“از دور، از نزدیک”، گفتگوی کارگری با علی پیچگاه / فیلمی از عباس سماکار

گفتگو با علی پیچگاه نماینده کمیته اعتصاب کارگری و شورای کارگران شرکت نفت در سال ۱۳۵۷ فیلمی از عباس سماکار ژانویه ۲۰۱۹٫ …. (دنباله…)

تهدید خانواده‌های اسماعیل بخشی و سپیده قلیان به سکوت از سوی ماموران اداره اطلاعات شوش

داره اطلاعات شوش پس از احضار خانواده این دو زندانی از آنها خواسته تا با رسانه‌ها گفت‌وگو نداشته باشند در غیر این صورت برای «همه اعضای خانواده» پرونده تشکیل خواهد شد. …. (دنباله…)

“وظیفه ما: تسریع ساختن جنبشی برای انقلاب کمونیستی، آماده‌سازی زمینه، آماده‌سازی مردم از طریق ساختن هسته‌های ۳ تا ۵ نفره برای بوجود آوردن و آماده‌سازی پیشاهنگ (حزب)!”، نوشته برهان عظیمی

وظیفه ما در اوضاع کنونی این است که ما طرفداران سنتز نوین کمونیسم و نسل نوین کمونیست انقلابی که به دنبال تنها و یگانه آلترناتیو  برای رهایی واقی‌اند کار ساختن هسته‌های ۳ تا ۵ نفره را تسریع کنیم. این هسته‌ها پایه‌های ایجاد حزب پیشتاز در درون ایران و نه در خارج کشور هستند. …. (دنباله…)

نسیم خاکسار: روایت‌های داستان و شعر از چگونه بودن ما در چهل سال بعد از انقلاب ۵۷

متن گفتار در کنفرانس: انقلاب ایران، پس از ۴۰ سال. ایران آکادمیا. ۱۱ ژانویه ۲۰۱۹، لیدن. هلند
دادن گزارشی مختصر از روایت زندگی ما (مردم در مرتبه و صورتهای متفاوت آن) و دیدگاههای ما از انقلاب و واقعیت های برخاسته از دل آن در طی این چهل سال و بازتاب آن در شعر و داستان، وظیفه‌ای است که این جستار به عهده دارد. …. (دنباله…)

شهاب برهان: اعتصاب عمومی

ناکارآمدی راه ها و روش های قانونی برای تحمیل خواسته های خود به حکومت، روز به روز بیشتر برای اقشار گوناگون مردم آشکار می شود و جز توسل به راه ها و روش های فراقانونی، چاره ای برایشان نمی ماند. اعتصاب، یکی از این راه و روش هاست، که شاهد گسترش استفاده از آن، یویژه در میان کارگران هستیم. …. (دنباله…)