نامه اتحادیه اروپا به سفیر ایران در بروکسل در حمایت از آرش صادقی

ما آرش صادقی را که تنها بخاطر فعالیتِ صلح آمیزِ خود، یعنی حق آزادی بیان دستگیر شده، یک زندانی عقیدتی بحساب میآوریم و خواستارِ آزادی بی قید و شرط وی هستیم. ….
جناب محمود بریمانی
سفیر جمهوری اسلامی

عالیجناب
بدینوسیله، ما عمیق ترین نگرانیهای مان رادر مورد وضعیت آقای آرش صادقی  ابراز میکنیم. طبق اطلاعات ما، آرش صادقی دانشجوی کارشناسی ارشد دوره ششم فلسفه در دانشگاه علامه طباطبای، یکی ازاعضای انجمن اسلامی  دانشگاه و عضو کمپین انتخاباتیِ ریاست جمهوریِ آقای میرحسین موسوی د ر سال ۲۰۰۹، در تظاهرات خیابانی در روز نهم ژوئیه، دستگیرشده وسپس بدونِ ابلاغِ هر گونه جرمی در  اواخر ماه اوت ۲۰۰۹  آزاد  میگردد. آقای  صدیقی  در سپتامر همان سال به تحصیل خود  ادامه داده است، ولی  دو باره در دسامبر بازداشت واینبار هم بدونِ اینکه وی را در مورد جرمش مطلع کنند، در ماه مارس ۲۰۱۰ آزاد میشود. او برای بارسوم در ماه ژوئیه ۲۰۱۰ دستگیر میگردد و سپس در اوت همان سال ازاد میشود. پس از این آزادی، وکیلش اقای  محمودعلیزاده طباطبایی باطلا ع او میرساند که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، زیر نظر  قاضی  پیرعباسی  ایشان را به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی  بر علیه امنیت ملی” به ۶ سال زندان محکوم کرده است.

در  ۳۰ اکتبر ۲۰۱۰، نیروهای امنیتی جهت  دستگیری وی درساعت ۴ صبح بمنزلش هجوم میبرند که بر اساس شوک وارد شده برمادرِ صادقی، وی دچار حمله قلبی شده و درمیگذرد. آرش صادقی که در آن روز در منزل نبود، در روز ۲۱ سپتامبر خود را به زندان اوین معرفی نمود. او را سریعا به بند ۲۰۹ در زندان اوین منتقل میکنند و طبق اطلاعات رسیده به ما، وی بلافاصله توسط نیروهای اطلاعاتی در معرض شکنجه قرارگرفته و تحت فشاراز جانب ماموران زندان، جهت امضای یک نامه در انکار هر گونه ارتباط بین مرگ مادرش و حمله نیروهای امنیتی به منزل آنها قرار میگیرد.
یک   سال پس از دستگیری او و تقریبا یک ماه قبل از آزادی اش، وی از جریان پرونده اش مطلع میشود که دادگاه تجدید نظر، حکم  زندان او را از شش سال به پنج سال تقلیل داده و اینکه او تنها یک سال از آن را میباید در زندان بگذراند. پس از آن، او در تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۱ از زندان آزاد میگردد اما دوباره در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۲ دستگیر میشود. از آن موقع، آرش صادقی  در بند ۲۰۹ زندان بسر میبرد، بدون اینکه از اتهامات جدید به خودش اطلاع داشته باشد.

ما از منابع موثق خبر دار شده ایم که طی یکسال و نیمِ گذشته، وی تنها دو مورد ملاقات از طرف پدر بزرگش داشته است. از آخرین دستگیریِ وی ببعد، صادقی نه در بند عمومی و نه در سالن های عمومیِ بند ۲۰۹ دیده شده است. این میتواند حاکی از این باشد که او در سلول انفرادی بسر میبرد و هیچکس اطلاع دقیقی از سلامتیِ فیزیکی و روانیِ وی ندارد. ما حتی مطمئن نیستیم که صادقی هنوز زنده است، گرچه به نظرِ وکیل مدافعِ او، شایعات درباره مرگِ وی در دوران حبس صِحت ندارند. بر اساس محتویات نامهِ اعتراضیِ انتشار یافته از جانب ۲۰۰ فعال سیاسی در هفته گذشته، ما متوجه شده ایم که آرش صادقی از اوایل ماه ژوئن در اعتصاب غذا بسر میبرد.

ما آرش صادقی را که تنها بخاطر فعالیتِ صلح آمیزِ خود، یعنی حق آزادی بیان دستگیر شده، یک زندانی عقیدتی بحساب میآوریم و خواستارِ آزادی بی قید و شرط وی هستیم. ما ضمنا تاکید داریم که در این فاصله، با توجه به موازین جهانی حقوق بشر که جمهوری اسلامی موظف به رعایت آنها است، آرش صادقی تحت محافظتِ مسئولین از هرگونه شکنجه و بدرفتاری در امان قرار گیرد، از حق ملاقات با خانواده و وکیل و همچنین از احتیاجات طبی برخوردار گردیده، از سلول انفرادی بیرون آورده شود.
امیواریم که شما مسئولانه از اختیارات خود استفاده نموده و اقدامات لازم را در این مورد انجام دهید.

باربارا لوچیبهلر   رئیس کمیتهِ حقوق بشر در پارلمان اروپا
ایزابل دورانت     معاونِ ریاستِ پارلمانِ اروپا
تارجا کرونبیرگ   رئیس هیئت نمایندگیِ پارلمان اروپا در رابطه با ایران

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.