گزارشى از اوضاع اقتصادى کارگران در آغاز ۶ ماهه دوم سال: میلیون‌ها کارگر ایرانى ناراضى از تصمیم اعضاى شوراى عالى کار

بیش از شش ماه از زمانى که شوراى عالى کار حداقل مزد کارگران را براى سال ۸۹ تعیین کرد می‌گذرد و در طى این مدت میلیون‌ها کارگر ایرانى ناراضى از این تصمیم اعضاى شوراى عالى کار برمبناى مزد پایه ۳۰۳ هزار تومان در هر ماه، کار کردند تا معاش خانواده خود را آبرومندانه تامین کنند. (دنباله…)

مژگان ثروتی: جنبش های زنان در سراسر دنیا با هدف رفع تبعیض و تحقق جامعه ای برابر، با استراتژی ها و تاکتیک های متفاوت، ماهیتی سکولار دارند

 مجموعه ی کمپین از نگاهی دیگر……. (دنباله…)

کاهش سن مصرف مواد مخدر به ۱۲ سال در دختران پایتخت

طبق بررسی های صورت گرفته در حال کاهش سن اعتیاد در میان دختران در جامعه هستیم که متاسفانه این اعتیاد بیشتر از نوع “شیشه” می باشد تاجایی که برخی جامعه شناسان بر این باورند که سن مصرف شیشه در دختران پایتخت به ۱۲ سال رسیده است. (دنباله…)

متوسط هزینه ماهانه یک خانوار کارگری ۵۱۳ هزار و مزد پایه ۳۰۳ هزارتومان

بیش از شش ماه از زمانى که شوراى عالى کار حداقل مزد کارگران را براى سال ۸۹ تعیین کرد می‌گذرد و در طى این مدت میلیون‌ها کارگر ایرانى ناراضى از این تصمیم اعضاى شوراى عالى کار برمبناى مزد پایه ۳۰۳ هزار تومان در هر ماه، کار کردند تا معاش خانواده خود را آبرومندانه تامین کنند. (دنباله…)

در میان حمله کنندگان به منزل مهدی کروبی، برخی از چهره های دولتی از جمله فرماندار شمیرانات نیز دیده شده اند

طی اخبار و گزارش رسیده شاهدان عینی، شاهد حضور و رهبری نیروهای دولتی و افرادی که بر مسند قدرت نشسته اند که وظیفه اش حفظ حقوق شهروندان می باشد و در این اقدام نافرجام دست داشته اند. (دنباله…)

به مناسبت “سالمرگ شاعر مشروطه عالم تاج قائم مقامی (متخلص به ژاله)”

سیمین بهبهانی: عالم تاج قائم مقامی (متخلص به ژاله) زنی با زبانی چو شمشیر (دنباله…)

نامه دست نویس زندانی سیاسی ارژنگ داودی

نامه دست نویس زندانی سیاسی ارژنگ داودی که برای “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” ارسال شده است و در آن توضیح می دهد که چگونه اموال شخصی او را به غارت برده اند و او را مورد انواع تهدیدات قرار داده اند. (دنباله…)