیشکر هفت تپه  حضور داشته باشد.

برای ما  سندیکای  کارگران نیشکر هفت تپه، جای سئول دارد که چرا آی یو اف برای سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه تعیین تکلیف می کند!

اولا اگر قرار است آی یو اف، نظراتی در باره حضور  اعضای سندیکای کارگران‌ نیشکر هفت تپه در جلسات دادگاهی امید اسد بیگی و سایر متهمین پرونده اختلاس ارزی یا موارد دیگر داشته باشد، چرا  با سندیکای کارگران هفت تپه تماس نگرفته است؟

آیا کسانی خارج از سندیکای هفت تپه (در داخل و یا خارج ایران) کار چاق کن شده اند و به دلیل داشتن ارتباط با اتحادیه های بین المللی، وارد معامله شده و افرادی را بعنوان نماینده سندیکای کارگران هفت تپه به آی یو اف معرفی کرده اند؟

جواب ما بعنوان سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با استناد به نامه منتشر شده ای یو اف، این‌ است که فرد و یا افرادی بخصوص در خارج از کشور به دلیل شرایط شغلی در اتحادیه ها، توانسته اند افرادی چون فریدون نیکو فرد را بعنوان‌ نماینده و عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به آی یو اف معرفی کنند و آی یو اف بر این مبنی کاملا غلط آقای نیکو فرد را بعنوان نماینده سندیکا و نماینده کارگران هفت تپه معرفی کرده است.

در اینجا ذکر چند نکته لازم است:
اول اینکه از نظر حقوقی آی یو اف (IUF) این اجازه را ندارد که در روابط تشکیلاتی و داخلی  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه دخالت مستقیم داشته باشد و به نماینده گی از  طرف سندیکای هفت تپه، شخص و یا اشخاصی را برای انجام اموری که ارتباط مستقیمی  به انجام‌ وظایف سندیکا کارگران هفت تپه دارد، دخالتگری داشته باشد، مگر اینکه باهماهنگی قبلی با سندیکای کارگران هفت تپه در این مورد به توافق رسیده باشند.

دوم‌ اینکه آقای فریدون نیکو فرد عضو سندیکای کارگران هفت تپه نمیباشند.

آقای فریدون نیکو فرد و رضا رخشان  به دلیل تعهد کتبی که در دفاتر اسناد رسمی  به نهادهای امنیتی ومدیر عامل وقت هفت‌ تپه مبنی براینکه درصورت بازگشت به کار دیگر هیچ گونه فعالیتی نخواهند داشت و تخلافات متعدد، از طرف  هیئت مدیره سندیکای کارگران هفت تپه اخراج شده اند و همچنین آقای فریدون نیکوفرد بطور شخصی هم از سندیکای هفت تپه، استعفای خود را به هیئت مدیره تحویل داده اند.

با توجه به آنچه گفته شد آقای فریدون نیکو فرد، نه عضو سندیکا هستند و نه عضو  هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه.

توضیحاتی کوتاه در باره آقای فریدون نیکو فرد
آقای نیکو فرد در روز های اول ایجاد سندیکای کارگران‌نیشکر هفت تپه بعنوان عضو هیئت مدیره سندیکا فعالیت داشتند. ایشان بعد از مدتی مسیر خود را تغییر و‌‌ فعالیت های کارگری را کنار گذاشتند و در سال های اخیر  بطور رسمی و علنی همکاری خود را با کارفرمایان  شرکت نیشکر هفت تپه ادامه داده اند.
ایشان در جریان اعتصاب کارگران هفت‌تپه بخصوص در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نه تنها در جمع اعتراضی کارگران برای احقاق حقوق پایمال شده توسط کار فرمایان شرکت هفت تپه حضور نداشت،بلکه به اتفاق رخشان در کنار رستمی و اسد بیگی قرار گرفته و خواستار سرکوب بیشتر کارگران اعتصابی شد ه بود.
اقای فریدون نیکو فرد در سال ۱۳۹۶ زمانی که کارگران‌ هفت تپه در سنگر کارخانه برای کسب مطالبات دست به اعتراص زده بودند حامی مستقیم کارفرما بود.
در آن اعتراض زد و خورد ی ما بین کارگران با رستمی ( یکی از کارفرمایان هفت تپه و‌ مدیر عامل وقت شرکت هفت تپه ) و دیگر عوامل کارفرما در گرفت که در جریان این زد و خورد چند تن از کارگران و  همچنین رستمی زخمی و روانه بیمارستان شدند.
آقای فریدون نیکوفرد ضمن همراهی و عیادت از کارفرمای شرکت ( رستمی ) که در بیمارستان ذزفول بستری بود در مقابل درب ورودی  بیمارستان از کارفرمایان هفت تپه خواستار شد که نباید با کارگران معترض مدارا کرد و باید بیشتر سرکوب شوند.( فیلم ان موجود است)

در ادامه همین‌خوش خدمتی ها به کارفرما و‌خیانت به کارگران، آقای فریدون نیکو فرد و رضا رخشان در همراهی با دیگر عوامل کارفرمای شرکت نیشکر هفت تپه کانال تلگرامی گفتگوی کارگر  با کارفرما را ایجاد کردند.
در این صفحه تلگرامی تلاش آقای نیکو فرد و رضا رخشان این بود که ضمن حمایت از کارفرمای شرکت با تهمت و تفرقه انداختن‌ در صفوف کارگران‌ آنها را از برگزاری تجمعات اعتراضی منع کنند.

آنها در آن صفحه تلگرامی به صورت  نوشتاری و صوتی، بارها بر علیه کارگران مبارزه هفت‌ تپه و‌نماینده گان آنها ،و دیگر فعالین جنبش کارگری دست به تخریب زدند.
تلاش آنها این بود تا با ایجاد فضای یاس و نا امیدی، توهین و‌تهمت در صفوف کارگران‌  هفت تپه و نماینده گان واقعی کارگران، تفرقه ایجاد کنند تا کارفرمایانی همچون  اسد بیگی بیشتر و بهتر بتوانند  به ظلم و ستم خود در هفت تپه ادامه.

نکته پایانی؛
همانطور که قبلا اشاره شد کنفدراسیون بین‌الملی ای یو اف، از نظر حقوقی و تشکیلاتی این اجازه را ندارد در امور داخلی سندیکای کارگران‌ نیشکر هفت تپه دخالت داشته باشد، چرا که مجوز تعیین نماینده برای حضور در جلسه دادگاهی امید اسد بیگی و یا موارد دیگر، باید مستقیما  از طریق سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه صورت گیرد.
پس رعایت حقوق و موازین داخلی سندیکای کارگران نیشکر  هفت تپه یکی از  پیش شرط های روابط ما با دیگر تشکل های می باشد و لازم است که، آی یو اف در این زمینه شفاف سازی کرده و مشخص کند چه کسانی به نام سندیکای کارگران هفت تپه با آنها در تماس هستند؟.

اتحاد رمز پیروزیست.
کارگران فقط با اتحاد خود میتوانند به حق خود برسند.
اتحاد اتحاد، پیروزی

۱۱/خردادماه ۱۳۹۹
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

Http://Instagram.com/syndicahafttp

————————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.