پرویز میرمکری: معرفی کتاب “اعترافات مردی که خود را مرتکب شده بود”

من هم معتقد هستم پسامدرنیزم قفظ بی شکل کردن اندام مدرنیت ودرهم شکستن ساختار آن نیست این آوار شدن باید در ساختمان ویران شده معنای انبوهی تازه بدهد امری که به نظر من نانام در آن موفق است. ….

“اعترافات مردی که خود را مرتکب شده بود”

آدرس کتاب به صورت آنلاین:
http://naanaambook.com
کتاب جدید نانام (حسین مارتین فاضلی) به نام “اعترافات مردی که خود را مرتکب شده بود” به شکل الکترونیکی با فوتوگرافی سیامک غفاری چاپ شد و پا به دنیایی انترنتی  گذاشت.

مقصود من اکنون  نقد و بررسی کتاب در حال حاضر نیست که از  مجال و حضور ذهن دورهستم

خواسته ام که خبر نشر آن را به لجور داده و تبریکی به نانام خودمان  گفته باشم.

من در فیلم های کوتاه نانام رگه های بی نهایت آشکار و لطیف انسانی میبینم که تصویر در آن به زبانی ظریف در می آید و در شعرهایش زبانی نه  شسته و نروفته  به تصویری عریان وسرسام گرفته و بی تعارف  وبه شکل خود شاعر می رسد

و من هم معتقد هستم پسامدرنیزم قفظ  بی شکل کردن اندام مدرنیت و درهم شکستن ساختار ان نیست

این آوار شدن باید در ساختمان ویران شده معنای انبوهی تازه بدهد امری که به نظر من نانام در آن موفق است. با شعری در این مجموعه و بهترین آرزوها برای نانام عزیز.

.حقایق نگفته‌ی بسیار. ظرف‌های نشسته. آبِ کم

فروخته‌ام
جاذبه را به نیوتون
گردش زمین را به گالیله

و نشسته‌ام
تا بگویند

دیگر به تو ربطی ندارد .

نانام
Web design: Sandro Salsi

Photographs: Siyamak Ghaffari

Sketches: Iain Mac Henry

پرویز میرمکری

——————————————–
کتاب به شکل پی دی اف:
http://naanaambook.com/wp-content/uploads/2014/04/naanaam_BOOK.pdf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.