بهرام رحمانی: تا روزی که حکومت اسلامی در قدرت است سرکوب سیستماتیک زنان هم ادامه دارد!

بحث بر سر جنسیت پست رییس جمهوری و هر پست و مقام دولتی نیست. اساس بحث بر سر آن است که حکومت اسلامی ایران، حکومت آپارتاید جنسی است و ایدئولوژی اسلامی و قوانین اش زن ستیز و آزادی ستیز است. از این رو، این حکومت سی و چهار سال است که به طور سیستماتیک زنان را سرکوب می کند. …. (دنباله…)

محمد قراگوزلو: انقلاب نیمه تمام

اعتصاب عمومی کارگران در مصر – دو هفته پس از خیزش های مستمر خیابانی – آغاز شده است. کارگران کانال سوئز و کارگران بخش های دیگر به میدان مبارزه آمده اند. استمرار روند و شرایط انقلابی، به مرور نیروهای سازش کار، لیبرال، ملی و مرتجع را به سود عروج طبقه ی کارگر کنار خواهد زد. فرودستان مصری در آستانه ی دوراهی سرنوشت ایستاده اند. سوسیالیسم یا بربریت؟ …. (دنباله…)

ایران متهم به ارسال سلاح برای اسلام‌گرایان سومالی

(دنباله…)

نامه اتحادیه اروپا به سفیر ایران در بروکسل در حمایت از آرش صادقی

ما آرش صادقی را که تنها بخاطر فعالیتِ صلح آمیزِ خود، یعنی حق آزادی بیان دستگیر شده، یک زندانی عقیدتی بحساب میآوریم و خواستارِ آزادی بی قید و شرط وی هستیم. …. (دنباله…)

شرکتهای کشتیرانی چینی هم به تحریم کنندگان ایران پیوستند

(دنباله…)

تاجزاده: آزادی زندانیان سیاسی در اختیار روحانی نیست

(دنباله…)