شهاب برهان: اعتصاب عمومی

ناکارآمدی راه ها و روش های قانونی برای تحمیل خواسته های خود به حکومت، روز به روز بیشتر برای اقشار گوناگون مردم آشکار می شود و جز توسل به راه ها و روش های فراقانونی، چاره ای برایشان نمی ماند. اعتصاب، یکی از این راه و روش هاست، که شاهد گسترش استفاده از آن، یویژه در میان کارگران هستیم. ….

1111

———————————————
ادامه مقاله را در لینک زیر مطالعه نمایید:
http://lajvar.se/pdf/etesabe-omoumi.pdf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.