خواستار دخالت قوه قضاییه در حکم کاریکاتوریست اراکی هستیم

مسعود شجاعی طباطبایی، مدیر خانه کاریکاتورایران، از رای دادگاه کیفری در مورد حکم ۲۵ ضربه شلاق هنرمند کاریکاتوریست اراکی اظهار تاسف کرد و خواستار دخالت قوه قضاییه در این مورد شد. …. (دنباله…)

نسرین بصیری: “بهشت” زیر پای مادران و “جهنم” زیر پای … است

نسرین را دورادور به عنوان وکیلی با وجدان و جانبدار حقوق بشر و برابری خواه می شناختم . دو سال پیش  به دلیل شغلم و همکاری با یک هفته نامۀ آلمانی،  چند باری تلفنی با هم حرف زدیم و نامه نگاری داشتیم. نسرین برای هفته نامۀ ما خاطرات می نوشت. …. (دنباله…)

اسد نودنینیان: یورش مشترک اسلامی ها وحاکمان ناسیونالیست علیه آزادی بیان

روز سه شنبه ۹ مه در شهر اربیل کردستان عراق جریانات اسلامی ضمن حمله به تعدادی از مغازهها، مشروب فروشیها، رستورانها ، راننده گان تاکسی و مردم و عابرین مورد اهانت قرار گرفتند. بهانه حمله و عربده کشی اوباشان اسلامی در خیابانهای شهر اربیل عکس العملی بود به مطلبی در روزنامه “چرپه” تحت عنوان “من و خوا” به معنی (من و خدا) که توسط فرد آتئیستی به نام هه لمت گوران در نقد مذهب نوشته است. …. (دنباله…)

عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان ترور شد

مولوی ارسلا رحمانی، عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان، روز یکشنبه (۱۳ مه) در کابل به ضرب گلوله به قتل رسید. شورای عالی صلح افغانستان در تلاش بوده است در راستای صلح با طالبان مذاکره کند. …. (دنباله…)

تجمع های ضدسرمایه داری در شهرهای اروپا

مادرید، لندن، فرانکفورت و برخی شهرهای دیگر اروپا در روز شنبه و روزهای پیش از آن صحنه ی تظاهرات ضدسرمایه داری مردم علیه سیاست های ریاضت دولت های اروپایی بودند …. (دنباله…)