تزریق ‘۴ هزار میلیارد تومان’ برای کمک به بازار بورس تهران

(دنباله…)

سخنان ضد و نقیض مقامات قضایی در باره حوادث بند ۳۵۰ زندان اوین

(دنباله…)

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی می گوید مشروعیت حکومت به رای مردم نیست

(دنباله…)

عدم دسترسی محمدرضا پورشجری به داروهای حیاتی پس از دوبار سکته قلبی

در پی انتقال به بهداری زندان …. (دنباله…)

پیام کنشگران کارزار لگام ( لغو گام به گام مجازات اعدام ) به مردم آزادیخواه ایران درباره ی دیدار دو هیئت اروپایی از ایران

سیمین بهبهانی، جعفر پناهی، علی رضا جباری، فریبرز رئیس دانا، نسرین ستوده، نرگس محمدی، اسماعیل مفتی زاده، محمد ملکی و محمد نوری زاد از بانیان و حامیان کارزار لگام در ایران، در پیامی خطاب به مردم ایران درباره دیدار فعالان حقوق بشر با نمایندگان هیئت های اروپایی و واکنش مقامات جمهوری اسلامی نسبت به آن دیدارها اعلام کرده اند که «حق مسلم هرکس این است که به گفتگو با هرکس دیگر که خود بخواهد، به ویژه درچارچوب موازین قانونی و قابل دفاع بپردازد. …. (دنباله…)

پرویز میرمکری: معرفی کتاب “اعترافات مردی که خود را مرتکب شده بود”

من هم معتقد هستم پسامدرنیزم قفظ بی شکل کردن اندام مدرنیت ودرهم شکستن ساختار آن نیست این آوار شدن باید در ساختمان ویران شده معنای انبوهی تازه بدهد امری که به نظر من نانام در آن موفق است. …. (دنباله…)