تاجزاده: آزادی زندانیان سیاسی در اختیار روحانی نیست


العربیه:
سید مصطفی تاجزاده در واکنش به اظهارات اخیر برخی از اصول گرایان در نکوهش جنبش سبز و اصلاح طلب ها، به بیان برخی “ای کاش ها” در خصوص انتخابات سال ۸۸ پرداخته است. به گزارش سایت ایرانی نوروز این زندانی سیاسی با بیان اینکه قصد ندارد در شرایط فعلی کام ملت را تلخ کند، دلیل خود از بیان این موارد گم نشدن راه و جلوگیری از اینکه متهمان به دخالت های غیرقانونی در انتخابات در جایگاه شاکی ننشینند و علیه اصلاح طلبان کیفرخواست صادر نکنند، اعلام کرده است.

این عضو دربند شورای مرکزی جبهه مشارکت همچنین با اشاره به این نکته که ممکن است برای این که ثابت کنند چیزی تغییر نکرده است نه تنها زندانیان سیاسی را آزاد نکنند بلکه شرایط را برای آن ها سخت تر هم بکنند آورده است:” به نظر من نباید کسی در این زمینه از آقای روحانی توقع ویژه ای داشته باشد چرا که کار به دست او نیست. زندانیان سیاسی و خانواده های محترمشان نیز باید هم چون گذشته با صبوری و متانت این مرحله را نیز پشت سر بگذارند ومتناسب با رفتار حاکمیت عمل نمایند. البته حساب آقایان موسوی و کروبی و دکتر رهنورد جداست چرا که در مورد ایشان حتی حداقل تشریفات قانونی هم اعمال نشده است. و ظاهراً این بزرگواران بنا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حصر هستند. این جانب در این زمینه بعدها نکاتی را به استحضار ملت خواهم رسانید.”

لازم به یادآوری است که مصطفی تاجزاده معاونت وزارت کشور را در دولت محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین به عهده داشت، که پس از انتخابات جنجالی ۲۰۰۹، دستگیر و زندانی شد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.