دکتر فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان و عضو کانون نویسندگان ایران را آزاد کنید!

reisdana-2 (دنباله…)

گفتگو با آزاده فرقانی همسر فریبرز رئیس دانا در رابطه با دستگیری وی

دکتر فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان و عضو کانون نویسندگان ایران صبح امروز، دوشنبه اول خرداد ۱۳۹۱، جهت اجرای حکم یک سال زندان به اداره امنیت مراجعه کرده و به زندان اوین منتقل شد. …. (دنباله…)

کاوه امیدوار: ایران به چه کسی علامت می‌دهد؟

برگزاری همایش اقتصاد مقاومتی این پرسش را پیش آورده که جمهوری اسلامی با برگزاری این همایش چه هدفی را دنبال می کند. …. (دنباله…)

درگیری‌های خونین در بیروت

بامداد دوشنبه اول خرداد، بیروت پایتخت لبنان، شاهد درگیری مسلحانه میان هواداران و مخالفان نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه بود. …. (دنباله…)

فریبرز رئیس دانا: حداقل دستمزد و بازترشدن شکاف تبعیض

این آخرین مقاله فریبرز رئیس دانا است که در نشریه «مهرگان» انتشار یافته است که به پیشگاه کارگران و زحمتکشان پیشکش شده است.
در ایران، در این شرایط هرکس که نادان باشد یا خود را به نادانی بزند و تحلیل طبقاتی را درک و کارکردهای نوامپریالیستی و نولیبرالی از یک سو و ساخت قدرت داخلی را از دیگر سو به کار نبرد و یا نادیده انگارد، یا باز در جهل مرکب می‌ماند یا کماکان روش دروغ زنی و ریاکاری را موجه می‌سازد، اما بی تردید در برابر تکانه‌های سختی که در راهند سدی بنا کند. …. (دنباله…)

از طرف کاریکاتورسیتها / کاریکاتور نماینده اراک

مانا نیستانی کاریکاتوریست خوب کشورمان از همه ی همکارانش خواسته است تا برای همراهی با کاریکاتوریستی که به شلاق محکوم شده آنها هم بدون هو و جنجال و افتادن به دام بازی‌های سیاسی کاریکاتور آقای نماینده را بکشند، کاریکاتورهایی را که در پاسخ به این فراخوان، چهره ی نماینده اراک را به تصویر کشیده اند، ببینید. …. (دنباله…)

فریبرز رئیس دانا، اقتصاد دان بازداشت شد

فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان و عضو کانون نویسندگان ایران صبح امروز، دوشنبه اول خرداد ۱۳۹۱، جهت اجرای حکم یک سال زندان خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. …. (دنباله…)