گزارشى از اوضاع اقتصادى کارگران در آغاز ۶ ماهه دوم سال: میلیون‌ها کارگر ایرانى ناراضى از تصمیم اعضاى شوراى عالى کار

بیش از شش ماه از زمانى که شوراى عالى کار حداقل مزد کارگران را براى سال ۸۹ تعیین کرد می‌گذرد و در طى این مدت میلیون‌ها کارگر ایرانى ناراضى از این تصمیم اعضاى شوراى عالى کار برمبناى مزد پایه ۳۰۳ هزار تومان در هر ماه، کار کردند تا معاش خانواده خود را آبرومندانه تامین کنند.

ایلنا:
به گزارش ایلنا، گرچه به باور مزدبگیران کارگر با ۳۰۳هزار تومان شکاف ایجاد شده میان دخل و خرج زندگى همچنان خالى باقى می‌ماند؛ اما به نظر می‌رسد در نتیجه ادامه نابسامانی‌هاى اقتصادى در مدت ۶ ماه گذشته بر گسترده دهانه این شکاف افزوده شده‌است.

به گواه آمارهاى موجود شوراى عالى کار در حالى در تاریخ ۲۲ اسفند سال ۸۸ تصمیم قطعى خود را در مورد حداقل مزد جدید گرفت و با افزیش ۱۱درصدى درآمد کارگران در سال ۸۹ موافقت کرد که طى این ۶ ماه بهاى سبد کالاهاى ضرورى رشد قابل ملاحظه‌اى داشته است.
درحالى که در تمام مدت ۶ماه اخیر مطالبات مزدى کارگران بر مبناى مزد پایه ۳۰۳هزار تومان در ماه پرداخت شده‌است. گزارش‌هاى بانک مرکزى نشان می‌دهد که هزینه متوسط برخى اقلام ضرورى (لبنیات، تخم مزغ، برنج، حبوبات، میوه و سبزى تازه، گوشت قرمز و مرغ، قند، شکر چاى و روغن نباتى) از حدود حدود ۷۰۳هزار و ۲۷۰ریال در هفته منتهى به ۲۱اسفند سال ۸۸ (شب تعیین حداقل دستمزد سال ۸۹) به یک میلون و دویست‌وپنجاه‌وپنج هزار و سیصدو۱۰ ریال در هفته منتهى به آغاز مهرماه (۲/۷/۸۹) افزایش یافته است.

با فرض این‌که مقدار کالرى موجود در سبد فوق برابر ۸۴ هزار و ۵۱۰ واحد است و نیز پذیرش این مطلب که مطابق تعاریف پذیرفته جهانى حداقل کالرى روزانه مورد نیاز براى هر فرد ۲هزار و ۱۷۹واحد(ماهانه ۶۵ هزار و۳۷۰ واحد) است می‌توان با یک تناسب ساده نتیجه گرفت که هر ایرانى براى رفع گرسنگى ماهانه خود باید مبلغى در حدود ۹۶هزار تومان هزینه کند که به صورت تقریبى معادل ثلث حداقل حقوق یک کارگر ساده است.
اما از آنجا که شوراى عالى کار در زمان تعیین دستمزدها مبلغ ۳۰۳هزار تومان را براى یک خانواده چهار نفرى تعیین کرده است بدیهى است با اضافه شدن تعداد اعضاى خانواده فرد مزد بگیرى این هزینه از ثلث حقوق فراتر خواهد رفت.

از سوى دیگر اگر براساس نتایج بررسی‌هاى سال ۸۷بانک مرکزى بپذریم مواد غذایى همچنان ۲۳٫۸ درصد از کل هزینه‌هاى ناخالص هر خانوار را تشکیل می‌دهند می‌توان با تناسب ساده دیگر فهمید که براى تامین سایر هزینه‌هاى پوشاک، مسکن، آب و برق، بهداشت و درمان و حمل و نقل باید درحدود ۴۱۷هزار و ۳۹۱تومان هزینه کرد.
بر این اساس درمجموع می‌توان نتیجه گرفت که هر خانوار ایرانى ماهانه بالغ بر ۵۱۳ هزار و ۳۹۱ ریال هزینه می‌کند که از پایه مزدى تعیین شده۲۱۰ هزار و ۳۹۱تومان کمتر است.

ارسال دیدگاه