بیانیه کانون نویسندگان ایران “در تبعید”: چهل و یک سال دگراندیش ستیزی و سانسور بیان و قلم

جمهوری اسلامی در تیرماه سال ۱۳۶۰ در یورشی وحشیانه به کانون نویسندگان ایران ، تاراجگرانه دفتر کانون در خیابان مشتاق تهران را تخریب و اشغال کرد. این یورش و تهدیدها ودستگیری ها، و تشدید فضای ترور و وحشت سبب شدند تا اعضای کانون به ناچار به طورغیرعلنی به فعالیت های خود در جمع ها و محافل مختلف ادامه دهند. در همین سال از طرف کانون نویسندگان به غلامحسین ساعدی و منوچهر هزارخانی ماموریت داده شد تا در خارج از ایران کانون نویسندگان ایران” در تبعید” را تاسیس کنند. تابستان سال ۱۳۶۱ به همت ۱۴ تن از اعضای کانون نویسندگان که به دلیل فعالیت های سیاسی، فرهنگی و هنری مجبور به ترک ایران شده بودند، کانون نویسندگان ایران “در تبعید” با انتشار بیانیه ای در پاریس اعلام موجودیت کرد. …. (دنباله…)

بهرام رحمانی: ارزیابی نقاط ضعف و قوت انقلاب ١٣۵٧ ایران!

انقلاب ١٣۵٧ ایران، در نوع خودش یک انقلاب کلاسیک و عظیم و مردمی بود. انقلابی که به حاکمیت شاهنشاهی در ایران خاتمه داد و هم زمان آمریکا بزرگ ترین و مهم ترین پایگاه منطقه ای خود را از دست داد. این انقلاب، توسط حاکمیت جدید اسلامی، به شدت سرکوب شد و روسیه نیز جای آمریکا را در ایران گرفت. بنابراین، انقلاب ١٩٧٩ ایران، یکی از نقطه عطف های بزرگ قرن بیستم بود. …. (دنباله…)

تقی روزبه: پنج گزاره جعلی روحانی در سخنرانی بزرگداشت ۲۲ بهمن!

از آن جا که کل نظام هم چون لحاف چهل تکه از هم وارفته و نخ نما شده است، و حاکمیت به یک نظام کاملا نمایشی فاقد مابازاء تقلیل پیدا کرده است، تمامی سخنرانی اش صرف پنهان کردن حقیقت و واقعیت های موجودی شده است که برای همه آشکار شده اند. از همین رو یا تحریف واقعیت ها همراهند و با از دست دادن محتواها و دلالت های  تاریخی خود، جملگی مضحک و تناقض نما هستند …. (دنباله…)

۲۲ بهمن: راه پیمایی سرد، هوای یخ زده؛ اظهارات عوامفریبانه

هر چند علی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی، چند روز پیش از ۲۲ بهمن، از مردم خواسته بود که با حضور گسترده در خیابان ها نشان دهند که حکومت اسلامی هنوز از پشتیبانی قابل توجه مردمی برخوردار است، اما بیست و دو بهمن امسال انتظار او و دیگر مسئولان حکومتی را برآورده نساخت …. (دنباله…)

بیانیه “شورای بازنشستگان ایران” در مورد مصوبه جدید قراردادهای موقت

خواست نیروی کار مزدی برچیده شدن قراردادهای موقت و تضمین حداقل معیشت یک زندگی مناسب مطابق با استانداردهای امروزی ست. این حق حیات هر شهروندی ست ، با شغل یا با بیمه بیکاری! …. (دنباله…)

عادل گرجی، دانشجوی دانشگاه آزاد تهران به حبس و کار اجباری در دانشگاه محکوم شد

دادگاه انقلاب تهران، حکم عادل گرجی، دانشجوی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران را صادر کرد. …. (دنباله…)